draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 14.11.2019
  A client of WorkingDay Latvia - Worldline is nearly 45 years old – an exceptional company whose story has been written by the motivation and involvement of its employees. At Worldline, connecting and securing transactions is what we do on a daily basis. Covering the entire payment value chain, our technological experts create and operate digital platforms that handle the millions of highly critical transactions between a company, its partners, and its customers. We focus on three pillars of business: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services, and Financial Services, including equensWorldline. Our team has grown to more than 11000 people worldwide, with an estimated pro forma annual revenue of more than € 2.3 billion.

  Company invites to join their team

  APPLICATION SUPPORT SPECIALIST


  Responsibilities and duties:

   • To ensure daily support (24*7) of our File transfer solution and Jira, keeping service availability according to clients SLAs and company rules and policies
   • To Install and maintain new software, releases, patches and updates of software in production environment in timely and planned manner
   • To create preventive measures and perform system daily monitoring and checking in order to identify and prevent potential service interruption
   • To communicate with suppliers to find the proper solutions for new products, solving
   • Incidents and Problems, remediate noncompliance’s

  Requirements:

   • Previous experience with application support and maintenance
   • Basic Knowledge of Linux, Databases
   • Good Latvian and English language skills, Russian language skills is considered an advantage
   • Experience with online solutions is preferable
   • Experience with interbank clearing processes is considered an advantage
   • Experience working with and configuring Jira is also considered an advantage

  Company Offer:

   • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team
   • Competitive salary from EUR 1200 – 1600 gross depending on your qualification and background
   • Self-development and a pleasant work environment
   • To be part of our business growth and to work with international projects
   • Office location: Riga

  Why work at Worldline?

   Our success comes from strong skills, new ideas, diverse points of view and the energy of all women and men from Worldline. Not only do they represent our Human Capital, they are also key players in our success. We make managing our talents a major asset in the success of our business. But, at Worldline, we do more than just managing our talents. It is our top priority to involve them, inspire them, and develop them. In line with our guiding principle “Build your career and grow with us”, it is our mission to ensure that their potential can grow and flourish through the numerous development programs and career opportunities we offer.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545


  WorkingDay Latvia klients - Worldline, kas dibināts pirms gandrīz 45 gadiem, ir unikāls uzņēmums, kura darbības pamatā ir darbinieku motivācija un iesaiste. "Mēs, Worldline, ik dienu nodrošinām savienojumus transakcijām un to drošību. Pārraugot visu maksājumu vērtības ķēdi, mūs tehnoloģiju eksperti rada un darbina digitālās platformas, kurās tiek veikts miljoniem ļoti svarīgu transakciju starp uzņēmumu, tā partneriem un klientiem. Mūsu galvenie darbības virzieni ir: pakalpojumi tirgotājiem, mobilitāte un e-transakciju pakalpojumi, kā arī finanšu pakalpojumi, tostarp equensWorldline. Mūsu komanda ir paplašinājusies līdz 11000 darbiniekiem visā pasaulē, un provizoriskie gada ieņēmumi pārsniedz 2,3 miljardus eiro."

  Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai:

  LIETOTŅU ATBALSTA SPECIĀLISTU


  Jūsu atbildība un pienākumi:

   • nodrošināt ikdienas atbalstu (24*7) Failu pārsūtīšanas risinājumu un Jira, garantējot pakalpojumu pieejamību atbilstoši ES nolīgumam par pakalpojumu kvalitāti un uzņēmuma noteikumiem un politikai;
   • savlaicīgi un plānotā veidā ražošanas vidē instalēt un uzturēt jaunu programmatūru, programmatūras izlaidumus, ielāpus (patches) un atjauninājumus;
   • izstrādāt profilaktiskus pasākumus un veikt sistēmu ikdienas uzraudzību un pārbaudes, lai identificētu un novērstu potenciālos pakalpojumu pārrāvumus;
   • komunicēt ar piegādātājiem, lai atrastu pareizos risinājumus attiecībā uz jauniem produktiem, risinātu incidentus un problēmas, novērstu neatbilstības.

  Prasības kandidātam/-ei:

   • iepriekšējā pieredze lietotņu atbalstā un uzturēšanā;
   • pamatzināšanas par Linux, Datubāzēm;
   • labas latviešu un angļu valodas zināšanas, krievu valodas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
   • vēlama pieredze darbā ar tiešsaistes risinājumiem;
   • pieredze darbā ar starpbanku klīringa procesiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
   • pieredze darbā ar Jira un Jira konfigurēšanu arī tiks uzskatīta par priekšrocību.

  Mēs labprāt piedāvāsim:

   • dinamisku un izaicinājumiem bagātu darbu ar mērķtiecīgu un ļoti profesionālu komandu;
   • konkurētspējīgu darba atalgojumu EUR 1200 – 1600 bruto apmērā, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas un darba pieredzes;
   • patīkamu, pašattīstību veicinošu darba vidi;
   • iespēju piedalīties mūsu biznesa izaugsmē un strādāt ar starptautiskiem projektiem;
   • biroja atrašanās vieta – Rīga.

  Kādēļ ir vērts pievienoties Worldline komandai?

   Mūsu veiksmes pamatā ir prasmes, jaunas idejas, daudzpusīgs skatījums un enerģija no visiem cilvēkiem, kuri strādā Worldline. Viņi ne tikai pārstāv mūsu Cilvēku Kapitālu, bet ir arī galvenie spēlētāji mūsu panākumos. Mūsu talantu vadībai ir nozīmīga loma mūsu biznesa panākumos.
   Worldline, mēs darām vairāk nekā tikai pārvaldām savus talantus, mūsu galvenā prioritāte ir tos iedvesmot un attīstīt. Kopā ar mūsu pamatprincipu “Veido savu karjeru un audz kopā ar mums”, mūsu misija ir pārliecināties, ka cilvēku potenciāls var augt un uzplaukt, izmantojot daudzas programmas un karjeras iespējas, ko piedāvājam.

  Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/en/vakances/biz/worldline-latvia/application-support-specialist-lietotnu-atbalsta-specialists-e/21110&NoButtons=true&popup=1