hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Full Stack izstrādātājs/-a

Full Stack Web Developer

(Dizaina centrā)

(Design Center)

WorkingDay Latvia klients – Ubiquiti Inc. (www.ui.com) ir komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums, kas dibināts 2005. gadā, Silīcija ielejā, ASV ar R&D centru Rīgā kopš 2014. gada. Uzņēmums projektē un ražo revolucionāras tehnoloģiju platformas biznesam, gudrajām mājām un interneta pakalpojumu sniedzējiem, kuru mērķis ir savienot ikvienu un visur. Līdz šim Ubiquiti visā pasaulē ir piegādājis vairāk nekā 100 miljonus ierīču, sākot no ISP tīkla produktiem līdz nākamās paaudzes IT risinājumiem. Uzņēmuma izaugsme ir iespējama, pateicoties tās komandai, sākot no programmatūras izstrādātājiem un produktu vadītājiem līdz dizaineriem un stratēģiem, UI komanda ir virzījusies uz kopīgo mērķi: IT vienkāršošanu.

Ubiquiti Jūs attīstīsiet savu potenciālu un paplašināsiet savu redzesloku, vienlaikus veidojot savienojamības nākotni.

R&D komanda Rīgā ar 130 talantīgiem izstrādātājiem ir vadošā jauno produktu izstrādē un tā aicina pievienoties 3D/Full Stack izstrādātāju darbam dizaina komandā.

A client of WorkingDay Latvia – Ubiquiti Inc. (www.ui.com) is a next-generation communications technology company founded in 2005 in Silicon Valley, USA with R&D center in Riga since 2014. They create technology platforms for Businesses, Smart Homes, and Internet Service Providers, driven by their goal to connect everyone, everywhere. To date, Ubiquiti has shipped over 100 million devices worldwide, from ISP networking products to next generation of IT solutions. Company’s growth is made possible by the dedicated team of hundreds behind the scenes. From software developers and product managers to designers and strategists, Team UI is driven to achieve our common goal: Simplifying IT.

At Ubiquiti, you’ll heighten your potential and broaden your horizons – all while shaping the future of connectivity.

R&D team in Riga with 130 talented developers is leading development of many exciting new products. Team is looking for a colleague who will work in Design team as 3D/Full-stack Web Developer.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • izstrādāt un uzturēt ļoti uzticamus un mērogojamus web pakalpojumus un UIs;
 • sadarboties ar citām izstrādātāju komandām Agile vidē;
 • aktīvi piedalīties visos projektos, daloties ar savām idejām un risinājumiem;
 • uzturēt labu programmēšanas stilu un sekojiet līdzi jaunākajām tehnoloģijām un tendencēm.

 • Develop and maintain highly reliable and scalable web services and UIs
 • Collaborate with a team of other developers in an agile environment
 • Actively participate in the project and voice your ideas and solutions
 • Maintain a good programming style and stay up-to-date with the latest technology and trends

Prasības:

Requirements:

 • plaša pieredze kodēšanā ar jaunāko JavaScript, TypeScript un Node.js;
 • teicama pieredze ar frontend bibliotēkām, piemēram, React;
 • zināšanas programmēšanā 3D ietvaros, piemēram, Three.js;
 • pieredze ar mērogojamu un augstas pieejamības GraphQL/REST API izveidi un darbā ar SQL datu bāzēm (Postgres) un datu krātuvēm (key-value store)/ziņojumu brokeriem Redis;
 • teicamas zināšanas par programmēšanu, modeļu veidošanu un tīmekļa protokoliem;
 • pieredze tīmekļa lietotņu atkļūdošanā, profilēšanā un optimizēšanā;
 • pārzināt Git, Jira;
 • teicamas angļu valodas zināšanas gan rakstiski, gam mutvārdos;
 • labas komunikācijas un personīgās prasmes: spēja veiksmīgi sadarboties ar citu funkcionālo grupu locekļiem projekta komandā un spēcīga piederības sajūta projektam.

 • Extensive experience of coding in modern JavaScript, TypeScript and Node.js
 • Strong experience with frontend libraries such as React
 • Knowledge about programming in 3D frameworks such as Three.js
 • Experience building scalable and high-availability GraphQL/REST APIs and working with SQL databases (Postgres) and key-value stores/message brokers Redis
 • Solid knowledge about programming, design patterns and web protocols
 • Experience with debugging, profiling and optimising web apps
 • Familiar with Git, Jira
 • Effective written and verbal communication skills in English language
 • Good communication and personal skills: ability to interact and work well with members of other functional groups in a project team and a strong sense of project ownership

Labi, ja būtu:

Nice to have:

 • pieredze ar 3D izstrādē;
 • pieredze ar AWS infrastruktūru (EC2, Cloudwatch, S3, SNS, SES, RDS).

 • Experience with 3D development
 • Experience with AWS infrastructure (EC2, Cloudwatch, S3, SNS, SES, RDS)

Jūsu ieguvumi:

Benefits:

 • starptautiska darba vide un darbs kopā ar globālām izstrādes komandām;
 • izcili darba nosacījumi;
 • profesionālā attīstība darbā ar jaunākās paaudzes produktiem;
 • globālajiem standartiem atbilstošs atalgojums no EUR 3000 – 8000, citas privilēģijas un bonusi;
 • veselības apdrošināšana;
 • elastīgs darba laiks (kā nepieciešams);
 • apmaksāta auto stāvvieta;
 • uzkodas un dzērieni birojā.

 • International work environment and work with global development teams
 • Excellent work conditions
 • Professional growth in working with new generation products
 • Compensation package matching global standards from EUR 3000 – 8000 gross, other perks and benefits
 • Medical insurance
 • Flexible work hours (as required)
 • Paid parking
 • Snacks and drinks in the office

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011