draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 13.03.2018
CONTAINERSHIPS is a Finnish family owned container logistics company, operating since 1966. We connect the coasts of the Baltic, North Sea and Mediterranean with efficient short sea logistics and offer reliable multimodal transport solutions to the hinterlands. We are the one-stop shop for logistic services, helping our clients all the way in the logistics chain.


We have 15 years of experience in Latvia, and currently, due to expansion, we are looking for new colleague to join our Container Control team in Riga to lead it towards our targets and providing the best customer experience in the industry. If you wish to become a part of stable and growing company, don’t hesitate to apply for the position of


CONTAINER CONTROL SPECIALIST


Core responsibilities:
 • Data entry (gate and vessel events, EDI errors);
 • Monitoring and improving data quality;
 • Monitoring stock levels and taking pro-active actions to ensure optimal and cost-effective levels of stock;
 • Vendor invoice review and approval, cost follow-up;
 • Efficient communication with relevant service providers;
 • Maintaining reports and KPI’s;
 • Manage communication between Maintenance and Repair department in Klaipeda and
 • Customer Service department in UK to ensure timely invoicing of extra costs related to container cleaning and repairs;
 • Control and management of used container sales in UK and Ireland;
 • Control of container stock in Ireland and arrangement of empty container positioning via Dublin office.


  Required technical skills and qualifications:
 • Bachelor’s or professional degree in technical specialization (mechanical engineering will be significant advantage);
 • Understanding of container ISO standards, CSC convention, IICL standard, ACEP scheme will be an advantage);
 • Detail oriented person;
 • Strong problem solving and communication skills;
 • Ability to work independently and participate in a teamwork;
 • Proficiency in English (written and spoken), other European languages will be considered an advantage;
 • Extensive experience with MS Office applications and advanced Excel skills.


  Company offers:
 • International and dynamic working environment with over 550 colleagues in 21 countries;
 • Possibility to increase Your qualification;
 • Personal and professional growth;
 • Social guarantees and health insurance.

  To apply, send Your CV to Jolanta Saukāne!
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 26137153

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  CONTAINERSHIPS ir Somijas, ģimenei piederošs konteineru loģistikas uzņēmums, kas darbojas jau kopš 1966. gada. Mēs savienojam Baltijas, Ziemeļu un Vidusjūras krastus nodrošinot efektīvus īstermiņa jūras pārvadājums, kā arī piedāvājam drošus multimodālus transporta risinājumus pa sauszemi. Containerships ir visaptveroša loģistikas pakalpojumu aģentūra, kas nodrošina klientus ar visiem loģistiku saistītajiem pakalpojumiem.

  Mums ir 15 gadu pieredze Latvijā, un šobrīd, paplašināšanās nolūkos, meklējam kolēģi, kas pievienosies Konteineru kontroles komandai Rīgā, lai sasniegtu uzņēmuma izvirzītos mērķus un nodrošinātu vislabāko klientu apkalpošanu loģistikas nozarē. Ja vēlaties kļūt par stabila un augoša uzņēmuma daļu, nevilcinies pieteikties amatam


  KONTEINERU KONTROLES SPECIĀLISTS/-E


  Darba pienākumi:
 • Ievadīt datus sistēmā (kuģi, osta, EDI kļūdas);
 • Izvērtēt un precizēt ievadīto datu kvalitāti;
 • Uzraudzīt krājumu uzskaiti un vajadzības gadījumā veikt proaktīvus pasākumus, lai nodrošinātu optimālu un rentablu krājumu līmeni;
 • Pārskatīt un apstiprināt klientiem izsniegtos rēķinus, veikt ienākošo maksājumu apstiprināšanu;
 • Uzturēt aktīvu komunikāciju ar pakalpojumu sniedzējiem/sadarbības partneriem;
 • Sagatavot ar darba pienākumiem saistītas atskaites un galvenos KPI;
 • Sadarboties ar apkopes un remonta nodaļu Klaipēdā un klientu apkalpošanas nodaļu Apvienotajā karalistē;
 • Lietotu konteineru pārdošanas kontrole un vadība Anglijā un Īrijā;
 • Uzraudzīt un kontrolēt to konteineru krājumus, kas atrodas Īrijā, un nodrošināt tukšo konteineru kustību caur Dublinas biroju.


  Prasības kandidātam:
 • Bakalaura vai profesionālais grāds tehniskajās zinātnēs (izglītība mašīnbūves jomā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • Izpratne par konteineru ISO standartiem, CSC konvenciju, IICL standartiem (izpratne par ACEP shēmu tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • Uz detaļām orientēta personība;
 • Labas problēmu risināšanas iemaņas un izcilas komunikācijas prasmes;
 • Spēja strādāt gan individuāli, gan komandas ietvaros;
 • Izcilas angļu valodas zināšanas (citas Eiropas valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • Padziļinātas zināšanas par MS Office rīkiem, kā arī advancētas iemaņas darbā ar Excel.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Starptautisku un dinamisku darba vidi ar vairāk kā 550 kolēģiem 21 valstī;
 • Iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju;
 • Personīgo un profesionālo izaugsmi;
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

  Lai pieteiktos, sūti savu CV Jolantai Saukānei!
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai +371 26137153


  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10,
  Rīga, LV-1011
  Reg.: 40003793545
  Licences Nr.: 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Ja potenciālais/ā darbinieks/ce vēlas, lai viņa/as personas dati tiktu izmantoti tikai konkrētajai vakancei, lūdzam to norādīt rakstveidā. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  Piesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakieties šeit, ja neesat reģistrēts/a lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/containerships/konteineru-kontroles-specialists-e/20186&NoButtons=true&popup=1