hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

.NET programmētājs/-a

.NET Developer

WorkingDay Latvia klients Sapiens International Corporation (NASDAQ un TASE: SPNS) ir vadošais pasaules mēroga programmatūras risinājumu sniedzējs apdrošināšanas un finanšu nozarēs. Uzņēmumam ir 30 gadu pieredze, un tas sadarbojas ar 400 organizācijām. “Sapiens” ir pārstāvniecības Ziemeļamerikas, Apvienotās Karalistes, Eiropas, Tuvo Austrumu, Āfrikas, Āzijas un Klusā okeāna reģionos.

Sapiens Software Solutions (Latvija) ar biroju Rīgā pievienojās Sapiens digitālajai nodaļai, kas koncentrējas uz digitālā intelekta un biznesa informācijas (BI) pakalpojumiem un risinājumiem, tostarp piedāvājot klientiem visā pasaulē portālu un digitālās izplatīšanas izstrādes pakalpojumus.

Saistībā ar esoša projekta paplašināšanos, Sapiens aicina pievienoties savai komandai .NET programmētāju.

A client of WorkingDay Latvia – Sapiens International Corporation (NASDAQ and TASE: SPNS) is a leading global provider of software solutions for the insurance and finance industries. With a 30-year track record of delivering to more than 400 organizations, Sapiens’ team operates in North America, the United Kingdom, EMEA and Asia Pacific.

Sapiens Software Solutions (Latvia) based in Riga joined Sapiens’ Digital Division, which focuses on digital and business intelligence (BI) services and solutions, including portal and digital distribution offerings to customers worldwide.

Due to expansion of existing project company is looking for a .NET Developer.

Prasības:

Requirements:

 • pierādāma pieredze biznesa aplikāciju un produktu izstrādē;
 • 2+ gadu pieredze darbā ar .NET / C#, ASP.NET MVC;
 • labas zināšanas par MS SQL un datu bāžu dizainu;
 • lieliskas komunikācijas prasmes, labas rakstiskas un mutiskas angļu valodas zināšanas;
 • spēja strādāt pēc Agile metodoloģijas;
 • tiekšanās sasniegt izvirzītos mērķus.

 • Proven track record of developing and delivering enterprise software solutions or products
 • 2+ years of enterprise experience with .NET, C#, ASP.NET MVC
 • Advanced knowledge of MS SQL and database design
 • Good communication skills, good written and spoken English
 • Ability to work in Agile environment
 • Result driven personality

Uzskatīsim par priekšrocību:

It will be advantage:

 • pieredzi darbā ar Front-End tehnoloģijām: HTML / CSS / JavaScript un ar kādu no: Angular2+ / ReactJS / Bootstrap;
 • pieredzi darbā ar MSBuild, PowerShell;
 • pieredzi darbā ar PKI (Public key infrastructure);
 • pieredzi apdrošināšanas nozarē.

 • Experience with Front-End technologies: HTML / CSS / JavaScript and other technologies: Angular2+ / ReactJS / Bootstrap
 • Experience with MSBuild, PowerShell
 • Experience with PKI (Public key infrastructure)
 • Experience with insurance industry

Piedāvājam:

We offer:

 • karjeras izaugsmes un attīstības iespējas;
 • algu no EUR 2000 līdz EUR 3200, atkarībā no prasmēm;
 • papildus labumi (apdrošināšana, sports, konferences, pasākumi u.c.);
 • dinamisku darbu kopā ar augsta līmeņa profesionāļiem;
 • radošu un draudzīgu komandu;
 • lieliskus darba apstākļus vienā no stilīgākajiem birojiem Rīgā.

 • Career growth and opportunities for development
 • Salary range EUR 2000 – 3200 depending on skills
 • Benefits package (insurance, sports, conferences, events etc.)
 • Dynamic work with high-level professionals
 • Creative and friendly team
 • Excellent working conditions in one of the coolest offices in Riga

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011