draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 17.01.2019
Colgate-Palmolive is a leading global consumer products company, tightly focused on Oral Care, Personal Care, Home Care, and Pet Nutrition. Colgate sells its products in more than 200 countries and territories around the world. For more information about Colgate's global business, visit the Company's web site at www.colgate.com

For Riga office company is recruiting a:

CUSTOMER DEVELOPMENT SPECIALIST / KEY ACCOUNT MANAGER

Your main responsibilities would be:
 • To develop and maintain effective relationships with Key clients in non-food categories (retail store chains).
 • To develop and implement sales strategies and tactics.
 • To manage and coordinate trade marketing activities, sales promotion and new products launches in Key Accounts.

  Ideal Candidate Profile:
 • University Degree in management, economy or similar.
 • 1 – 2 years of work experience in sales and working in retail or FMCG industry.
 • Fluent English and Latvian, Russian is very welcome.
 • Multinational company experience is welcome but not a must.
 • Very important: willingness to learn and take responsibility for cross-functional projects, openness for multitasking.
 • Good communication skills and pro-activity.

  The company offers:
 • Challenging and dynamic work in an international environment.
 • Career growth opportunities in the future.
 • Competitive salary based on your experience and qualification form EUR 1600 – 1800 gross and motivation bonus system.
 • Health insurance and other benefits.
 • Employment contract initially for 1 year.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Rūta Borisova:
  Phone: +371 26370215
  E-mail: ruta.borisova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  Colgate-Palmolive ir vadošais globālā plaša patēriņa produktu uzņēmums, kas specializējas mutes, personīgās higiēnas, mājas un dzīvnieku aprūpes produktu jomā. Colgate-Palmolive pārdod savus produktus vairāk kā 200 valstīs visā pasaulē. Vairāk par kompāniju uzzināsiet, apmeklējot mājas lapu www.colgate.com

  Uzņēmums savai komandai Rīgas birojā aicina pievienoties:


  KLIENTU ATTĪSTĪBAS SPECIĀLISTU/-I / LIELO KLIENTU VADĪTĀJU

  Jūsu galvenā atbildība būs:
 • Attīstīt un uzturēt efektīvas attiecības ar galvenajiem klientiem ne-pārtikas produktu kategorijā (mazumtirdzniecības veikalu tīkli).
 • Attīstīt un pilnveidot pārdošanas stratēģiju un taktiku.
 • Vadīt un koordinēt tirdzniecības mārketinga aktivitātes, tirdzniecības veicināšanas un jaunu produktu virzīšanas pasākumus klientiem.

  Ideāla/-ās kandidāta/-es profils:
 • Universitātes grāds vadībzinībās, ekonomikā vai līdzīgā jomā.
 • 1- 2 gadu darba pieredze pārdošanā un darbā mazumtirdzniecībā vai FMCG industrijā.
 • Teicamas angļu un latviešu valodas prasmes, vēlamas krievu valodas zināšanas.
 • Vēlama pieredze daudznacionālā kompānijā, bet nav obligāta.
 • Ļoti svarīgi: vēlme mācīties un uzņemties atbildību par daudzfunkcionāliem projektiem, atvērtība multitask uzdevumu darbam.
 • Labas komunikācijas prasmes un pro-aktivitāte.

  Kompānija piedāvā:
 • Daudzveidīgu un dinamisku darbu starptautiskā vidē.
 • Karjeras izaugsmes iespējas nākotnē.
 • Konkurētspējīgu atalgojumu balstītu uz Jūsu pieredzi un kvalifikāciju no EUR 1600 – 1800 bruto un motivējošu bonusu sistēmu.
 • Veselības apdrošināšanu un citus ieguvumus.
 • Darba līgumu sākotnēji uz 1 gadu.
  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Rūtu Borisovu:
  Tālrunis: +371 26370215
  E-pasts: ruta.borisova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/colgate-palmolive/klientu-attistibas-specialists-e-lielo-klientu-vaditajs-a/20666&NoButtons=true&popup=1