draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 07.11.2019

  A client of WorkingDay Latvia - Abbott is a global healthcare company devoted to improving life through the development of products and technologies that span the breadth of healthcare. With a portfolio of leading, science-based offerings in diagnostics, medical devices, nutritionals and branded generic pharmaceuticals, Abbott serves people in more than 160 countries and employs approximately 103,000 people.

  Company is looking for a


  SALES EXECUTIVE

  Major accountabilities:

   • Full responsibility for sales quota including forecasting and target performance achievement
   • Drive profitable growth and close opportunities in targeted, non-enterprise accounts by initiating, developing and/or delivering unique solutions that result in improved customer outcomes and benefits Abbott
   • Manage and drive the development of their accounts, including key activities such as: strategic account management and post-sales implementation process
   • Identify new business opportunities by initiating, developing or delivering unique solutions that result in improved outcomes for customer and Abbott
   • Build senior level relationships and leverage them to drive profitable new sales to support delivery of long range plan
   • Build and lead internal cross functional selling team to manage contract renewals and negotiate long term contracts
   • Analyze impact of market trends and factors and competitor activities on customers

  Requirements:

   • University degree, ideally in the field of medical technology
   • Experience in the diagnostic industry and/or excellent product and industry knowledge
   • Working healthcare and diagnostics industry knowledge that includes the following: changing market dynamics, key competitors, terminology, challenges and potential government regulations
   • Strong communication skills
   • Long-term, strategic thinking
   • Portfolio Management skills
   • Ability to identify and drive resolution of issues
   • Fluent in English and Latvian
   • The position requires the willingness to travel on a frequent basis, i.e. on average three days per week (driving licence).

  Company offer:

   • Challenging work opportunities in dynamic, international environment
   • Self-development and career possibilities
   • Health insurance
   • Competitive salary from EUR 2100 – 2800 gross depending on your qualification and background. All needed equipment for efficient work
   • Pleasant working conditions
   • Possibilities to realize your potential, develop and influence processes

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne:
  Phone: +371 26137153
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545  WorkingDay Latvia klients Abbott ir starptautisks uzņēmums, kas apgādā medicīnas laboratorijas ar uzticamiem, kvalitatīviem un uz zinātni balstītiem diagnostikai paredzētiem produktiem un pakalpojumiem, kas padara veselības aprūpes procesu drošu un efektīvu. Abbott nodarbina aptuveni 103 000 cilvēkus vairāk nekā 160 valstīs.

  Uzņēmums aicina pievienoties darbam Rīgas birojā


  PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU

  Galvenās atbildības:

   • atbildēt par pārdošanas kvotu, t.sk. prognožu un mērķa sasniegšanu;
   • virzīt rentablu izaugsmi sadarbībai ar klientiem, iniciējot, izstrādājot un / vai piegādājot unikālus risinājumus, kas uzlabo klientu rezultātus un sniedz labumu Abbott;
   • pārvaldīt un virzīt sadarbības attīstību ar klientiem, ietverot tādas galvenās darbības kā: stratēģiskā klienta pārvaldība un pēc-pārdošanas ieviešanas process;
   • noteikt jaunas biznesa iespējas, ierosinot, izstrādājot vai piegādājot unikālus risinājumus, kas klientiem un Abbott rada labākus rezultātus;
   • izveidot augstākā līmeņa attiecības, lai palielinātu pārdošanas apjomus un īstenotu ilgtermiņa plāna izpili;
   • izveidot un vadīt starpvalstu pārdošanas komandu, nodrošinot līgumu atjaunošanu un veikt pārrunas par ilgtermiņa līgumiem;
   • analizēt tirgus tendenču, faktoru un konkurentu darbību ietekmi uz klientiem.

  Prasības:

   • augstākā izglītība, ideālā gadījumā medicīnas tehnoloģiju jomā;
   • pieredze diagnostikas nozarē un/vai lieliskas zināšanas par produktiem un nozari;
   • zināšanas aktuālās veselības aprūpes un diagnostikas nozarē, kas ietver: mainīgo tirgus dinamiku, galvenos konkurentus, terminoloģiju, izaicinājumus un iespējamos valdības noteikumus;
   • spēcīgas komunikācijas prasmes;
   • ilgtermiņa stratēģiskā domāšana;
   • spēja identificēt un virzīt problēmu risināšanu;
   • brīvi pārvalda angļu un latviešu valodas;
   • nepieciešamība doties biežos komandējumos, vidēji trīs dienas nedēļā (autovadītāja apliecība).

  Uzņēmums piedāvā:

   • interesantu un atbildīgu darbu starptautiskā uzņēmumā;
   • personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas;
   • veselības apdrošināšanu;
   • konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 2100 – 2800 bruto, atkarīgu no Jūsu pieredzes un kvalifikācijas;
   • visu nepieciešamo aprīkojumu efektīvam darbam;
   • darba vietu Rīgas centrā.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Jolantu Saukāni:
  Tālrunis: +371 26137153
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/abbott/pardosanas-vaditajs-a/21101&NoButtons=true&popup=1