hat

PHP izstrādātājs/-a

PHP Developer

(vairākas vakances)

(multiple positions)

WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums, kas darbojas e-komercijas nozarē. Uzņēmuma darbība balstīta uz sarežģītām IT sistēmām un attīstības komanda Rīgā sastāv no vairāk kā 50 izciliem IT speciālistiem.

Šī ir neatkārtojama iespēja PHP izstrādātājam/-ai pievienoties vadošajam tirgus uzņēmumam, kas piedāvā attīstību un izaugsmi gan personīgi, gan uzņēmumā.

A client of WorkingDay Latvia is an international company that operates in e-commerce. Company’s operations are managed using complex IT systems. The development team in Riga has more than 50 bright IT professionals.

This is an outstanding opportunity for a PHP Developer to join a market leading company that offers development and growth opportunities both personally and within the company.

Tu strādāsi kādā no sekojošiem attīstības virzieniem:

You will be working on any of the following development areas:

 • integrācija: realizēt integrāciju ar e-komercijas platformām, kā arī uzturēt API komponentes;
 • rēķini: atbildība par maksājumiem, atlaidēm un visu pārējo, kas saistīts ar naudu uzņēmuma tiešsaistes vietnē;
 • darbība: nodrošināt, ka pasūtītāji nonāk no mūsu klientu tiešsaistes veikaliem mūsu sistēmā un tālāk uz pareizo aprīkojuma vietu pareizajā objektā.

Ļoti svarīgi ir vēlme mācīties, būt gatavam strādāt ar jaunām tehnoloģijām, un būt personībai ar augstiem kvalitātes standartiem, atbildības sajūtu, spēju uzņemties atbildību par padarīto darbu.

 • Integrations: implement integrations with e-commerce platforms as well as maintain our API
 • Billing: responsible for payments, discounts, and everything else related to money on our site
 • Operations: make sure orders make their way from our customers’ online stores into our system and then to the right piece of equipment in the right facility

It is very important that you are willing to learn, ready to work with new technologies and someone who understands meaning of words Quality, Commitments, Ownership and Team work.

Nepieciešamās tehniskās prasmes un kvalifikācijas:

Required technical skills and qualifications:

 • PHP, MySQL, PHPUnit;
 • ES6 JS, Vue.JS, Webpack, SCSS;
 • Docker;
 • AWS;
 • GIT;
 • labas tehniskās angļu valodas zināšanas.

 • PHP, MySQL, PHPUnit
 • ES6 JS, Vue.JS, Webpack, SCSS
 • Docker
 • AWS
 • GIT
 • Excellent English

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • personīgas un profesionālas attīstības iespējas strauji augošā uzņēmumā;
 • dinamisku un strauji mainīgu vidi;
 • elastīgas darba stundas;
 • mēneša atalgojumu EUR 2000—4000 bruto;
 • vidi bez birokrātijas — katra ideja un iniciatīva tiks novērtēta;
 • veselības aprūpi no pirmās darba dienas un bezmaksas pusdienas;
 • vienas dienas brīvdienu Tavā dzimšanas dienā.

 • Personal and professional development opportunities in fast growing company
 • Dynamic and fast changing environment
 • Flexible working hours
 • Monthly salary EUR 2000 – 4000 gross
 • No bureaucracy – every idea and initiative will be appreciated
 • Health insurance from the first working day and free lunches
 • One-day vacation on your Birthday

Tu iederēsies komandā,

You should be in the team,

ja vēlies izaicinājumus, ja Tev ir ambīcijas, vēlme pēc plašas atbildības un redzēt to, kā Tavs darbs sniedzis ieguldījumu uzņēmuma izaugsmē.

if you are looking for challenges, have ambitions, desire broad responsibilities and are willing to see how your deliveries bring value to growing business.

Ja šis darba piedāvājums Tev ir pievilcīgs, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

If this looks attractive to you, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja šis darba piedāvājums Tev ir pievilcīgs, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

If this looks attractive to you, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011