hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Laboratorijas servisa inženieris/-e

Laboratory Service Engineer

WorkingDay Latvia klients – Siemens Healthcare ir viens no vadošajiem medicīnas tehnoloģiju uzņēmumiem. Siemens Healthcare ir pionieris diagnostikas un veselības aprūpes iekārtu ražošanā, pastāvīgi ieviešot jaunas revolucionāras medicīnas tehnoloģijas, kas palīdz veselības aprūpes speciālistiem sniegt pacientiem augstas kvalitātes aprūpi un panākt vislabākos iespējamos ārstēšanas rezultātus. Siemens Healthcare produktu klāsts aptver laboratorijas, vizuālās diagnostikas un staru terapijas iekārtas, un tām ir nozīmīga loma diagnozes noteikšanā un ārstēšanas izvēlē.

Siemens Healthcare uzņēmums ir pārstāvēts vairāk nekā 70 valstīs un tajā strādā 66 000 profesionālu darbinieku, kuru darbs aizvien paplašina medicīnas tehnoloģiju iespējas, lai palīdzētu uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti visā pasaulē.

Siemens Healthcare Latvia aicina darbā Laboratorijas servisa inženieri.

Šajā amatā Tu sniegsi klientiem laboratorijas iekārtu tehnisko atbalstu medicīnas centros un slimnīcās visā Latvijā.

A client of WorkingDay Latvia – Siemens Healthcare is a leading MedTech company that pioneers breakthroughs in healthcare. The company is constantly bringing breakthrough innovations to the market by enabling healthcare professionals to deliver high-quality care, leading to the best possible outcome for patients. Siemens Healthcare’s portfolio, spanning from in-vitro and in-vivo diagnostics to image-guided therapy and innovative cancer care, is crucial for clinical decision-making and treatment pathways.

Siemens Healthcare represent a team of 66,000 highly dedicated employees across more than 70 countries passionately pushing the boundaries of what’s possible in healthcare to help improve people’s lives around the world.

Siemens Healthcare Latvia is looking for a Laboratory Service Engineer.

In this role, you will provide technical support in clinical chemistry, immunochemistry, coagulation, and laboratory automation to their clients, including medical centers and hospitals throughout Latvia.

Tev uzticēsim:

Your tasks and responsibilities:

 • uzstādīt, labot un uzturēt kārtībā medicīnas laboratorijas iekārtas bioķīmijas, imūnķīmijas, koagulācijas analīžu veikšanai, nodrošinot ātru un profesionālu atbalstu klientiem;
 • veikt atjauninājumus laboratorijas aprīkojumam, tostarp gan programmatūrai, gan aparatūrai;
 • nodrošināt dokumentācijas un atskaišu sagatavošanu klientu un uzņēmuma vajadzībām;
 • uzturēt efektīvu komunikāciju un nodrošināt komandas darbu;
 • ievērot Siemens Healthcare darba instrukcijas, kvalitātes politiku, rīcības kodeksus un normatīvās prasības.

Apmācība par Siemens Healthcare iekārtām un produktiem tiks nodrošināta. Būs nepieciešams doties darba braucienos pie klientiem visā Latvijā, elastīgi pielāgojot darba laiku.

 • Install, troubleshoot, repair, and maintain a variety of state-of-the-art medical devices, ensuring prompt and professional customer service
 • Perform updates on laboratory equipment, including both software and hardware
 • Document and report the service and maintenance details to the customers and Siemens Healthcare organization
 • Maintain effective communication and teamwork
 • Adhere to Siemens Healthcare work instructions, quality policy, codes of conduct policies, and regulatory requirements

Extensive training on equipment and products will be provided. This role requires approximately 60-70% travel to customer sites across Latvia, with flexibility in working hours.

Nepieciešamā kvalifikācija un pieredze:

Your qualifications and experience:

Šādas prasmes un kvalifikācijas palīdzēs Tev gūt panākumus šajā amatā:

 • tehniskā augstākā izglītība, vēlams medicīnas tehnoloģijā, inženierzinātnēs, automatizācijā vai biomedicīnas inženierijā;
 • latviešu un angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 • iepriekšēja darba pieredze atbilstošā tehniskā jomā (piemēram, medicīnas tehnoloģijās) vai līdzvērtīgas prasmes;
 • interese un prasmes strādāt klientu apkalpošanā;
 • elastība, spēja strādāt spriedzes apstākļos;
 • teicamas organizatoriskās prasmes, spēja strādāt patstāvīgi un efektīvi plānot laiku;
 • autovadītāja apliecība.

Par priekšrocību tiks uzskatītas šādas kompetences:

 • zināšanas par slimnīcas laboratorijas vidi un ar to saistītajām lietojumprogrammām;
 • pieredze laboratorijas iekārtu apkalpošanā.

The following skills and qualifications will help you to succeed in this role:

 • University degree, preferably in medical technology, engineering, automation, or biomedical engineering
 • Previous work experience in a relevant technical field (e.g., medical technology) or equivalent acquired skills
 • Proficiency in both Latvian and English (verbal and written)
 • Strong customer service orientation
 • Excellent organizational skills, ability to work independently, and effective time management
 • Flexibility and resilience to pressure
 • Valid driver’s license

The following competences will be considered beneficial:

 • Familiarity with the hospital laboratory environment and associated applications
 • Experience in servicing laboratory analytical equipment

Tev piedāvājam:

Your benefits:

 • algu no EUR 2000 līdz 2600 bruto, atkarībā no zināšanām un pieredzes;
 • kompānijas automašīnu;
 • ikgadējo prēmiju;
 • elastīgu darba laiku un attālināta darba iespējas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • papildu atvaļinājumu;
 • dinamisku darba vidi starptautiskā uzņēmumā;
 • apmācības un profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • mūsdienīgu darba vidi.

 • Salary ranging from EUR 2000 to 2600 gross, depending on experience and competencies
 • Company car
 • Annual bonus based on profit distribution
 • Flexible working hours and remote working possibilities
 • Health insurance
 • Additional holiday entitlement
 • Dynamic and international working environment
 • Training and learning opportunities to support professional and personal development
 • Modern and well-equipped working environment

Ja Tevi interesē pievienoties mūsu komandai un sniegt savu ieguldījumu mūsu veselības aprūpes tehnoloģiju attīstības misijā, lūdzu, sūtiet savu CV jau šodien sadaļā Pieteikties!

If you are interested in joining our team and contributing to our mission of advancing healthcare technology, please submit your CV today in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja Tevi interesē pievienoties mūsu komandai un sniegt savu ieguldījumu mūsu veselības aprūpes tehnoloģiju attīstības misijā, lūdzu, sūtiet savu CV jau šodien sadaļā Pieteikties!

If you are interested in joining our team and contributing to our mission of advancing healthcare technology, please submit your CV today in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011