hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Organizācijas attīstības un pārmaiņu vadītājs/-a

personāla vadības jomā

WorkingDay Latvia klients – liels ražošanas un tirdzniecības uzņēmums, kas Baltijā ieņem vienu no vadošajām pozīcijām savā jomā.

Uzņēmums, lai nodrošinātu uzsākto attīstības un pārmaiņu procesu, aicina pievienoties savai komandai Organizācijas attīstības un pārmaiņu vadītāju (personāla vadības jomā).

Jūsu iespējas, pieņemot šo izaicinājumu:

 • vērtīga profesionālā darba pieredze, realizējot nozīmīgus kultūras pārmaiņas projektus, veicot atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu lielā, atpazīstamā uzņēmumā;
 • aktīva un tieša līdzdalība uzņēmuma attīstībā;
 • sadarbība ar profesionālu komandu un lieliskiem kolēģiem;
 • dalība daudzveidīgos, interesantos projektos un iespējas realizēt savus profesionālos mērķus;
 • karjeras izaugsmes iespējas dažādu projektu vai struktūru vadībā;
 • kvalifikācijai un pieredzei atbilstošs atalgojums EUR 3000 – 5500 bruto, kā arī veselības apdrošināšana u.c. uzņēmuma darbinieku labumi.

Jūsu galvenie uzdevumi šajā amatā būs:

 • plānot un vadīt pārmaiņu projektus, sadarbībā ar uzņēmuma valdi un struktūrvienībām;
 • veidot un īstenot kultūras un darba pieeju komunikācijas stratēģiju;
 • virzīt, attīstīt darbinieku pieredzes bagātināšanas programmas/projektus;
 • piesaistīt, prioritizēt un mērķtiecīgi izmantot pieejamos resursus;
 • uzstādīt mērķus, sekot līdzi to izpildei un novērtēt pārmaiņu ietekmi;
 • identificēt, analizēt un sagatavot risku novēršanas taktikas;
 • konsultēt un atbalstīt visas iesaistītās puses pārmaiņu un projektu realizēšanā;
 • pēc strukturētas metodoloģijas vadīt pārmaiņu procesa aktivitātes un integrēt tās projektu plānos;
 • gatavot prezentāciju materiālus, aktīvi komunicēt un vadīt prezentācijas dažādām darbinieku grupām.

Prasības veiksmīgam kandidātam/-ei:

 • augstākā izglītība, vēlams biznesa vadības, organizāciju psiholoģijas, mārketinga/komunikāciju, projektu vadības vai personāla vadības jomā;
 • pieredze liela mēroga organizatorisku pārmaiņu projektu vadībā;
 • zināšanas par pārmaiņu vadības principiem, metodoloģiju un rīkiem;
 • zināšanas par projektu vadības pieejām, rīkiem un projekta dzīves cikla posmiem;
 • izpratne par biznesu, uzņēmumu vadības izaicinājumiem;
 • izcilas komunikācijas un prezentācijas prasmes, spēja skaidri komunicēt ar dažādām auditorijām;
 • pašorganizētība, prasme plānot stratēģijas un taktikas;
 • spēja virzīties uz kopīgu vīziju vai mērķi;
 • sadarbības prasmes un spēja efektīvi strādāt visos organizācijas līmeņos;
 • laba izpratne par to, kā cilvēki pieņem pārmaiņas un pārmaiņu procesu;
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas prasmes.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
Phone: +371 26137153
E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
Phone: +371 26137153
E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
Phone: +371 26137153
E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
Phone: +371 26137153
E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011