draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 08.11.2019
  A client of WorkingDay Latvia - 3S Money Club (3s.money) is online banking service for companies focused on international trade. 3S is a financial group that has been operating in the City of London since 2009.
  The company is expanding its business in the Baltic region and is looking for experienced and ambitious:


  REGIONAL SALES MANAGER

  Major accountabilities:

   • Attract new customers for 3S Money Club products
   • Create a network of professional cooperation partners
   • Build and manage senior level relationships with clients and cooperation partners within the region
   • Attend regular meetings with the team in London
   • Create a team to support ongoing operations (in the nearest future)

  Requirements:

   • Work experience in the banking industry with corporate clients
   • Team management experience will be Your advantage
   • Fluent in English and Latvian
   • Strong communication - persuation and relationship building skills
   • Results orientation and long-term strategic thinking
   • Willingness and ability to go on business trips

  Company offers:

   • Become a member of a multi-cultural team of professionals
   • Possibilities to realize your potential, influence processes and take a part in building the company, its products
   • Acquire new knowledge and skills at the World Financial Centre - the City of London
   • A nice and modern office in the center of Riga. All needed equipment for efficient work
   • Salary EUR 3500 – 5000 gross depending on your qualification, background and work results

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne:
  Phone: +371 26137153
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients - 3S Money Club (3s.money) sniedz tiešsaistes bankas pakalpojumus uzņēmumiem, fokusējoties uz starptautisko tirdzniecību. 3S ir finanšu grupa, kas darbojas Londonas pilsētā kopš 2009. gada.
  Uzņēmumam paplašinot biznesu Baltijas reģionā, komandā tiek meklēts pieredzējis/-usi un ambiciozs/-a:


  REĢIONĀLAIS PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A

  Galvenās atbildības:

   • piesaistīt jaunus klientus uzņēmuma produktiem;
   • izveidot profesionālu sadarbības partnera tīklu;
   • uzturēt augstākā līmeņa attiecības ar klientiem un sadarbības partneriem reģionā;
   • piedalīties regulāras uzņēmuma komandas sapulcēs Londonā;
   • izveidot komandu, lai nodrošinātu atbalstu ikdienas darbībām (tuvākajā nākotnē).

  Prasības:

   • darba pieredze banku nozarē ar korporatīvajiem klientiem;
   • pieredze komandas vadībā būs Jūsu priekšrocība;
   • brīvi pārvaldīt angļu un latviešu valodu;
   • spēcīgas komunikācijas - pārliecināšanas un attiecību veidošanas prasmes;
   • orientācija uz rezultātiem un ilgtermiņa stratēģiskā domāšana;
   • vēlēšanās un spēja doties komandējumos.

  Uzņēmums piedāvā:

   • kļūt par starptautiskas vides profesionāļu komandas locekli;
   • iespējas realizēt savu potenciālu, ietekmēt procesus, piedalīties uzņēmuma un tā produktu veidošanā;
   • apgūt jaunas zināšanas un prasmes Pasaules finanšu centrā - Londonā;
   • jauku un mūsdienīgu biroju Rīgas centrā. Un visu nepieciešamo aprīkojumu efektīvam darbam;
   • atalgojumu EUR 3500 - 5000 bruto atkarībā no kvalifikācijas, iepriekšējās pieredzes un darba rezultātiem.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Jolantu Saukāni:
  Tālrunis: +371 26137153
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/3s-money-club/regionalais-a-pardosanas-menedzeris-e/21102&NoButtons=true&popup=1