hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Java izstrādātājs/-a

Java Developer

WorkingDay Latvia klients „Sapiens International Corporation” (NASDAQ un TASE: SPNS) ir vadošais pasaules mēroga programmatūras risinājumu sniedzējs apdrošināšanas un finanšu nozarēs. Uzņēmumam ir 30 gadu pieredze, un tas sadarbojas ar 400 organizācijām. “Sapiens” ir pārstāvniecības Ziemeļamerikas, Apvienotās Karalistes, Eiropas, Tuvo Austrumu, Āfrikas, Āzijas un Klusā okeāna reģionos.

„Sapiens Software Solutions” (Latvija) ar biroju Rīgā pievienojās „Sapiens” digitālajai nodaļai, kas koncentrējas uz digitālā intelekta un biznesa informācijas (BI) pakalpojumiem un risinājumiem, tostarp piedāvājot klientiem visā pasaulē portālu un digitālās izplatīšanas izstrādes pakalpojumus.

Saistībā ar jauna projekta ieviešanu, Sapiens aicina pievienoties savai komandai Java izstrādātāju.

A client of WorkingDay Latvia – Sapiens International Corporation (NASDAQ and TASE: SPNS) is a leading global provider of software solutions for the insurance and finance industries. With a 30-year track record of delivering to more than 400 organizations, Sapiens’ team operates in North America, the United Kingdom, EMEA and Asia Pacific.

Sapiens Software Solutions (Latvia) based in Riga joined Sapiens’ Digital Division, which focuses on digital and business intelligence (BI) services and solutions, including portal and digital distribution offerings to customers worldwide.

Company is planning new project and therefore looking for Java Developer.

Prasības:

Requirements:

 • 2+ gadu pieredze darbā ar JAVA;
 • ierakstu apstiprinājumi par uzņēmuma programmatūras risinājumu vai produktu izstrādi un palaišanu;
 • pieredze darbā ar Java (Spring, Camel, Maven);
 • zināšanas par SQL un datu bāžu dizainu;
 • zināšanas par OOP un uzņēmumu integrēšanas shēmām;
 • labas komunikācijas prasmes, labas angļu valodas zināšanas rakstīšanas un runāšanas līmenī;
 • spēja strādāt dinamiskā vidē;
 • atvērtība jaunām pieejām un tehnoloģijām;
 • tiekšanās sasniegt izvirzītos mērķus.

 • 2+ years of JAVA experience
 • Proven track record of developing and delivering enterprise software solutions or products
 • Enterprise Java experience (Spring, Camel, Maven)
 • Knowledge of SQL and database design
 • Knowledge of OOP and enterprise integration patterns
 • Good communication skills, good written and spoken English
 • Ability to work in Agile environment
 • Open mind to new approaches and technologies
 • Result driven personality.

Uzskatīsim par priekšrocību:

It will be advantage:

 • pieredzi darbā ar mūsdienīgām Frontend sistēmām (Angular 2+, ReactJS);
 • pieredzi darbā ar Git, advancētu vadības maiņu, atgādāšanas pieprasījumiem;
 • pieredzi apdrošināšanas nozarē;
 • pieredzi darbā ar Docker un Ansible.

 • Experience with modern frontend frameworks (Angular 2+, ReactJS)
 • Experience with Git, advanced branching, pull requests
 • Experience with the insurance industry
 • Experience with Docker and Ansible.

Piedāvajam:

We offer:

 • karjeras izaugsmes un attīstības iespējas;
 • algu no EUR 2000 līdz 3200 bruto, atkarībā no prasmēm un izmantotajām priekšrocībām (apdrošināšana, sports, konferences, pasākumi u.c.);
 • iespēju doties komandējumu braucienos;
 • dinamisku darbu kopā ar augsta līmeņa profesionāļiem;
 • radošu un draudzīgu komandu;
 • lieliskus darba apstākļus vienā no stilīgākajiem birojiem Rīgā.

 • Career growth and opportunities for development
 • Salary range EUR 2000 – 3200 gross depending on skills and benefits package (insurance, sports, conferences, events etc.)
 • Opportunity to go on business trips once in a while
 • Dynamic work with high-level professionals
 • Creative and friendly team
 • Excellent working conditions in one of the coolest offices in Riga.

Lai pieteiktos, CV angļu valodā lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in English in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV angļu valodā lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in English in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011