draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 25.05.2020  A client of WorkingDay Latvia - Biseris is one of the largest companies in Lithuania and Baltics specialising in project development and services for complex transport and civil infrastructure. Biseris has been improving traffic safety on Lithuania’s roads and cities for more than 20 years by installing the latest technologies and innovative solutions to develop modern infrastructure.

  In order to ensure the successful development of the company in Latvia, we invite to join experienced:

  COMPANY REPRESENTATIVE IN LATVIA


  Your role:

   • Strategic and operational management of the Latvian organization
   • Representation of company core values and business strategies
   • Coordinate construction projects in accordance with Latvian legislation and company standarts
   • Participation in sales process and procurement tenders
   • Manage negotiation processes with contractors and public authorities
   • Responsibility for general management, financial management, HR management, marketing and PR, sales and operations.

  A successful candidate requirements:

   • Proven working experience in and knowledge of construction management processes (certificate in construction practice required)
   • Higher education in construction management, engineering or related field
   • Work experience in road construction or horizontal road markings project management or construction management as a site manager
   • Strong and dynamic personality, task-oriented, participative leadership skills
   • Excellent command of Latvian, English and Russian
   • Computer skills with AutoCad, MS Office and MS Project
   • Drivers license.

  Company offer:

   • You will be part of a growing business and part of the dynamic professional team
   • Chance to drive business development in Latvia
   • Competitive remuneration package based on your qualification and performance from EUR 2500 – 3500 gross
   • Training and progression opportunities, if you want to develop a career with Biseris.

  If you are open for new career opportunity, send your CV (in English) in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Andris Jansons:
  Phone: +371 29237199
  E-mail: andris.jansons@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  WorkingDay Latvia klients uzņēmums Biseris ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Lietuvā un Baltijas valstīs, kas specializējas projektu izstrādē, kas nodrošina daudzveidīgu transporta un civilās infrastruktūras uzlabošanas pakalpojumus. Biseris vairāk nekā 20 gadus pilnveido satiksmes drošību uz Lietuvas ceļiem un pilsētu ielās, uzstādot jaunākās tehnoloģijas un izstrādājot novatoriskus risinājumus infrastruktūras modernizēšanai.

  Lai nodrošinātu uzņēmuma sekmīgu attīstību Latvijā, uzņēmums aicina pievienoties pieredzējušu:

  PĀRSTĀVNIECĪBAS VADĪTĀJS/-A LATVIJĀ


  Jūsu uzdevumi:

   • vadīt uzņēmumu Latvijā stratēģiskā un operatīvā līmenī;
   • pārstāvēt uzņēmuma pamatvērtības un biznesa stratēģiju;
   • koordinēt būvniecības projektus saskaņā ar Latvijas likumdošanu un uzņēmuma standartiem;
   • ņemt dalību pārdošanas procesos un iepirkumu konkursos;
   • pārvaldīt sarunu procesus ar darbuzņēmējiem un valsts iestādēm;
   • atbildēt par vispārēju vadību, finanšu un personāla vadību, mārketingu un PR, pārdošanu un darbību.

  Prasības veiksmīgam kandidātam/-ei:

   • ievērojama darba pieredze un zināšanas būvniecības vadības procesos (nepieciešams būvprakses sertifikāts);
   • augstākā izglītība būvniecībā, inženierzinātnēs vai citā saistītā jomā;
   • darba pieredze ceļu būves vai ceļu marķēšanas projektu vai būvdarbu vadībā;
   • spēcīga un dinamiska personība, kas orientēta uz uzdevumiem, līdzdalīgas vadības prasmes;
   • teicamas latviešu, angļu un vēlamas krievu valodas zināšanas;
   • datorprasmes darbā ar AutoCad, MS Office un MS Project;
   • autovadītāja apliecība.

  Uzņēmums piedāvā:

   • iespēju būt daļai no augoša biznesa un dinamiskas profesionālas komandas;
   • virzīt biznesa attīstību Latvijā;
   • konkurētspējīgu atalgojumu, kura pamatā ir Jūsu kvalifikācija un sniegums no EUR 2500 – 3500 bruto;
   • apmācības un attīstības iespējas, ja vēlaties attīstīt karjeru kopā ar uzņēmumu Biseris.

  Ja esat atvērts/-a jauniem profesionālajiem izaicinājumiem, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Andri Jansonu:
  Tālrunis: +371 29237199
  E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. Nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/biseris-ltd/company-representative-in-latvia-parstavniecibas-vaditajs-a-latvija-(ar-buvprakses-sertifikatu)/21345&NoButtons=true&popup=1