draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 25.03.2019
  A client of WorkingDay Latvia - 4finance is one of Europe’s largest digital consumer lending groups, operating in 16 countries.
  HR team in HQ office in Riga is looking for an


  HR DATA ANALYST
  to support HR functions by providing data analysis and implementation of data reporting tools   • Interest in data quality, implementation of new data reporting tools;
   • Experience with data analysis;
   • Ability to create detailed spreadsheets, charts and presentations;
   • Advanced working knowledge of data analytics tools;
   • Proficient in MS Excel and databases;
   • Analytical mind;
   • Team player.   • Maintain HR analytical tools, reporting and dashboards;
   • Create monthly, quarterly reports and ad-hocks;
   • Manage Group HR budgeting process;
   • Ensure data quality into the system;
   • Provide trainings on HR system reporting tool to the other departments;
   • Come up with recommendations of new reporting tools and ways how data should be analyzed based on key indicators;
   • Be responsible for providing data in different HR projects and system implementation.   • Challenging projects that you will have a real impact on;
   • Health Insurance;
   • Employee development program to support you in your personal and professional development;
   • Work in a growing international company operating in an exciting and competitive industry;
   • Salary EUR 1700-2100 gross.


  To apply, please send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Inese Bērzabinde:
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients - 4finance ir viens no Eiropas lielākajiem nebanku kreditēšanas tirgus pārstāvjiem, kas sniedz pakalpojumus 16 valstīs.
  HR komanda Rīgā (HQ) aicina pievienoties

  HR DATU ANALĪTIĶI
  kas nodrošinās departamenta funkcijas ar datu analīzi, atskaitēm un atbalstu Grupas līmenī.   • interesi par datu kvalitātes uzlabošanu, uzturēšanu un jaunu datu apstrādes iespēju ieviešanu HR sistēmā;
   • pieredzi datu analīzē;
   • prasmi veidot detalizētas datu analīzes, pārskatus, atskaites, diagrammas un prezentācijas;
   • zināšanas par datu analīzes rīkiem, jaunu atskaišu rīku ieviešanu;
   • prasmes MS Excel un datu bāzēs;
   • analītisko domāšanu;
   • komandas cilvēku.
   • uzturēt HR analītiskos instrumentus, atskaites un informācijas paneļus;
   • veidot ikmēneša, ceturkšņa pārskatus un ad-hoc;
   • koordinēt Grupas HR budžetēšanas projektu;
   • nodrošināt datu kvalitāti sistēmā;
   • apmācīt citus departamentus par sistēmas atskaišu rīkiem un to funkcionalitāti;
   • sniegt ierosinājumus un ieteikumus par jauniem atskaišu rīkiem un datu analīzes veidiem, pamatojoties uz galvenajiem rādītājiem;
   • būt atbildīgam/-ai par datu nodrošināšanu dažādos HR projektos un sistēmu ieviešanā.   • izaicinošus projektus, kuros būs jūtama Jūsu ietekme;
   • veselības apdrošināšanu;
   • darbinieka attīstības programmu, kas atbalstīs Jūsu personīgo un profesionālo izaugsmi;
   • būt daļai no starptautiska uzņēmuma, kas darbojas aizraujošā un konkurētspējīgā nozarē;
   • atalgojumu no EUR 1700 - 2100 bruto.


  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/4finance/hr-datu-analitikis-e/20762&NoButtons=true&popup=1