hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Analītiķis/-e – plānošanas speciālists/-e Baltijā

Analyst and Planning Specialist, Baltics

WorkingDay Latvia klients – Roust ir lielākais integrēto alkoholisko dzērienu ražotājs un izplatītājs Centrāleiropā un Austrumeiropā un otrs lielākais degvīna ražotājs pasaulē.

Pateicoties inovācijām, Roust rada produktus un pakalpojumus, kas ienes jaunus pavērsienus tirgū un nosaka jaunu kvalitātes standartu. Roust uzņēmumam ir ražotnes un distribūcijas centri Polijā, Ungārijā, Krievijā un Itālijā. Uzņēmuma plašajā produktu portfelī ir vadošie degvīna zīmoli. Uzņēmumam pieder arī leģendārā itāļu kompānija, kas radīja pirmo itāļu dzirkstošo vīnu.

Uzņēmuma zīmoli tiek eksportēti uz vairāk nekā 80 valstīm visā pasaulē. Roust kā uz patērētājiem orientēta uzņēmuma mērķis ir nodrošināt luksusa produktu pieejamību ikvienam. Tādēļ Roust uzņēmumam ir svarīgi piesaistīt, nodarbināt un noturēt labākos talantus, lai sasniegtu izcilību visos uzņēmējdarbības aspektos. Šobrīd uzņēmums meklē Analītiķi – plānošanas speciālistu Baltijā.

A client of WorkingDay Latvia – Roust is the largest integrated spirits producer and distributor in Central and Eastern Europe and the second-largest vodka producer by volume in the world.

Through innovation, Roust creates products and services that revolutionize markets and reflect a new standard of quality. Roust owns production facilities and distribution centers across Poland, Hungary, Russia and Italy. Company extensive portfolio includes flagship vodka brands. They also own the legendary Italian company that created the first Italian sparkling wine.

Roust as a consumer-focused company, which brands are exported to more than 80 markets around the world, has an ambition to provide affordable luxury to everyone. Therefore, Roust strives to attract, employ and retain the best talent in order to achieve excellence in all aspects of its business. At the moment the company is looking for an Analyst and Planning Specialist, Baltics.

Jūs būsiet atbildīgs par:

You will be responsible for:

 • Pārdošanas datu vadību un atbalstu pārdošanas komandai. Datu apkopošana un analīze, pārdošanas rezultātu sagatavošana. Pasūtījumu veikšanas un preču piegādes jautājumu koordinēšana.
 • Biznesa plānošanu. Ilgtermiņa un īstermiņa pārdošanas apjomu un piegāžu plānošana sadalījumā pa izplatītājiem, sortimentu, kanāliem. Nepieciešamo noliktavas krājumu plānošana.
 • Zīmola portfeļa pārvaldību. ROUST zīmolu portfeļa izplatīšanas galveno sniegumu analīze. Atskaišu / prezentāciju sagatavošana par zīmolu izplatīšanas galvenajiem rezultātiem.
 • Cenu noteikšanu un peļņas pārvaldību. Datu apkopošana un apstrāde par cenu pozicionēšanu tirgū. Cenu lapu sagatavošana izplatītājiem. Sekošana līdzi biznesa rentabilitātes rādītājiem.
 • Tirgus analīzi un pārskatiem. Tirgus pētījumu datu vākšana un analīze. Ziņojumu / prezentāciju sagatavošana, pamatojoties uz datiem (sadalot pa kategorijām, ražotājiem, importētājiem, cenu kategorijām, veidiem, zīmoliem, kanāliem utt.)

 • Sales data management and sales team support. Data collection and analysis, preparation of sales reports. Coordination of all issues regarding the placement of orders and product shipments.
 • Business planning. Long-term and short-term planning of sales volumes and shipments split by distributors, assortment, channels. Planning of necessary stock for warehouses.
 • Brand portfolio management. Analysis of main performances of ROUST brands portfolio distribution. Preparation of review reports / presentations about key performances of brands distribution.
 • Pricing and profit management. Collection and processing of data about price positioning on the market. Preparation of price-lists for distributors. Control of business profitability.
 • Market analysis and reporting. Collection and analysis of market research data. Preparation of reports / presentations based on data (split by categories, producers, importers, price segments, flavor segments, brands, channels, etc.)

Nepieciešamās prasmes un kvalifikācija:

Required skills and qualification:

 • bakalaura grāds finanšu, biznesa vadībā vai ekonomikā;
 • teicamas analītiskās prasmes;
 • pieredze datu analīzē;
 • ļoti labas Excel un PowerPoint lietotāja prasmes;
 • izpratne par uzņēmējdarbību, pārdošanas un mārketinga procesiem būs Jūsu priekšrocība;
 • lieliskas plānošanas un organizatoriskās prasmes;
 • komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas (runā un rakstos), krievu valoda mutiskai komunikācijai.

 • Bachelor of Finance, Business Administration or Economics
 • Strong analytical skills
 • Data analysis experience
 • Well mastered in Excel and PowerPoint
 • Understanding of business, sales and marketing processes would be highly valued
 • Excellent planning and organizational skills
 • Proficiency in both written and spoken English, good spoken level of Russian.

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • dinamisku darbu starptautiskā ambiciozu un pieredzējušu profesionāļu komandā;
 • biznesa izpratnes attīstību ciešā ikdienas sadarbībā un komunikācijā ar Baltijas reģiona vadību;
 • karjeras iespējas Jums vēlamajā virzienā (piemēram, mārketingā vai pārdošanā);
 • bruto algu EUR 1400 mēnesī un ceturkšņa bonusus, sasniedzot noteiktos KPI;
 • biroju Rīgā, Duntes ielā;
 • visu darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu (tālruni, datoru);
 • elastīgu darba laiku.

 • Dynamic work with ambitious and highly professional international team based in multiple locations
 • Business understanding development in close communication and cooperation with Baltic area management
 • Opportunity for career growth in your desired area (e.g. marketing or sales)
 • Gross salary EUR 1400 monthly and quarterly bonuses upon reaching certain KPIs
 • Office location in Riga, Duntes Street
 • All the technical provisions you require for your job (phone, computer)
 • Flexible working hours.

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011