Laika menedžments iracionāliem cilvēkiem (haotiķiem)

Varam bieži dzirdēt padomus, kā organizēt un plānot savu laiku, lai kļūtu veiksmīgāki, efektīvāki, spētu sabalansēt savu darba un personīgo dzīvi.

Ja darbs ir sirdslieta, tad darba un personīgā dzīve saplūst, un nevar vairs strikti nodalīt vienu no otra, jo tā jau ir jūsu dzīve – piepildīta un laimīga. Ikdienā gan maz ir sastopami tādi cilvēki, kas par sevi tā spētu pateikt. Visbiežāk mēģinām kaut kā izlavierēt, lai neizdegtu darbā un būtu optimisma pilni un laimīgi savā personīgajā dzīvē.

Ikdienas plānošanā noder laika menedžmeta dažādās metodes, kuras katram gan jāizmēģina pašam – kura piemērotāka.

Laika menedžmentā visbiežāk metodes vērstas uz to, lai padarītu cilvēku par perfekcionistu. Taču mēs esam tik ļoti dažādi! Un ir cilvēki, kuriem perfekcionistu domāšana un rīcības modeļi ir kā neiespējamā misija. Tie ir iracionāļi jeb haotiķi. Haotiķiem pavisam citādāk jāpiemēro visas laika menedžmenta tehnoloģijas, lai veiksmīgi iekļautos mūsu straujajā ikdienā.

Iracionāli cilvēki nav slimi, viņus nevar „pārtaisīt” par perfekcionistiem (racionāļiem). Viņi tādi vienkārši ir.

Haotiķis (iracionāls cilvēks) kaut ko maina nevis racionālu apsvērumu vadīts, bet tāpēc, ka „jūt, ka tā vajag”. Haotiķi pamatā ir kreatīvi cilvēki.

 

Kā strādā iracionāļi un kā perfekcionisti?

 

Darbi, kuri iemēroti racionāļiem un iracionāļiem:

Perfekcionisti Iracionāļi
Bizness, kas funkcionē pēc noteikta plāna Darbs projektos
Esošā kontrole Jaunumu meklējumi
Monotoni un vienveidīgi Stāvgrūdām un negaidīti
Stabila kvalitāte Improvizācija
Tradīcijas un rituāli Pārmaiņas

 

Laika plānošanas paņēmienu atšķirības:

Laika menedžmenta paņēmieni, kas piemēroti racionāļiem Alternatīvais variants iracionāļiem 
60:40 (saplānotais laiks: brīvais laiks, kur 20% – neparedzētiem uzdevumiem, 20% – spontāniem uzdevumiem) 80:20 (80% brīvais laiks, 20% – ieplānotie pasākumi)
Hronometrāža Noskaņojuma kontrole
Ilgtermiņa, vidējā termiņa un īstermiņa plāni Svarīgi, lai līdz gala termiņam būtu vairāki veiksmīgi darbošanās periodi
Plānu sagatavošana – regulāri, sistemātiski, secīgi Plānot, ņemot vērā to, ka būs sastrēgumi, noskaņojuma trūkums utml.
Plānot tik daudz uzdevumu, cik var izdarīt Necerēt uz vienmērīgu darba spēju, izpildi
Uzdevumu secīgums Savlaicīgi pārslēgties no viena uzdevuma uz citu
Prioritāšu noteikšana, deleģēšana Deleģēt visu, kas prasa stingru piesaisti laikam
Uzdevumu izpildes kontrole Noskaņojuma kontrole
Sadalīt uzdevumus steidzamos, svarīgos, nesteidzamos, nesvarīgos Sadalīt uzdevumus steidzamos, svarīgos, nesteidzamos, nesvarīgos

 

Ieteikumi haotiķim, kā dzīvot perfekcionistu pasaulē:

 • Cieni savu iracionalitāti un necenties kļūt par racionāli.
 • Izdali pašus svarīgākos un būtiskākos uzdevumus.
 • Pieraksti visu un veido daudz un dažādus atgādinājumus.
 • Fiksē idejas un plānus – rakstiski!
 • Sagatavot tādu uzdevumu sarakstu, kurus nekad nepatīk darīt (ļauj apzināties riskus).
 • Seko noskaņojuma izmaiņām.
 • Nepatīkamos uzdevumus dari tad, kad nav noskaņojuma.
 • Piemēro sev elastīgu darba laiku.
 • Jāsamazina laiks starp idejas rašanos un tās realizāciju.
 • Iemācies sistematizēt informāciju, atrodot atbilstošu formātu.
 • Plāno darbus, atvēlot rezerves laiku.
 • Cieni racionāļu plānus!
 • Veido elastīgus uzdevumu sarakstus ar pārplānošanas iespējām.
 • Lielāko uzmanību pievērst dienas plānam, nepazaudējot gala mērķi.
 • Noteikt ne tikai gala termiņu, bet arī starptermiņus.
 • Zīmēt shēmas labākai iegaumēšanai – vizualizācijas izmantošana.
 • Plānot pozitīvu projekta pabeigšanu (sevis apbalvošana, svinības u.c.).

Materiālu sagatavoja:

https://metacoach.lv/wp-content/uploads/2018/12/Inese-Sila.png

Inese Sila

Avots: