Kā uzņēmumiem rūpēties par darbinieku profesionālo un personīgo izaugsmi?

Laikā, kad cīņa par darbiniekiem dažādās nozarēs ir kļuvusi jo īpaši sīva, darbinieki no saviem darba devējiem papildus algai sagaida arī citus labumus. Viens no tādiem ir apmācības ne tikai profesionālai, bet arī personīgai izaugsmei.

Kā nodrošināt darbinieku izaugsmi, kā arī veicināt lojalitāti uzņēmumam ar apmācību atbalstu, savā pieredzē dalās informācijas tehnoloģiju uzņēmuma TestDevLab sabiedrisko attiecību vadītājs Kristaps Skutelis.

Darbinieku izglītošana kā instruments lojalitātes stiprināšanai

TestDevLab pieredze rāda, ka sīvas konkurences apstākļos labi apmācīts darbinieks spēj uzlabot konkurētspēju, īpaši, ja uzņēmums darbojas eksporta tirgos un konkurē ar uzņēmumiem globālā mērogā.

Pieredzējušākie uzņēmuma darbinieki, savas jomas eksperti, ikdienā apmāca jaunākos kolēģus un vada iekšējās apmācības. Tās šobrīd tiek organizētas tiešsaistē ar iespēju reālā laika režīmā izvērst diskusijas par apskatīto tēmu un tādējādi apmācāmie uzreiz saņem atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. Darbiniekiem ir pieejama tehnoloģiju jomas literatūra, kā arī pēc nepieciešamības var izmantot citas apmācību formas, piemēram, ārējos kursus, video lekcijas vai konferences.

Uzņēmums aktīvi strādā pie tā, lai darbiniekiem tiktu nodrošinātas nepārtrauktas izglītošanās un attīstības iespējas. 2021. gadā TestDevLab kopā ar augstākās izglītības profesionāļiem izveidoja IT apmācību organizāciju TDL School, kas uzņēmuma darbiniekiem nodrošina 55 dažādus apmācību kursus, kā arī tos piedāvā ikvienam interesentam ārpus uzņēmuma. Kā stāsta Kristaps Skutelis, nemitīgas darbinieku apmācības ir tieši saistītas ar darbinieku izaugsmes un tā novērtējuma procedūrām uzņēmumā:

“Labi attīstīta iekšējo apmācību sistēma ļauj palielināt darbinieku lojalitāti un samazināt kadru mainības radītos riskus,” pārliecināts Kristaps Skutelis

Apmācību tēmu dažādība – atbalsts arī privātajā dzīvē

Lai arī primāri TestDevLab nodrošina dažādu tehnoloģiju un pieeju apmācības darba produktivitātes un darbinieku profesionalitātes celšanai, regulāri tiek rastas iespējas paplašināt redzesloku arī citās jomās.

“Mēs arvien lielāku uzmanību uzņēmumā veltām tā saucamajiem “soft skills” apmācību kursiem, piemēram, komandu un projektu vadībai un prezentācijas prasmēm, kas ir būtiskas sekmīgai sadarbībai komandā un ar klientiem. Tāpat savus darbiniekus vēlamies redzēt ne tikai profesionāli veiksmīgus, bet palīdzēt tiem arī ārpus darba sadzīvē. Darbiniekiem arī ārpus darba jāpieņem ne mazums izšķiroši īstermiņa un ilgtermiņa finanšu lēmumi. Lielai daļai TestDevLab darbinieku šobrīd ļoti aktuālas ir finanšu pratības tēmas – tiek veidotas ģimenes, plānota sava nekustamā īpašuma iegāde. Atbildīgie lēmumi rada vēlmi saprast, kā parūpēties, lai aktīvajā darba dzīvē nopelnītais pienācīgi tiek novirzīts arī saulainu vecumdienu nodrošināšanai.”

Lai darbiniekiem nodrošinātu profesionāļu padomu dažādos ar finansēm un to plānošanu saistītos jautājumos, TestDevLab izmantoja Swedbank piedāvāto bezmaksas finanšu pratības semināru ciklu uzņēmumiem “Banka jūsu uzņēmumā”. Uzņēmums sazinājās ar banku un nodrošināja vismaz 10 cilvēku grupu. Tālāk jau sadarbībā ar pašu uzņēmumu tika izrunātas un piedāvātas finanšu pratības kursu tēmas – finanšu drošība, ilgtermiņa un plānveida ieguldījumi un uzkrājumi, pensiju sistēma, kā arī atbildīga aizņemšanās un ar apdrošināšanu saistītie jautājumi un vajadzības savai nākotnei. Turklāt apmācību kursi ne brīdi netraucēja darba procesam – bankas eksperti pielāgojās darba ritmam ar iespēju kursus tiešsaistē darbiniekiem vadīt uzņēmumam piemērotā brīdī arī ārpus darba laika. TestDevLab darbiniekiem finanšu pratības kursu cikls norisinājās ik pēc divām nedēļām darba dienu vakaros.

“Esam gandarīti par iespēju saviem darbiniekiem sniegt praktiskas finanšu pratības zināšanas, kas noderēs viņu ikdienā. Zinām, ka darbinieki to novērtē, un tas ir galvenais,” stāsta Kristaps Skutelis.