draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 11.12.2019  A client of WorkingDay Latvia is an international company, that successfully operates in the field of agriculture for more than 20 years. Its main activities include sales and services of agricultural and lawn care machinery and supply of spare parts. Other areas of activity include sales of used equipment and machine rental.

  Company invites to join its team

  HEAD OF SALES DEPARTMENT


  Responsibilities

   • Accountable to achieve sales targets in Latvia
   • Responsible to plan, implement and follow up sales activities in Latvia
   • Represents the company on technical matters in order to sustain the trust relationship with key accounts and establish lasting, professional relationships with customers
   • Builds long term relationships by providing a high level of service and creatively handling customer requests, needs and commitments
   • Follow-up on sales from order to delivery
   • Helps to develop and maintain sales support tools and systems
   • Participates and drives internal sales improvement process

  Requirements:

   • Successful sales team manager experience (preferably with industrial machinery and equipment)
   • University degree (preferably in economics or technical field)
   • Excellent interpersonal contact skills: perfect communication skills, confidence, and enthusiasm
   • Strong analytical skills, self-motivation, account handling skills
   • Creativity, passion and engagement
   • Fluent in Latvian, English and Russian
   • PC skills, driving license

  Company offers: a challenging job in an international environment, trainings and possibilities for personal and professional development. Competitive salary from EUR 2 700 – 3700 gross, plus attractive bonus package depending on results. Benefit package which includes a company car and health insurance.

  To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Andris Jansons:
  Phone: +371 29237199
  E-mail: andris.jansons@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545


  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums, kas veiksmīgi darbojas lauksaimniecības jomā jau vairāk kā 20 gadus. Tā galvenā darbība ietver lauksaimniecības tehnikas, rezerves daļu tirdzniecību un servisa pakalpojumu sniegšanu. Papildus uzņēmums piedāvā arī lietotas aprīkojuma un tehnikas tirdzniecību.

  Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai

  TIRDZNIECĪBAS DEPARTAMENTA VADĪTĀJU

  Jūsu pienākumos ietilps:

   • atbildība par pārdošanas mērķu sasniegšanu Latvijā;
   • atbildība par pārdošanas aktivitāšu plānošanu, ieviešanu un uzraudzību Latvijā;
   • pārstāvēt uzņēmumu tehniskos jautājumos, lai uzturētu uzticamas attiecības ar galvenajiem klientiem un nodibinātu ilgstošas, profesionālas attiecības ar klientiem;
   • veidot ilgtermiņa attiecības ar klientiem, nodrošinot augsta līmeņa servisu un radoši pieejot klientu prasību izvērtēšanai, vajadzībām un saistībām;
   • sekot līdzi pēc pārdošanas procesam no pasūtījuma līdz piegādei;
   • palīdzēt attīstīt un uzturēt pārdošanas atbalsta rīkus un sistēmas;
   • piedalīties un virzīt iekšējo pārdošanas pilnveidošanas procesu.

  Prasības:

   • veiksmīga pārdošanas komandas vadītāja pieredze (vēlams darbā ar lauksaimniecības, industriālo vai meža tehniku vai iekārtām;
   • augstākā izglītība (vēlams ekonomikas vai inženiertehniskajā jomā);
   • teicamas savstarpējās saskarsmes prasmes: komunikācijas prasmes, uzticība un entuziasms;
   • spēcīgas analītiskās prasmes, pašmotivācija, klientu sadarbības prasmes;
   • radošums, aizrautība, līderība un iesaistīšanās;
   • teicamas latviešu, angļu un krievu valodas prasmes;
   • datorprasmes, autovadītāja apliecība.

  Uzņēmums piedāvā: izaicinošu darbu starptautiskā vidē, apmācības un iespējas personīgai un profesionālai izaugsmei. Konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 2700 - 3700 bruto, kā arī pievilcīgu bonusu paketi, balstītu uz rezultātiem. Nodrošinām arī uzņēmuma automašīnu un veselības apdrošināšanu.

  Lai pieteiktos, CV angļu valodā lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Andri Jansonu:
  Tālrunis: +371 29237199
  E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/en/vakances/biz/starptautisks-uznemums/tirdzniecibas-departamenta-vaditajs-a/21146&NoButtons=true&popup=1