draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 28.05.2020

  A client of WorkingDay Latvia - 3S Money Club (3s.money) is online banking service for companies focused on international trade (payments). 3S is a financial group that has been operating in the City of London since 2009.
  The company is expanding its business in the Baltic region and is looking for experienced and development-oriented:

  COMPLIANCE OFFICER

  who will assume responsibility over gathering, analysing, structuring and storing information about company clients, their business and activities. Who will assist the top management team with improving and strengthening the overall AML/KYC function and implementing new processes, technologies in this field.

  Key duties:

   • Complex AML/KYC checks of clients and their affiliated persons when onboarding
   • Comprehensive review of clients’ transactions and transaction monitoring
   • Preparing, maintaining and updating client profiles, assessing risk categories
   • Documenting every step in AML assessment of clients and reporting on AML cases, articulating key facts that have impact on a client risk assessment, defending AML cases with senior management
   • Communicating with corresponding banks on issues related to AML/KYC checks of clients’ transactions and other related matter

  Skills and qualifications:

   • Proven experience as a AML/KYC, compliance manager
   • Knowledge of AML/KYC processes in a financial institution
   • Understanding how international business works
   • Desire to solve problems and puzzle out complex/challenging AML cases
   • Attention to details, strong analytical skills as well as ability to see the ‘broader picture’
   • Good interpersonal skills and persistence in client communication
   • Fluent English

  Company offers:

   • Possibilities to realize your potential, influence processes and take a part in building the company
   • Become a member of a multi-cultural team of professionals
   • Acquire new knowledge and skills at the World Financial Centre - the City of London
   • A nice and modern office in the center of Riga. All needed equipment for efficient work
   • Salary EUR 2200 – 3500 gross depending on your qualification, background

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne:
  Phone: +371 26137153
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545  WorkingDay Latvia klients - 3S Money Club (3s.money) sniedz tiešsaistes bankas pakalpojumus uzņēmumiem, fokusējoties uz starptautisko tirdzniecību. 3S ir finanšu grupa, kas darbojas Londonas pilsētā kopš 2009. gada.
  Uzņēmuma biznesam strauji paplašinoties Baltijas vasltīs, meklējam pieredzējušu un uz attīstību vērstu:

  EKSPERTU/-I ATBILSTĪBAS JAUTĀJUMOS

  kas uzņemsies atbildību par informācijas apkopošanu, analizēšanu, strukturēšanu un glabāšanu par uzņēmuma klientiem, viņu biznesu un darbībām; kas palīdzēs augstākās vadības komandai uzlabot un stiprināt kopējo AML / KYC funkciju un ieviest jaunus procesus, tehnoloģijas šajā jomā.

  Galvenie pienākumi:

   • kompleksa jauno klientu un viņu saistīto personu AML / KYC pārbaužu veikšana;
   • visaptverošu klientu darījumu pārskatu veidošana un darījumu uzraudzīšana;
   • klientu profilu sagatavošana, uzturēšana un atjaunināšana, riska kategoriju novērtēšana;
   • katra soļa dokumentēšana klientu AML novērtēšanā un ziņošana par AML gadījumiem, būtisko faktu formulēšana, kas ietekmē klienta riska novērtējumu, AML gadījumu aizstāvēšana ar augstāko vadību;
   • saziņa ar korespondentu bankām jautājumos, kas saistīti ar klientu darījumu un citu saistītu lietu pārbaudi saistībā ar AML / KYC.

  Prasmes un kvalifikācija:

   • pārliecinoša pieredze AML / KYC, atbilstības jautājumos;
   • zināšanas par AML / KYC procesiem finanšu organizācijās;
   • izpratne par to, kā darbojas starptautisks bizness;
   • prasme rast risinājumus sarežģītos un izaicinošos AML gadījumos;
   • uzmanība detaļās, spēcīgas analītiskās prasmes, kā arī spēja redzēt “plašāku ainu”;
   • labas sadarbības prasmes un neatlaidība komunikācijā ar citiem;
   • labas angļu valodas zināšanas.

  Uzņēmums piedāvā:

   • iespējas realizēt savu potenciālu, ietekmēt procesus, piedalīties uzņēmuma veidošanā;
   • kļūt par starptautiskas vides profesionāļu komandas locekli;
   • apgūt jaunas zināšanas un prasmes Pasaules finanšu centrā - Londonā;
   • jauku un mūsdienīgu biroju Rīgas centrā un visu nepieciešamo aprīkojumu efektīvam darbam;
   • atalgojumu EUR 2200 - 3500 bruto atkarībā no kvalifikācijas un iepriekšējās pieredzes.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Jolantu Saukāni:
  Tālrunis: +371 26137153
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. Nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/3s-money-club/eksperts-e-atbilstibas-jautajumos-(compliance-officer)/21348&NoButtons=true&popup=1