hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

.NET / C# programmētājs/-a

.NET / C# Developer

WorkingDay Latvia klients – Scope Technology, kas ir vadošais mobilo resursu tehnoloģiju produktu risinājumos. Tā ražotie produkti plaši izmantoti pasaules valstīs auto industrijā un apdrošināšanā.

Latvijas birojā vadošo inženieru komanda gūst ievērojamus panākumus globālā mērogā un izstrādā inovatīvus tehnoloģiju produktus.

Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai kompetentu un ambiciozu .NET / C# programmētāju.

A client of WorkingDay Latvia – Scope Technology – International IT company who is a leading global technology provider specialising in Mobile Resource Management. Company has also entered into the Insurance market providing market leading Usage Based Insurance solutions.

The leading software team in Latvia office, is working with considerable success on a global scale and develops innovative technology products.

Company invites to join their team In Latvia competent and ambitious .NET / C# Developer.

Nepieciešamā pieredze:

Required Experience:

 • 4+ gadu pieredze .NET / C# lietojumprogrammas programmēšanā;
 • ļoti labas SQL Server zināšanas un SQL vaicājuma rakstīšanas spējas;
 • zināšanas un izpratne par Object-Oriented darbības principiem;
 • zināšanas un izpratne par jaunākajām tendencēm mobilo tehnoloģiju tirgū;
 • darbojies ar uzņēmuma sistēmām, kur lielākā nozīme ir veiktspējai un mērogojamībai;
 • izpratne par komplicētu sistēmu integrāciju un savstarpējo ietekmi;
 • labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas prasmes.

 • 4+ years experience working with .NET / C# development
 • Very good SQL Server knowledge and SQL query writing abilities
 • Solid understanding of Object-Oriented principals
 • Worked on enterprise systems, where performance and scalability were key
 • An understanding of how complex systems integrate and affect each other
 • Good knowledge of English, Latvian and Russian.
 • Good communication skills

Uzdevumi un lomas:

Roles and Responsibilities:

 • pamata sistēmas funkcionalitātes izpēte un izstrāde;
 • veidot prototipus, izmantojot jaunākās tehnoloģijas pēc nepieciešamības;
 • veikt koda pārskatus un sniegt regulāras atsauksmes par labāko praksi;
 • dokumentēt sistēmas arhitektūru;
 • nodrošināt, ka tehniskā izpilde atbilst sistēmas prasībām;
 • uzņemties atbildību par ar arhitektūru saistītajiem lēmumiem.

 • Research and development of core system functionality
 • Build prototypes using new technologies as required
 • Hold code reviews and give regular feedback on best practices
 • Document system architectures
 • Ensure that the technical implementation meets the system requirements
 • Take responsibility for architectural decisions made

Sekojošās tehnoloģijas tiek izmantotas uzņēmumā, pieredze ar vairākām no tām būs Jūsu ieguvums:

The following technologies are used in the company, experience with as many of these as possible is beneficial:

 • C#/ .NET;
 • ASP.NET;
 • ASP.NET WVC;
 • ASP.NET WebAPI;
 • JavaScript;
 • Angular;
 • TypeScript;
 • SQL.

 • C#/ .NET
 • ASP.NET
 • ASP.NET WVC
 • ASP.NET WebAPI
 • JavaScript
 • Angular
 • TypeScript
 • SQL

Uzņēmums piedāvā:

Company Offer:

 • dinamisku un izaicinošu darba vidi ar ambiciozu un ļoti profesionālu starptautisku komandu dažādās pasaules valstīs;
 • kļūstiet par mūsu augošā uzņēmuma daļu un strādājiet pie starptautiskiem projektiem;
 • konkurētspējīgs atalgojums, atkarībā no kvalifikācijas un pieredzes (EUR 3200 – 3800 bruto);
 • pašattīstība un patīkama darba vide;
 • biroja atrašanās vieta: Rīga.

 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional international team based in multiple locations
 • To be part of our business growth and to work with international projects
 • Competitive salary depending on your qualification and background (EUR 3200 – 3800 gross)
 • Self-development and work with highly skilled team members
 • Office location: Riga.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011