Kas jāzina par skolēnu vasaras darba iespējām?

Daudzi skolēni vasaras brīvlaikā priecājas par iespēju nopelnīt naudu un iegūt pirmo darba pieredzi. Kas jāzina par vasaras darba iespējām jauniešiem?

Vasaras darba nozīmīgumu skolēnu dzīvē apstiprina arī Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra pusaudžu psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs:

“Vasaras darbs ir iespēja jauniešiem strukturēti pavadīt laiku, samazinot iespējas iekulties nepatikšanās vai nīkt pie datora. Tas iesaista sabiedrībā, dod sajūtu par nozīmīgumu, iespēju ar savu darbu radīt vērtību. Darbs dod arī pretsparu jauniešu cīņā ar bezjēdzīguma sajūtu, sniedz priekštatu un pieredzi par nākotnes perspektīvu, kad konkrētā laikā un vietā vajadzēs paveikt uzticēto. Viņi var arī praksē labāk apgūt naudas lietas – gan nopelnīt, gan mācīties ar to apieties.”

Kur meklēt iespēju strādāt?

Darba likums paredz, ka vasaras brīvlaikā var nodarbināt bērnus tikai, sākot no 13 gadu vecuma, ne ilgāk par četrām stundām dienā un ne vairāk par 20 stundām nedēļā. Savukārt pusaudžus (15–18 gadi) nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā un vairāk par 35 stundām nedēļā.

Nodarbinātības Valsts aģentūras aptauja liecina, ka 35% Latvijas iedzīvotāju pirmo darbavietu ir atraduši ar ģimenes locekļu, draugu vai paziņu palīdzību.

Tāpēc droši vari pastāstīt par vēlmi strādāt saviem tuviniekiem un draugiem, kā arī izveidot īsu vizītkarti, norādot savas intereses, spēcīgās puses un vēlmi strādāt, un padalīties ar to sociālajos tīklos. Iespējams, kādam no tuvākā vai tālākā draugu loka padomā būs vakance, ko piedāvāt, jo vasara ir atvaļinājumu laiks, kad virkne darba devēju lūkojas nevis pēc pastāvīgiem darbiniekiem, bet gan palīgiem uz vienu vai vairākiem mēnešiem vasarā.

Kā stāsta Jūlija Podjanova, “Food Union” personāldaļas direktore Latvijā: “Uzņēmums darba iespējas jauniešiem vasarā nodrošina jau daudzu gadu garumā. Šogad vasaras periodā no jūnija līdz augustam nodarbināsim 36 jauniešus vecumā no 15 līdz 20 gadiem – tie būs mūsu darbinieku bērni, kas pieteikušies “Nodarbinātības valsts aģentūras” skolēnu vasaras programmā.

Jauniešiem šī ir iespēja iegūt reālu darba pieredzi un nopelnīt kabatas naudu, gūt priekšstatu par darba dzīvi un darba attiecību veidošanu, kā arī izlemt par savu nākotnes profesiju un orientēties darba tirgū.

Savukārt mums, “Food Union”, tas pirmām kārtām ir profesionālās karjeras attīstības projekts, kurā jaunieši pirmo reizi iepazīstas ar mūsu uzņēmumu kā potenciālo darba devēju. Mums ir skaidra izpratne, ka šodienas skolēns vai students jau rīt kļūs par potenciālo darbinieku pilna laika amatam ražošanas vai administratīvajā blokā. Visbeidzot – viņi visi var kļūt par mūsu ražoto produktu patērētājiem.”

Vairāku uzņēmumu tīkli, piemēram, “Cirkle K”, “McDonald’s”, kā arī citi darba devēji savos sludinājumos uzsver, ka darbu iespējams apvienot ar mācībām ne vien vasaras brīvlaikā, bet arī skolas laikā, tādējādi varēsi turpināt darba gaitas arī pēc vasaras sezonas.

Īpašu atbalsta pasākumu skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) darbam vasarā piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra.

Šajā pasākumā skolēns tiek nodarbināts vienu mēnesi, atsevišķos gadījumos – divus. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka vakances tiek aizpildītas ļoti ātri, tāpēc lielākas izredzes ir tiem, kas piesakās pirmie.

Junior Achievement Latvija programmā “Skolēnu mācību uzņēmums” skolēni, kas mācās 4. vai augstākās klasēs, var apgūt pirmās uzņēmējdabības iemaņas un dibināt skolēnu mācību uzņēmumu. Savukārt no 18 gadu vecuma jaunieši var iesaistīties individuālā vai grupu brīvprātīgajā darbā un doties uz kādu no Eiropas valstīm programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”. Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektos jauniešiem tiek segti ceļa izdevumi uz izvēlēto valsti (norises vietu) turp un atpakaļ, uzturēšanās izdevumi (dzīvesvieta un ēdināšana), vietējā transporta izdevumi, kā arī nodrošināts pilnīgs vai daļējs finansējums iniciatīvu īstenošanai. Piedaloties projektā, jaunietis saņem kabatas naudu personīgiem tēriņiem, veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, atbalstu vietējās valodas apgūšanai, atbalstu aktivitāšu organizēšanai, integrācijai sabiedrībā un personīgai izaugsmei. Vairāk informācijas meklē vietnes jaunatne.gov.lv sadaļā “Eiropas Solidaritātes korpuss”.

Kas jāzina vecākiem?

Lai jaunieši sekmīgi atrisinātu nianses, kas ir saistītas ar nodarbinātību, algas nodokļiem un iespējām ērtāk saņemt nopelnīto, vecākiem nepieciešams veltīt laiku un iedziļināties dažos jautājumos par bērnu darbu vasaras brīvlaikā.

Par apgādību. Ja bērns, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, strādā vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam), vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu.Tātad, ja bērns strādā tikai šajā posmā, vecākam algas nodokļa grāmatiņā nav jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo un atrašanās vecāka apgādībā netiek pārtraukta automātiski. Vecākam saglabājas atvieglojums par apgādībā esošu personu 250 eiro mēnesī, un bērnam vasaras brīvlaika darba laikā tiek piemērots VID prognozētais neapliekamais minimums mēnesī, izņemot gadījumu, ja bērns strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja.

Par algas nodokļa grāmatiņu. Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), un visas darbības, kas tajā veicamas, notiek elektroniski. Līdz ar to skolēni, kuri nolēmuši sākt darba gaitas, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) var iesniegt iesniegumu algas nodokļu grāmatiņas piešķiršanai. Skolēniem, kuri strādās vasaras mēnešos un maksās nodokļus vispārējā režīmā, algas nodokļa grāmatiņā jāatzīmē galvenā ienākuma gūšanas vieta (t.i., jāatzīmē attiecīgo darba devēju, pie kura bērns strādās). Tad darba devējs būs tiesīgs algai piemērot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu (šāda informācija darba devējam būs pieejama VID EDS). Tas, vai algas nodokļa grāmatiņā ir atzīmēta galvenā ienākuma gūšanas vieta, būtiski ietekmēs saņemtā ienākuma apmēru.

Pirmā alga – naudas kartē. Lai darba devējam būtu ērtāk pārskaitīt nopelnīto algu, ir svarīgi, lai bērnam ir savs konts un naudas karte. Banku noteikumi paredz, ka bērns pie savas pirmās kartes var tikt, sasniedzot sešu gadu vecumu. Swedbank pieredze rāda, ka lielākoties pirmā naudas karte tiek saņemta 9−10 gadu vecumā. Tad bērns ir jau gana atbildīgs, un viņam ir elementāras prasmes rēķināšanā.

Par nodokļiem. Nodokļu nomaksas nosacījumi ir atkarīgi no tā, kāds nodokļu maksāšanas režīms ir skolēna darba devējam: vispārējais nodokļu maksāšanas režīms vai darba devējs ir lauksaimnieks.

Vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā

  • Skolēna darba devējs no algas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli 20 % ( vai 23 %, ja nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa vai tā ir iesniegta, bet tajā nav atzīmēta darba vieta, vai skolēns algas grāmatiņā ir atzīmējis, lai piemēro 23%) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 34,09 %.
  • Sociālās iemaksas neveic, ja skolēns ir jaunāks par 15 gadiem. Citos gadījumos 10,50 % darba ņēmēja sociālo iemaksu daļu darba devējs ietur no skolēna algas, savukārt 23,59 % sociālo iemaksu daļu darba devējs maksā no saviem līdzekļiem.
  • Skolēnam, kurš ir nodarbināts vasaras mēnešos, ir tiesības algai piemērot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, ja viņam ir algas nodokļa grāmatiņa, kurā viņš ir atzīmējis savu darba vietu. Ja algas nodokļa grāmatiņa netiek iesniegta, ienākumiem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23% apmērā no pirmā centa.

Taču pēc tam, nākamajā gadā no 1. marta līdz 1. jūnijam iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, var saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu.

Savukārt, ja algas grāmatiņu iesniedz un tajā atzīmē darba vietu, ienākumiem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20% apmērā un arī VID prognozētais neapliekamais minimums.

Piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 500 eiro un ir piemērots VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums 150 eiro, skolēns pēc nodokļu samaksas saņem 388 eiro.

Ja algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta un saņemamā atlīdzība ir 500 eiro, skolēns pēc nodokļu samaksas saņem 343 eiro.

  • Ja algas nodokļa grāmatiņa netiek iesniegta, tad ienākumiem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23% apmērā no pirmā centa. Taču pēc tam, nākamajā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, var saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu.
  • Vecāks šajā gadījumā saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu, ja bērns strādā tikai vasaras brīvlaikā.

Ja skolēns vasarā saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu

  • Strādājot lauku darbos (augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā), gūtajam sezonas laukstrādnieka ienākumam tiek piemērota nodokļa likme 15 %, bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā nodarbinātības dienā. Ja lauku darbus strādā ne vairāk kā 65 kalendāra dienas un saņem ienākumu līdz 3000 eiro, algas nodokļu grāmatiņu iesniegt nav nepieciešams.

Piemēram, ja kopējā saņemamā atlīdzība par mēnesi ir 500 eiro un nevienā no dienām tā nav mazāka par 4,70 eiro, ienākums, ko saņems skolēns pēc laukstrādnieku ienākuma nodokļa nomaksas, būs 425 eiro.

  • Vecāks šajā gadījumā saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu, ja bērns strādā tikai vasaras brīvlaikā.

Plašāka informācija par elektroniskajām algas nodokļa grāmatiņām pieejama VID mājaslapas sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa”.

Avots:

https://blog.swedbank.lv/assets/img/swedbank@2x.png?v2