draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 13.03.2018
CONTAINERSHIPS is a Finnish family owned container logistics company, operating since 1966. We connect the coasts of the Baltic, North Sea and Mediterranean with efficient short sea logistics and offer reliable multimodal transport solutions to the hinterlands. We are the one-stop shop for logistic services, helping our clients all the way in the logistics chain.


We have 15 years of experience in Latvia, and currently, due to expansion, we are looking for new colleague to join our Customer Service team in Riga to lead it towards our targets and providing the best customer experience in the industry. If you wish to become a part of stable and growing company, don’t hesitate to apply for the position of


CUSTOMER SERVICE TEAM LEAD


Core responsibilities:
 • Motivating, leading and supporting Customer Service teams (Booking, Documentation, Invoicing, Key Accounts);
 • Taking part in Customer Service daily routines, following vessel booking volumes;
 • Monitoring, recording and reporting performance of team members, providing suitable recommendations on service delivery wins and failures;
 • Creating and implementing work and operating procedures and standards to enhance the organization and department’s service delivery level;
 • Active communication with other Containerships offices and Customer Service Management teams;
 • Taking part in recruitment process and conducting onboarding and training to newly hired team members.


  Required technical skills and qualifications:
 • At least 2 years’ experience of managerial position in international maritime or road logistics;
 • Bachelor’s degree in Logistics, Supply Chain Management, Maritime or other relevant discipline (Master’s degree will be considered an advantage);
 • Proven leadership skills of mentoring, assisting and leading by example;
 • Process oriented with holistic approach towards business;
 • Experience in developing and improving logistics processes;
 • Ability to prioritize, multi-task and act independently;
 • Strong problem solving and analytical skills, flexibility;
 • Advanced interpersonal skills, including patience, collaboration and communication;
 • Proficiency in English (written and spoken), other European languages will be considered an advantage.


  Company offers:
 • International and dynamic working environment with over 550 colleagues in 21 countries;
 • Possibility to increase Your qualification;
 • Personal and professional growth;
 • Social guarantees and health insurance.

  To apply, send Your CV to Jolanta Saukāne!
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 26137153

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  CONTAINERSHIPS ir Somijas, ģimenei piederošs konteineru loģistikas uzņēmums, kas darbojas jau kopš 1966. gada. Mēs savienojam Baltijas, Ziemeļu un Vidusjūras krastus nodrošinot efektīvus īstermiņa jūras pārvadājums, kā arī piedāvājam drošus multimodālus transporta risinājumus pa sauszemi. Containerships ir visaptveroša loģistikas pakalpojumu aģentūra, kas nodrošina klientus ar visiem loģistiku saistītajiem pakalpojumiem.

  Mums ir 15 gadu pieredze Latvijā, un šobrīd, paplašināšanās nolūkos, meklējam kolēģi, kas pievienosies Klientu apkalpošanas komandai Rīgā, lai sasniegtu uzņēmuma izvirzītos mērķus un nodrošinātu vislabāko klientu apkalpošanu loģistikas nozarē. Ja vēlaties kļūt par stabila un augoša uzņēmuma daļu, nevilcinies pieteikties amatam


  KLIENTU APKALPOŠANAS KOMANDAS VADĪTĀJS/-A


  Darba pienākumi:
 • Motivēt, vadīt un atbalstīt Klientu apkalpošanas komandu (rezervācija, dokumentācija, rēķini, Key Account klienti);
 • Piedalīties Klientu apkalpošanas komandas ikdienas darbībā, pārraudzīt kuģu rezervācijas apjomus;
 • Veikt regulāru Klientu apkalpošanas komandas dalībnieku darba novērtēšanu ar mērķi sniegt ieteikumus klientu apkalpošanas darbības uzlabošanai un nepilnību/kļūdu novēršanai;
 • Izveidot un ieviest standartus, kas uzlabotu klientu apkalpošanas līmeni;
 • Piedalīties personāla atlases procesā un jaunpieņemto darbinieku apmācībā;
 • Aktīvi komunicēt ar citiem Containerships birojiem un Klientu apkalpošanas vadības komandām.


  Prasības kandidātam:
 • Vismaz 2 gadu pieredze vadošā amatā starptautiskajā jūras vai autotransporta loģistikas jomā;
 • Bakalaura grāds loģistikā, loģistikas ķēdes vadībā, jūras pārvadājumos vai citā atbilstošā jomā (Maģistra grāds tiks uzskatīts par priekšrocību);
 • Uz procesiem orientēta personība, ar holistisku pieeju biznesam;
 • Pieredze loģistikas procesu izstrādē un pilnveidošanā;
 • Spēja noteikt prioritātes, veikt vairākus uzdevumus vienlaicīgi un darboties neatkarīgi;
 • Labas problēmu risināšanas iemaņas, analītiska domāšana un elastīga darba pieeja;
 • Prasme veiksmīgi veidot attiecības ar cilvēkiem ( pacietība, sadarbība un komunikācija);
 • Izcilas angļu valodas zināšanas; citas Eiropas valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Starptautisku un dinamisku darba vidi ar vairāk kā 550 kolēģiem 21 valstī;
 • Iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju;
 • Personīgo un profesionālo izaugsmi;
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

  Lai pieteiktos, sūti savu CV Jolantai Saukānei!
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai +371 26137153

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10,
  Rīga, LV-1011
  Reg.: 40003793545
  Licences Nr.: 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Ja potenciālais/ā darbinieks/ce vēlas, lai viņa/as personas dati tiktu izmantoti tikai konkrētajai vakancei, lūdzam to norādīt rakstveidā. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  Piesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakieties šeit, ja neesat reģistrēts/a lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/containerships/klientu-apkalposanas-komandas-vaditajs-a/20187&NoButtons=true&popup=1