Kā veiksmīgi vadīt pārbaudes laiku

Pirmās darba nedēļas jaunā uzņēmumā ir laiks, kad darbinieks vērtē jauno darba devēju, darba vidi, kolēģus un darba saturu. Tas ir pārbaudes laiks ne tikai darbiniekam, bet arī darba devējam, un, to neizturot, uzņēmumam var nākties zaudēt ne tikai laiku, bet arī prāvu naudas summu, jo atrast un ievadīt darbā jaunu darbinieku izmaksā vismaz 20% no attiecīgā darbinieka gada algas.

Darbā ievadīšana sākas jau atlases procesā, jo darba intervijas rada pirmo iespaidu par uzņēmumu, tā kultūru, vadības stilu un kolektīvu. Darba intervijās darbiniekam vajadzētu iepazīties ar uzņēmuma pamatvērtībām, uzzināt par galvenajām priekšrocībām un izaicinājumiem, strādājot konkrētajā uzņēmumā. Pirmās darba dienas ir pašas svarīgākās – tie ir pirmie iespaidi, jaunas iepazīšanās, kārtība un noteikumi.

Sākums jaunajam darbiniekam vienmēr ir saistīts ar stresu, lai arī cik pieredzējis darbinieks būtu. Gūzma jautājumu, uz kuriem ne vienmēr var gūt tūlītēju atbildi, jo kolēģi ir aizņemti savos ikdienas darbos, un jūra emociju, kuras nevar izrādīt, jo pagaidām uzņēmumā vēl nav uzticības personu, kam izkratīt sirdi. Tāpēc vērts atcerēties, ka, ievadot jauno darbinieku, nevajadzētu koncentrēties uz tūlītēju jaunas informācijas apgūšanu un darba rezultātu sasniegšanu, bet gan palīdzēt darbiniekam iejusties un sajust, ka viņš ir gaidīts, ka pievienoties konkrētajai organizācijai bija pareizs lēmums, saprast darba ritmu, vadības hierarhiju un iekšējo kultūru. Pirmajās dienās vairāk jādomā par darbinieka cerībām, raizēm un pat bailēm. Noteikti vajadzētu jauno darbinieku apsveikt ar pievienošanos kolektīvam, ne tikai nosūtot e-pastu vai uzrakstot kopīgā “Whatsapp” čatā, bet iespēju robežās iepazīstoties klātienē, uzdāvinot kādu sirsnīgu nieku.

Ievērot secību

Iepazīstināt ar kolēģiem jauno darbinieku vajadzētu, sākot no vadītāja, un hierarhiski – ar kuriem kolēģiem būs jāsadarbojas ikdienā, neaizmirstot arī par citu nodaļu darbiniekiem, ja kādreiz būs nepieciešams sadarboties. Atstājot iepazīšanos ar vadību un kolēģiem pašplūsmā, var rasties situācija, ka kāds no pieredzējušiem kolēģiem iegūst viltus autoritāti un jaunajam darbiniekam aizstāj vadītāja lomu. Jāseko arī, lai jaunais darbinieks kolektīvā netiktu mobingots no neformālo līderu puses, kas mēģina noturēt savas autoritātes robežas kolektīvā. Šāda pieredze jaunajam darbiniekam var kalpot par iemeslu pamest uzņēmumu jau pārbaudes laikā. Ja tiek novērotas šādas toksisku attiecību pazīmes, vajadzētu apsvērt iespēju pārcelt jauno darbinieku uz citu nodaļu vai darbavietu, kur nebūtu saskarsmes ar attiecīgo kolēģi.

__________________________________________________________________________

Nostrādājot gadu uzņēmumā, viss jau šķiet vienkārši un pašsaprotami, bet sākumā viss ir jauns un sarežģīts, bet izrādīt to nevienam nedrīkst

__________________________________________________________________________

Rokasgrāmata noderēs

Sākumā ir ļoti daudz informācijas. Nostrādājot gadu uzņēmumā, viss jau šķiet vienkārši un pašsaprotami, bet sākumā viss ir jauns un sarežģīts, bet izrādīt to nevienam nedrīkst. Ir labi, ja uzņēmumā izveidota jaunā darbinieka rokasgrāmata, kuru iedot izlasīt pirmajās darba dienās. Tajā var īsi aprakstīt uzņēmumu, tā vēsturi, galvenās vērtības, tradīcijas, krīzes situāciju risināšanas kārtību, atpūtu un uzvaru svinēšanu. Šādas rokasgrāmatas veidošanā varētu iesaistīt pārējos darbiniekus – lai viņi pievieno pēc viņu domām svarīgas lietas un novēlējumus jaunajam darbiniekam. Rokasgrāmatā var iekļaut arī “garlaicīgo”, bet ne mazāk svarīgo informāciju par iekšējo kārtību, ugunsdrošību, darba drošību u.c. noteikumiem.

Piesaistīt mentoru

Darbinieka apmācība un esošo prasmju pielāgošana uzņēmuma vajadzībām ir neiztrūkstoša ievadīšanas sastāvdaļa. Papildus tam, ka jaunajam darbiniekam tiek piesaistīts kāds pieredzējis kolēģis – darbaudzinātājs vai mentors (kā mūsdienās to moderni sauc). Vajadzētu izstrādāt grafiku, kurā paredzēts laiks, ko jaunajam darbiniekam veltīs katrs kolēģis, ar kuru viņam būs jāsadarbojas ikdienā – jaunajam darbiniekam “ēnojot” kolēģi, iepazīties ar darba metodēm, iemācīties ikdienas darba knifiņus un vienoties par ērtāko komunikācijas veidu ikdienas darbā. Tas varētu likties laikietilpīgs pasākums, jo no darbiniekiem prasa novēršanos no saviem pamatuzdevumiem, bet ilgtermiņā tas atmaksāsies, jo jaunajam darbiniekam būs iespēja saņemt atbildes uz visiem jautājumiem jau pašā sākumā, nevis izstiept tos ilgākā laikā. Tas palēninātu ievadāmā darbinieka produktivitātes kāpumu.

Svarīgi arī attālinātā darbā

Mūsdienās, kad arvien populārāka kļūst attālināta strādāšana, jauna darbinieka ievadīšana var kļūt izaicinošāka. Ja nav iespējas tikties ar darbiniekiem klātienē, jāmēģina to aizstāt ar videokonferencēm vai sapulcēm virtuālajā telpā. Tomēr vajadzētu atcerēties, ka nekas nevar aizstāt cilvēcisku kontaktu. Arī attālināti ievadot darbinieku, iespēju robežās jāsaglabā tie paši principi, ka katrs darbinieks noteiktu laiku velta jaunā kolēģa ievadīšanai un tiek piesaistīts darbaudzinātājs.

__________________________________________________________________________

Jauna darbinieka ievadīšana darbā nav triju dienu jautājums. Tas var ilgt no mēneša līdz pat gadam, kad darbinieks uzsāk pilnvērtīgi strādāt un nest uzņēmumam peļņu

__________________________________________________________________________

Pūles, kas atmaksājas

Jauna darbinieka ievadīšana nedrīkst būt pavirša, un viss ieguldītais laiks un līdzekļi atmaksāsies ar uzviju. Esmu redzējis gadījumus, kad izcils darbinieks, kurš ir pavirši ievadīts darbā, novērtēts kā nepietiekami kompetents un pārbaudes laikā atlaists. Bet, uzsākot darbu citā uzņēmumā, tas pats darbinieks izrādās “zvaigzne”, jo ir novērtēts, pienācīgi ievadīts darbā un uzņemts kolektīvā.

Svarīgi arī atcerēties, ka jauna darbinieka ievadīšana darbā nav triju dienu jautājums. Tas var ilgt no mēneša līdz pat gadam, kad darbinieks uzsāk pilnvērtīgi strādāt un nest uzņēmumam peļņu.

Pirmajā darbadienā darbinieks iepazīstas ar uzņēmumu, pirmajā nedēļā – ar darba drošību, darba pienākumiem, darba aprīkojumu un informācijas sistēmām.

Pirmās divas nedēļas ir laiks, kad darbinieks ir iepazīstināts ar uzņēmuma struktūru, vadību, kolēģiem un saviem amata pienākumiem. Pēc mēneša viņš jau ir apguvis specifiskas zināšanas, kas nepieciešamas darba pienākuma veikšanai.

Arī uzņēmuma iekšējās kultūras viengabalainība, uzņēmuma tēls klientu un sadarbības partneru acīs ir atkarīgs no tā, cik rūpīgi tiek ievadīts katrs jaunais darbinieks.

 

Māris Silinieks
Māris Silinieks, SIA “WORKINGDAY LATVIA”, mārketinga direktors.