draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 17.08.2018WorkingDay Latvia client Atlas Dynamics (www.atlasdynamics.eu) is a next generation aerospace company based in Riga, Latvia that specializes in developing high-end autonomous UAV systems for the commercial and defense markets. The company creates top tier drone-based solutions that are accessible and seamless to use, address everyday problems and simplify everyday tasks.

Atlas Dynamics company was founded by aerospace experts with extensive experience in and background with both satellites and UAVs. Now it is a hardworking and passionate team who is excited to showcase their products to the world.

Build your career in the drone industry and join Atlas Dynamics team to maximize the drone’s full potential working as:

ELECTRONICS ENGINEER


Responsibilities:
 • High speed systems design & PCB layout (4/6/8 layers PCBA, memory interfaces)
 • Test fixture design and maintenance, development of test procedures
 • Assist with board bring-up
 • Electronics design for new products in aerospace industry
 • Designing and executing the tests for standards conformance and product reliability
 • Assist in troubleshooting, test plan preparation and set-up of test lab activities
 • Participate in EMI/ESD testing and troubleshooting

  Experience requirements:
 • Five years of full time technical engineering experience
 • High-speed digital design (systems based on ARM microprocessors, external memory interfaces, camera and display interfaces)
 • Embedded firmware (STM32, AVR, Linux, RTOSes), board bring-up
 • General electronics product design
 • Factory & reliability testing
 • FPGA logic and hardware design experience is a plus
 • Experience with wireless data links & RF engineering is a plus

  The Company offers:
 • To be a part of an inclusive and diverse drone team and develop unique technology
 • Challenging role with a global product
 • Excellent working conditions in modern “high tech” office with free parking
 • Powerful hardware, best software/tools
 • Attractive salary and medical insurance
 • Inspiring working atmosphere
 • Regular company and team building events

  Are you ready to bring the new to your career with Atlas Dynamics? Please send your CV (in English) in section Pieteikties till December 20, 2018!
  You can obtain additional information by contacting Vineta Bērziņa:
  Phone: + 371 29830957
  E-mail: vineta.berzina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.No. 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients Atlas Dynamics www.atlasdynamics.eu ir nākamās paaudzes aviācijas inženierijas uzņēmums, kas atrodas Rīgā un specializējas augstas klases autonomo UAV sistēmu izstrādē komerctirgus un aizsardzības vajadzībām. Uzņēmums rada augsta līmeņa risinājumus, kas ir ērti lietojami, pielietojami dažādās problēmsituācijas un vienkāršo ikdienas uzdevumus.

  Atlas Dynamics kompāniju dibināja eksperti no aviācijas jomas ar plašu pieredzi gan satelītu, gan bezpilota lidaparātu ražošanā. Šobrīd Atlas Dynamics ir spēcīga un dinamiska komanda, kas lepojas ar saviem produktiem visā pasaulē.

  Veidojiet savu karjeru dronu nozarē un pievienojieties Atlas Dynamics komandai, lai maksimāli palielinātu dronu tehniskās iespējas. Uzņēmums aicina darbā:


  ELEKTRONIKAS INŽENIERI

  Pienākumi:
 • Ātrgaitas sistēmu projektēšana un PCB izkārtojums (4/6/8 slāņi PCBA, atmiņas saskarnes)
 • Testēšanas palīgierīču projektēšana un uzturēšana, testēšanas procedūru izstrāde
 • Atbalstīt sistēmas ieviešanu
 • Elektronikas izstrāde jauniem produktiem aviācijas nozarē
 • Standartu atbilstības un produkta uzticamības testu izstrāde un izpilde
 • Palīdzēt iespējamo traucējumu meklēšanas, testa plāna sagatavošanas un testa laboratorijas darbību iestatīšanas jomā
 • Piedalīties EMI / ESD testēšanā un problēmu novēršanā

  Nepieciešamās zināšanas un pieredze:
 • Piecu gadu pieredze tehniskā inženiera amatā
 • Ātrgaitas digitālais dizains (sistēmas, kuru pamatā ir ARM mikroprocesori, ārējās atmiņas saskarnes, kameru un displeja saskarnes)
 • Embedded programmaparatūras (STM32, AVR, Linux, RTOS) sagatavošana ražošanai
 • Vispārējās elektronikas produktu dizains
 • Ražošanas kvalitātes un izturības pārbaude
 • FPGA loģika un aparatūras projektēšanas pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību
 • Pieredze ar bezvadu datu savienojumiem un RF inženierija tiks uzskatīta par priekšrocību

  Uzņēmums piedāvā:
 • Būt par daļu no visaptverošas un daudzveidīgas dronu ražošanas komandas un attīstīt unikālu tehnoloģiju
 • Būtisku lomu pasaules mēroga produkta izstrādē
 • Lieliskus darba apstākļus modernā birojā ar bezmaksas autostāvvietu
 • Jaudīgu aparatūru, vislabāko programmatūru / instrumentus
 • Pievilcīgu atalgojumu un veselības apdrošināšanu
 • Iedvesmojošu darba atmosfēru
 • Regulārus uzņēmuma un komandas saliedēšanas pasākumus

  Ja esi gatavs/-a jauniem izaicinājumiem Atlas Dynamics komandā, gaidīsim Tavu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties līdz 2018. gada 20.decembrim.
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Vinetu Bērziņu:
  Tālrunis: +371 29830957
  E-mail: vineta.berzina@workingday.lv


  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/atlas-dynamics/elektronikas-inzenieris-e/20457&NoButtons=true&popup=1