Exit poll intervijas

Ir gadījumi, kad uzņēmumam ar darbinieku neizveidojas veiksmīga sadarbība. Tas var notikt dažādu iemeslu dēļ, piemēram, darbinieks neredz izaugsmi uzņēmumā, neapmierina samaksas lielums, nav iespējams iegūt paaugstinājumu, netiek novērtēti sasniegumi, pārāk liela darba slodze, kā arī dažādi emocionāli faktori.

Ir uzņēmumi, kuros darbinieki praktiski nemainās, bet ir tādi, kuros kadru mainība ir ļoti augsta. Šādā situācijā uzņēmuma vadītājam būtu jāuzdod sev un arī, piemēram, vidējā līmeņa vadītājiem jautājums KĀPĒC? Kāpēc man tik bieži mainās darbinieki? Vai tā ir vadības stila, darbavietas vides vaina vai ir pavisam citi, uzņēmumam nezināmi, iemesli.

Viens no rīkiem, kā to uzzināt ir exit poll intervijas. Ko jūs no tā iegūstat? Uzzināt kāpēc darbinieks ir aizgājis. Lielākoties iemesli, un tie var būt vairāki, ir: atalgojums, nepietiekamas attīstības iespējas, nestabilitāte darba vietā, nesaskaņas ar tiešo vadību, nepatīk darba specifika, darbinieks studē un nevar savienot darbu ar mācībām, neapmierinoša darba organizācija, veselība, dzīvesvietas maiņa, darbs ārzemēs, sezonas darbs, pušu vienošanās vai kāds cits iemesls, kuru nosauks pats respondents.

Būtiski ir tas, kurš veic šīs intervijas. Piemēram, ja zvanīs darbiniekam labi zināms personāla vai vadības cilvēks, abas puses var kļūt nevajadzīgi emocionālas. Tāpēc rezultatīvāk un patiesāk darbinieks varēs izteikt savu viedokli, ja intervētājs būs trešā persona, respektīvi, ārpakalpojums, kurš pārstāv uzņēmumu. Zvanu centram „Sonido” ir pozitīva pieredze, kad, uzņēmumā ar augstu kadru mainību, pēc exit poll intervijām tā samazinās, jo darbiniekiem ir bijusi iespēja izstāstīt sāpi, savukārt uzņēmumam nav emocionālā fona, un tas spēj bezkaislīgi uztvert nodoto informāciju un uzlabot darba apstākļus, vidi un/vai vadības stilu.

Kad ir noskaidrots, kāds ir iemesls darbinieka aiziešanai, jānoskaidro, kas „pielika punktu” un lika izlemt tomēr aiziet no darba. Sākotnēji ir jāļauj izteikties darbiniekam pašam, ja darbinieks īsti nesastāsta, jāuzdod „atslēgas” jautājumi par, piemēram, efektivitāti darbā. Bieži ir tā, ka darba ir daudz, darbinieku maz, bet prasa maksimālo atdevi, kas labākajā gadījumā noved pie darbinieku dusmām, bet sliktākajā pie izdegšanas sindroma. Tāpat ir jāpajautā par emocionālo mikroklimatu kolektīvā, stresa līmeni, tiešās vadības darbu, vai darbiniekam bija skaidri savi darba uzdevumi un vai tie netika mainīti – noteikumu maiņa „spēles laikā” ir visai biežs iemesls kāpēc darbinieki iet prom no darba.

Tāpat vienmēr ir vērts darbiniekam pajautāt, pie kādiem apstākļiem darbinieks būtu gatavs palikt esošajā darbā. Ja uzņēmums uzskata, ka darbinieku ir vērts noturēt, tad iespējamais piedāvājumu klāsts varētu būt: izaugsmes iespējas, tiešā vadītāja maiņa, lielāks atalgojums, cits amats, darba apstākļu uzlabošana, elastīgs darba laiks un grafiks, kā arī citi motivējoši bonusi, piemēram, veselības apdrošināšana, darba automašīna u.c.

Ir būtiski, kurš veic exit poll intervijas.

Exit poll interviju rezultāti palīdz veiksmīgiem uzņēmumiem veidot piemērotāku vidi saviem darbiniekiem un parādīt, ka viņiem rūp katrs cilvēks, kurš ir bijis uzņēmumā un palīdzējis veicināt tā tēlu un izaugsmi.

 

https://static.tildacdn.com/tild3334-3564-4733-b632-326262376132/AAEAAQAAAAAAAAsBAAAA.jpg
Inga Muižniece

Sonido & 1189, CEO
Ingai ir vairāk nekā 19 gadu liela pieredze klientu apkalpošanā pa tālruni, tie ir gan izejošie, gan arī ienākošie zvani. Inga uzskata, ka viens no veiksmīga biznesa stūrakmeņiem ir laba klientu apkalpošana un katrs klients ir tādu pelnījis, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, nodarbošanās un citiem parametriem. Kaut arī daudzi uzskata, ka apkalpošana ar tālruni vairs nav modē, Inga ir pārliecināta, ka tas ir nevis novecojis klientu apkalpošanas paņēmiens, bet gan tieši otrādi- ļoti ekskluzīvs, jo klientam viņam saprotamā valodā tiek sniegta profesionāla konsultācija.