Kā tiek aprēķinātas atvaļinājuma dienas?

Labdien! Līdz galam neizprotu, kā tiek aprēķinātas atvaļinājuma dienas. Darba gaitas uzsāktas 28.03.2020. Oktobrī tika izņemts atvaļinājums (10 dienas), līdz ar to 2021. gada 1. janvārī atlikušo atvaļinājuma dienu skaits ir 5,11, savukārt 2021. gada 31. decembrī atlikušo atvaļinājuma dienu skaits ir 14,94. Kādēļ 2021. gadā tiek piešķirtas trīs nedēļas atvaļinājuma, nevis četras?

Laima

 

Darbiniekam ikgadējo atvaļinājumu piešķir nevis par kalendāra gadu, bet gan par viņa individuālo darba gadu.

Individuālais darba gads katram sākas ar dienu, kad ir noslēgts darba līgums, un ilgst līdz šim datumam nākamajā gadā. Konkrētajā gadījumā jūsu individuālais darba gads ir 28.03.2020.–27.03.2021. Par šo periodu jums pienākas četru kalendāra nedēļu ilgs atvaļinājums. Atvaļinājuma laikā darba devējs apmaksā tikai tās dienas, kurās būtu bijis jāstrādā, bet neapmaksā brīvdienas. Aprēķinos tiek pieņemts, ka viens darba attiecību mēnesis dod tiesības uz 1,68 atvaļinājuma dienām. Ja līdz šim ir izmantotas desmit atvaļinājuma dienas, tad periodā līdz 27.03.2021. jums vispirms jāizmanto atlikusī atvaļinājuma daļa par pirmo darba gadu. Tikai pēc tam var sākt plānot nākamā darba gada atvaļinājumu.

 

Zaida Kalniņa,

LV portāls