hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Digitālā mārketinga speciālists/-e

Digital Marketing Specialist

WorkingDay Latvia klients – Siemens ir vadošais globālais tehnoloģiju uzņēmums, kas vairāk nekā 175 gadus ir iestājies par izcilību tehnoloģijās, inovācijām, kvalitāti un uzticamību. Darbojoties visā pasaulē, uzņēmums koncentrējas uz viedo infrastruktūru ēkām un enerģijas sadales sistēmām, kā arī uz automatizāciju un digitalizāciju ražošanas nozarēs. Siemens tic, ka mērķtiecīgai tehnoloģijai ir potenciāls tikt galā ar lielākajiem izaicinājumiem mūsu laikos. Pievienojies komandai uz savu turpmāko karjeru kopā ar uzņēmumu. Create a better #TomorrowWithUs

Siemens reģionālā komunikāciju komanda aicina Tevi pievienoties kā Digitālā mārketinga speciālistam/-ei.

A client of WorkingDay Latvia – Siemens is a leading global technology company that has stood for technology excellence, innovation, quality and reliability for more than 175 years. Operating worldwide, it focuses on intelligent infrastructure for buildings and energy distribution systems and automation and digitization in manufacturing industries. Siemens believes that technology with purpose has the potential to solve the greatest challenges of our time. Join the team and unlock your future career with the company. Create a better #TomorrowWithUs

Siemens Regional Communications Team invites you to join the team as a Digital Marketing Specialist.

who will assist with developing digital tools, processes and solutions. You will be a part of a cross-cultural team enabling countries and businesses to reach their communication and marketing goals in Nordic and Baltic countries using digital possibilities.

Tu palīdzēsi izstrādāt un ieviest:

Execution and development focused Digital Marketing Specialist:

digitālos rīkus, procesus un risinājumus. Tu strādāsi reģionālajā mārketinga un komunikācijas komandā, kura palīdz Siemens uzņēmumiem sasniegt mārketinga mērķus Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, izmantojot digitālo risinājumu iespējas.

You will assist with developing digital tools, processes and solutions. You will be a part of a cross-cultural team enabling countries and businesses to reach their communication and marketing goals in Nordic and Baltic countries using digital possibilities.

Šajā amatā:

The position is part of our NordicHub:

Tu strādāsi nelielā komandā, kas nodrošina digitālā mārketinga procesus Ziemeļvalstīs. Tu īstenosi digitālās kampaņas, sākot no nelieliem tīmekļa atjauninājumiem līdz pilna mēroga mārketinga kampaņām, ietverot e-pasta mārketingu un sociālo mediju komunikāciju. Tu piedalīsies arī iekšējās komunikācijas veidošanā sadarbībā ar Ziemeļvalstu kolēģiem.

Tev uzticēsim sniegt atbalstu Ziemeļvalstu Siemens uzņēmumiem, apstrādājot digitālā mārketinga pieprasījumus, kā arī attīstot un pilnveidojot procesus, lai sasniegtu vēl labākus rezultātus.

In the NordicHub you will be part of a small team that develops processes within digital marketing execution across the Nordic countries. As part of this role, you will execute digital projects and campaigns ranging from smaller web updates to full-scale campaigns with landing pages, tracking setup, email marketing and social media ads. Also, you will be implementing internal comms based on input from your Nordic colleagues.

You are expected to support all Nordic countries with digital marketing requests, but also develop and improve current processes and execution techniques to further improve results for our countries.

Tev uzticēsim:

In your new role you will:

 • darboties pie tīmekļa un iekšējā tīkla atjauninājumiem Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm ciešā sadarbībā ar Ziemeļvalstu komunikāciju komandu;
 • veidot komunikācijas materiālus, izmantojot satura pārvaldības sistēmas (CMS) (piemēram, Adobe Experience Manager, SharePoint, Drupal);
 • sniegt atbalstu komunikācijas jautājumos visā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā (piemēram, iekšējā un ārējā informatīvā izdevuma izveidošana un ar to saistītās aktivitātes);
 • piedalīties projektu darbā, to attīstībā un ideju ģenerēšanā.

 • Work in close collaboration with the Nordic Communications team on web page and intranet updates for Nordic and Baltic countries
 • Implement content using content management systems (e.g. Adobe Experience Manager, SharePoint, Drupal)
 • Provide support with communication tasks across the Nordic and Baltic countries (e.g. internal and external newsletter creation and related activities)
 • Assist with project work, development and creativity

Tiek sagaidīts, ka Tev ir:

It is expected that you:

 • teicamas angļu un latviešu valodas zināšanas gan mutvārdos, gan rakstiski;
 • pieredze darbā ar satura pārvaldības sistēmu (CMS), galvenajām lapām (landing pages) un labu lietotāja pieredzes radīšanu;
 • zināšanas vai pieredze maksas sociālajos medijos un/vai e-pasta mārketingā;
 • zināšanas darbā ar tiešsaistes un publicēšanas rīkiem: Office 365, Adobe un citiem;
 • prasmes darbā ar modernu IT sistēmu un rīkiem;
 • augstākā izglītība vai joprojām studē (komunikāciju vai IT joma tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • zināšanas un prasmes analītikā (Google Analytics, Adobe Analytics vai citi analītikas rīki) tiks uzskatītas par priekšrocību.

 • Speak fluent English and Latvian, oral and written
 • Are experienced in working with CMS, landing pages and creating a good user experience
 • Are experienced or have some knowledge of paid social media and/or email marketing
 • Are familiar with online and publishing tools: Office 365, Adobe and more
 • Are an Agile learner of advanced IT systems and tools
 • Have a university degree or still studying (Communications or IT will be considered as an advantage)
 • Having knowledge and skills within Analytics (Google Analytics, Adobe Analytics or other analytics tools) is considered a plus

Tava personība:

Your personality:

Pašmotivēta, atbildīga un mērķtiecīga personība, kas spēj efektīvi sadarboties, labs/-a komandas spēlētājs/-a, bet spējīgs/-a strādāt arī patstāvīgi virtuālā vidē, ātri mācīties un aktīvi meklēt jaunu informāciju.

A self-driven, accountable and outgoing personality, capable of collaborating effectively, a good team player, and able to work independently in a virtual setting, eager to learn fast and proactively seeking new information.

Tavi ieguvumi:

Your benefits:

 • iespēja iegūt un pilnveidot kompetences digitālajā mārketingā;
 • moderna un labiekārtota darba vide starptautiskā uzņēmumā;
 • elastīgs darba laiks;
 • iespēja strādāt attālināti;
 • mēneša bruto alga EUR 1700 – 2000, atkarībā no Tavas kvalifikācijas un pieredzes.

 • Possibility to boost professional competencies in Digital Marketing
 • Modern and well-equipped working environment
 • International work environment
 • Flexible working hours
 • Remote work possibility
 • Monthly gross salary EUR 1700 -2000, depending on your qualifications and background

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011