Turpinot lietot mājas lapu www.workingday.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk šeit >>.

Latviski   |   English

Autorizēties

Vai Tavā uzņēmumā ir jūtams darbaroku trūkums?

1. Darbiniekus esam spiesti meklēt citos Latvijas reģionos vai pat ārzemēs 14%
2. Ārzemēs vēl nemeklējam, bet labam darbiniekam darbs atrastos kaut šodien 31%
3. Šobrīd tiekam galā, brīvu darbavietu nav 29%
4. Būtu labi, ja esošajiem darbiniekiem būtu vairāk darba 8%
5. Darba ir maz - vadība plāno samazināt darbinieku skaitu 19%
Kopā balsojuši: 59


Piedalīties aptaujā

  
   draugiem.lv
     

Jūsu pārlūks natbalsta SVG datņu parādīšanuIesakām