draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 29.06.2020


  A client of WorkingDay Latvia is a world-leading video-centric smart IoT solution and service provider – Dahua Technology (www.dahuasecurity.com). Based on technological innovations, Dahua Technology offers end-to-end security solutions, systems, and services to create values for city operations, corporate management, and consumers. Dahua products are widely applied in key vertical markets such as public security, traffic, banking & finance, retail, and energy etc.

  With more than 16,000 employees and over 50% engaged in R&D, Dahua solutions, products, and services are applied in over 180 countries and regions.

  Dahua Technology has established more than 200 provincial offices in China as well as 54 overseas subsidiaries and representative offices covering the Asia Pacific, North America, Europe, Africa and other regions. In order to strengthen Dahua business in Baltics the company is looking for a:

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
  in Latvia


  The Business Development Manager takes responsibility of establishing and maintaining relations with partners, integrators, end users, and account management. This position needs to promote the company’s brand. At the same time, should understand competitors’ status and develop new market.

  Job description:

   • Build and develop detailed business plan, identify key partners, accounts (system integrators), big installers, consultants, designers and end users
   • Assist with development of sales strategies for Dahua products and solutions
   • Develop project opportunities among partners, accounts (system integrators, big installers, consultants and end users)
   • Actively support marketing events and attend exhibitions related to Dahua products and solutions
   • Supervise the market and proceed company policies and control the market order
   • Provide accurate and timely reports to the management team on activities carried out and feedback based on requirements of current and future Dahua products and solutions
   • Work closely with the colleagues both from local and China

  Job requirements:

   • More than 3 years’ related experience in CCTV / Security related fields, or suitable experience in a similar role at a senior level
   • Bachelor’s degree preferred
   • Strong sales skills including thorough knowledge of the sales process and strategic techniques to achieve objectives
   • Excellent presentation skills in communication with clients and partners
   • Ability to discuss, elaborate and defend key points with all organization levels are required
   • Good English is must, Russian is preferred
   • Self-motivated team-player

  Join Dahua Technology, you will get:

   • Competitive wage package, including basic salary not less than EUR 2000 gross, annual bonus, transport and communication allowance
   • Fair and transparent professional development opportunity
   • Friendly work environment
   • Oversea business trip opportunity
   • Internal position change and promotion opportunity

  If you are open for new career opportunity, send your CV (in English) in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Inese Bērzabinde:
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  WorkingDay Latvia klients ir pasaulē vadošais videocentrisko viedo IoT risinājumu un pakalpojumu sniedzējs Dahua Technology (www.dahuasecurity.com). Dahua Technology nepastarpināti piedāvā pilnīgus (end-to-end), uz inovatīvām tehnoloģijām balstītus drošības risinājumus, sistēmas un pakalpojumus, kas ir nozīmīgi pilsētvidei, uzņēmumu vadībai un patērētājiem. Dahua produkti tiek plaši lietoti tādās jomās kā valsts drošība, satiksme, bankas un finanses, mazumtirdzniecība, enerģētika u.c.

  Pateicoties vairāk kā 16 000 darbiniekiem, no kuriem vairāk kā 50% ir iesaistīti pētniecībā un attīstībā (R&D), Dahua risinājumi, produkti un pakalpojumi tiek izmantoti vairāk nekā 180 valstīs un reģionos.

  Dahua Technology ir vairāk kā 200 reģionālie biroji Ķīnā, kā arī 54 meitasuzņēmumi un pārstāvniecības Āzijas un Klusā okeāna, Ziemeļamerikas, Eiropas, Āfrikas un citu reģionu valstīs. Lai veicinātu Dahua biznesa izaugsmi Baltijā, uzņēmums meklē:

  BIZNESA ATTĪSTĪBAS VADĪTĀJU
  Latvijā


  Biznesa attīstības vadītājs atbild par attiecību veidošanu un uzturēšanu ar partneriem, integrētājiem, gala lietotājiem un klientu vadību. Šis speciālists popularizē uzņēmuma zīmolu, pārzina un izprot konkurentu stāvokli un attīsta jaunus tirgus.

  Darba uzdevumi:

   • veidot un izstrādāt detalizētu biznesa plānu, identificēt galvenos sadarbības partnerus, klientus (sistēmas integrētājus), lielos instalētājus, konsultantus, izstrādātājus un gala lietotājus;
   • dalība Dahua produktu un risinājumu pārdošanas stratēģiju izstrādē ;
   • attīstīt projektus sadarbībā ar partneriem, klientiem (sistēmas integrētājiem, lielajiem instalētājiem, konsultantiem un gala lietotājiem);
   • aktīvi atbalstīt mārketinga pasākumus un apmeklēt industrijas izstādes;
   • sekot tirgus tendencēm un attīstīt uzņēmuma politiku;
   • sniegt precīzus un savlaicīgus pārskatus par veiktajām pārdošanas aktivitātēm; nodrošināt vadības komandu ar atsauksmēm, balstoties uz pašreizējo un turpmāko Dahua produktu un risinājumu pieprasījumu;
   • strādāt ciešā sadarbībā kolēģiem vietējā, reģionālajā un Grupas līmenī.

  Prasības kandidātiem:

   • vairāk nekā 3 gadu pieredze ar videonovērošanas sistēmu / drošību saistītā jomā vai atbilstoša pieredze līdzīgā vadības līmeņa amatā;
   • vēlams bakalaura grāds;
   • spēcīgas pārdošanas prasmes, padziļinātas zināšanas par pārdošanas procesu un stratēģijām mērķu sasniegšanai;
   • izcilas prezentēšanas prasmes komunikācijā ar klientiem un partneriem;
   • spēja apspriest, pilnveidot un argumentēt biznesa idejas visos organizācijas līmeņos;
   • ļoti labas angļu valodas zināšanas, vēlamas arī krievu valodas zināšanas;
   • pašmotivācija un prasme strādāt komandā.

  Pievienojoties Dahua Technology, Jūs iegūsiet:

   • konkurētspējīgu atalgojumu ar mēneša bruto pamatalgu ne mazāk kā EUR 2000, gada prēmiju, piemaksas par transporta un telefonsakaru izdevumiem;
   • godīgas un caurspīdīgas profesionālās attīstības iespējas;
   • draudzīgu darba vidi;
   • iespēju doties darījumu braucienos uz ārvalstīm;
   • karjeras izaugsmes iespējas uzņēmuma ietvaros.

  Ja esat atvērts/-a jaunām darba iespējām, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/dahua-technology/biznesa-attistibas-vaditajs-a-latvija/21378&NoButtons=true&popup=1