Ko dāvināt darbiniekiem?

Uzzini, kā uzņēmumi saviem darbiniekiem var pasniegt dāvanu (bonusu), kas neapliekas ar algas nodokli.

Izvēloties Ziemassvētku dāvanu darbiniekiem, ir labi to darīt, domājot, ko ar šo dāvanu vēlamies saviem darbiniekiem pateikt un kādas sajūtas vai emocionālo rezultātu vēlamies dāvanu saņēmējiem sniegt. Vairumā gadījumu, tā ir pateicība par gada laikā paveikto darbu. Šo domu vajag attīstīt un sasaistīt, pirmkārt, ar uzņēmuma vērtībām, ko cenšaties iedzīvināt savā uzņēmumā un, otrkārt, motivējot darbiniekus arī 2024.gadā sasniegt uzņēmuma izvirzītos mērķus.

Ikviena uzņēmuma pamatu pamats, uz ko balstīties uzņēmuma mērķu sasniegšanas procesā, ir uzņēmuma vērtības. Bet ir viens “bet” – izpratni par vērtībām katram indivīdam, katram darbiniekam veido ārkārtīgi daudz faktoru, no kuriem būtiskākais ir vide, no kuras pats indivīds nāk, kā arī uzskati, kas ieaudzināti un pieredze, kas gūta dzīves laikā. Rezultātā rodas principi, kas ir svarīgi indivīdam, no kuriem tas nav gatavs atteikties. Šie principi nosaka rīcību un veido attieksmi pret visām norisēm dzīvē un, protams, arī darbavietā. Savukārt, uzņēmuma vērtības ir uzņēmumā akceptēti principi, kas nosaka katra darbinieka uzvedību un attieksmi uzņēmumā, veicot savus darba pienākumus. Šīs vērtības nevar tikt uzspiestas, tomēr tās ir jāievēro – tās ir deklaratīvas.

Viena no daudzu uzņēmumu vērtībām, kas attiecas uz pašiem darbiniekiem ir “vesels darbinieks ar veselīgu dzīvesveidu”. Mūsuprāt, tas ir pašsaprotami, jo tikai vesels darbinieks spēj, un spēs ilgtermiņā, izvirzīt un sasniegt uzstādītos mērķus. Tā visa pamatā ir veselīgs dzīvesveids. Tieši tāpēc, daudzi darba devēji, kā motivācijas instrumentu un kā dāvanu saviem darbiniekiem, izvēlas pasniegt sporta kluba abonementu un veselības apdrošināšanas polisi.

Īpaši šobrīd aktuāla vērtība ir darba un privātās dzīves līdzsvars. Līdzsvarots indivīds ir efektīvāks. Lai to panāktu, darba devēji piedāvā darbiniekiem strādāt hibrīdrežīmā, elastīgu darba dienu, apmaksātu dzimšanas dienas brīvdienu, un citus līdzīgus labumus. Un, protams, daudzu uzņēmumu vērtība ir darbinieka darba vide, kas ir svarīga, lai darbinieks spētu izpildīt noteiktos pienākumus:

  • lai darbinieks būtu laicīgi darbā, tiek piedāvāta transporta izmaksu kompensēšana vai pat transports uz darbu;
  • lai darbinieks būtu paēdis un enerģijas pilns, jo: “ēdam mēs katru dienu”, tiek piedāvātas apmaksātas pusdienas un/vai ēdināšanas izdevumi;
  • lai darbiniekam būtu droša darba vide, tiek nodrošināts atbilstošs darba apģērbs.

Tāpat ir svarīgi, lai uzņēmums nepārstātu attīstīties. Tam par pamatu ir jābūt vērtībai sevi pilnveidot, lai darbinieki nepārstātu mācīties. Šī iemesla dēļ, kā dāvanu Ziemassvētkos iesakām arī pasniegt apmaksātas apmācības, kursus vai seminārus.

Šīs būtu tās pamatvērtības, uz kurām uzņēmumiem vajadzētu balstīties, lai pats uzņēmums būtu kā vērtība tā darbiniekiem. Jo apdāvinot un rūpējoties, mēs radām vidi, lai dāvinātu un rūpētos par mums.

Jebkura no augstāk uzskaitītajām var būt lieliska Ziemassvētku dāvana, kur gan daļai no tām ir jārēķinās arī ar algas nodokļa samaksu!

Bonusukarte.lv ir parūpējusies, lai uzņēmumi saviem darbiniekiem varētu pasniegt dāvanu (bonusu), kas neapliekas ar algas nodokli. Proti – IIN likuma 8. panta 15. daļa nosaka, ka darba devējam ir iespēja saņemt nodokļu atvieglojumus par apmaksātiem ārstniecības un ēdināšanas izdevumiem līdz 480 EUR gadā uz katru darbinieku.

Bonusu karte ir personalizēta bankas maksājumu karte ārstniecības un/vai ēdināšanas izdevumu apmaksai 24/7. Uz Bonusu kartēm ir iespējams izvietot arī darba devēja logo, tādējādi to padarot par vēl personīgāku un vēl vairāk novērtētu personāla motivācijas rīku no darbinieku puses.

Bonusu kartes ir izveidotas un attīstītas tā, lai klientu darbiniekiem būtu iespēja norēķināties jebkurā sevis izvēlētā sabiedriskās ēdināšanas vai ārstniecības iestādē visā Latvijā un arī ārpus tās, t.sk. netērējot savus personīgos, bet izmantojot darba devēja piešķirtos līdzekļus.

Ar Bonusu karti darba devējiem ir vēl plašākas iespējas apdāvināt savus darbiniekus Ziemassvētkos, apbalvot par sasniegumiem, novērtēt lojalitāti vai vienkārši iepriecināt ar personalizētu dāvanu. Ar Bonusu karti nav iespējams kļūdīties, jo priecāsies jebkurš, neatkarīgi no vecuma vai dzimuma.

Autors:

https://thumb.tildacdn.com/tild3234-3762-4338-b330-663763373563/-/cover/320x320/center/center/-/format/webp/Arturs_Piliksers.jpg
Artūrs Piliksers
www.bonusukarte.lv