draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 20.07.2018
CCC is one of the leading European outsourcing providers. The CCC team is currently present with more than 6,500 employees on 19 locations in 9 countries and rapidly expanding. Our highest quality call center solutions bring clear performance advantages and tangible strategic benefits to our clients. Due to expansion CCC is looking for enthusiastic and energetic Personnel Administration Specialist to join their Riga office.


PERSONNEL ADMINISTRATION SPECIALIST


Main responsibilities:
 • Preparation, coordination and administration of employment contracts incl. all CCC policies and amendments to employment contracts (e.g. full/part time, change of contract hours, job activity);
 • Preparation and execution of new hire process (training in the occasion of Welcome Day, gathering all data from employee for personnel file, information to IT for PC and Wicom access and in time reporting system);
 • Preparation, coordination and administration of termination contracts;
 • Preparation and execution of exit process (e.g. deregistration in time reporting system, information to IT for deregistration of PC);
 • Data maintenance (e.g. recording of vacation and leave days in time reporting system, administration of training agreements, time corrections);
 • Reporting and statistics (e.g. HC, FTE, new hire entries, exits, status on outstanding training payments, open vacation days, balance of flexible time program, sickness reports);
 • Answering ad hoc requests (from employees and management);
 • Giving support to local Management for all kinds of personnel related questions;
 • Administration and handling of long leave (e.g. maternity, sickness);
 • Giving support and advice to employees for all kinds of personnel administration related questions;
 • General administrative tasks (processing of incoming/outgoing mail, handling meal voucher where applicable).


  Required technical skills and qualifications:
 • Bachelor’s degree;
 • 2-3 years’ experience as human resource specialist, preferably in large company;
 • Experience with local labor law;
 • Proficiency in MS-Office (especially Excel);
 • Respectful attitude towards employees, clients and 3rd parties;
 • Ability to deal with and handle conflicts;
 • Strong communication skills, both written and oral;
 • Excellent organizational skills and time planning;
 • Good English and Latvian language skills.


  Company offers:
 • Personal and professional development opportunities in fast growing company;
 • Professional work environment where you will have chance to use your knowledge and skills in effective way;
 • International experience;
 • Training in Vienna;
 • Attractive salary as company continues growth;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.);
 • Work place in Riga.


  To apply, please send your CV and motivation letter in section "Pieteikties"!
  You can receive additional information by contacting Sabīne Jurevica:
  Phone: +371 26512277
  E-mail: sabine.jurevica@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  Competence Call Center (CCC) ir viens no vadošajiem Eiropas zvanu centriem. CCC komandā šobrīd strādā vairāk nekā 6500 darbinieku, uzņēmumam ir 19 biroji 9 valstīs un tas turpina strauji paplašināties. CCC augstās kvalitātes zvanu centru piedāvātie pakalpojumi sniedz klientiem izteiktas priekšrocības un taustāmus stratēģiskus ieguvumus. Sakarā ar paplašināšanos, CCC meklē entuziastisku un enerģijas pilnu personāla administrēšanas speciālistu/-i, kas pievienotos uzņēmuma Rīgas biroja komandai.


  PERSONĀLA ADMINISTRĒŠANAS SPECIĀLISTS/-E


  Darba pienākumi:
 • Darba līgumu sagatavošana, koordinēšana un administrēšana, t.sk. CCC politikas un darba līgumu grozījumu ieviešana (pilna / nepilna laika darbs, darba stundu maiņa, darba pienākumi utt.);
 • Jauno darbinieku nolīgšana un apmācību nodrošināšana (apkopot darbinieku datus personāla failiem, sniegt informāciju IT personālam, piekļuves nodrošināšanai datoriem, WICOM un laika uzskaites sistēmām);
 • Darba attiecību pārtraukšanas līgumu koordinēšana un administrēšana, kā arī attiecīgās informācijas nodošana iesaistītajām personām (IT departamentam utt.);
 • Datu uzturēšana (atvaļinājuma un atvaļinājuma dienu reģistrēšana laika uzskaites sistēmā, apmācības līgumu koordinēšana, laika korekcijas sistēmā utt.);
 • Nodrošināt atskaites un statistikas datus par personāla plūsmu uzņēmumā un citiem ar personālu saistītiem jautājumiem (apmācību izmaksas, neizņemtās atvaļinājuma dienas, slimības lapas utt.);
 • Atbildēt uz nestandarta pieprasījumiem no uzņēmuma vadības un darbiniekiem;
 • Sniegt atbalstu vietējai vadībai visos ar personālu saistītajos jautājumos;
 • Ilgstošas prombūtnes (bērna kopšanas atvaļinājums, ilgstošas slimības lapa utt.) koordinēšana;
 • Nodrošināt atbalstu un nepieciešamo informāciju uzņēmuma darbiniekiem visos ar personālu saistītajos jautājumos;
 • Vispārīgu administratīvu uzdevumu veikšana (ienākošā / izejošā e-pasta apstrāde, pusdienu talonu reģistrēšana, ja nepieciešams).


  Prasības kandidātam/-ei:
 • Bakalaura grāds;
 • 2-3 gadu darba pieredze personālvadības procesu pārvaldībā, vēlams lielā vai starptautiskā uzņēmumā;
 • Darba likumdošanas pārzināšana;
 • Labas datorlietotāja prasmes (MS Office, īpaši Excel);
 • Cieņa pret citiem uzņēmuma darbiniekiem, klientiem un trešajām iesaistītajām pusēm;
 • Spēja efektīvi risināt konfliktus;
 • Izcilas komunikācijas prasmes, gan rakstiski, gan mutiski;
 • Ļoti labas organizatoriskās un laika plānošanas iemaņas;
 • Teicamas angļu un latviešu valodas zināšanas.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas strauji augošā uzņēmumā;
 • Profesionālu darba vidi, kurā jums būs iespēja efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes;
 • Starptautisku pieredzi;
 • Apmācības Vīnē;
 • Pievilcīgu atalgojumu, atkarībā no uzņēmuma attīstības tempiem;
 • Sociālo nodrošinājumu un pabalstus (ieskaitot veselības apdrošināšanu utt.);
 • Darba vieta Rīgā.


  Lai pieteiktos, CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt sadaļā "Pieteikties"!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Sabīni Jurevicu:
  Tālrunis: +371 26512277
  E-pasts: sabine.jurevica@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/competence-call-center/personala-administresanas-specialists-e/20425&NoButtons=true&popup=1