hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Java Web aplikāciju izstrādātājs/-a

Java Web Application Developer

WorkingDay Latvia klients – Rabbitsoft ir programmatūras izstrādes uzņēmums, kas dibināts Kembridžā, Lielbritānijā, un Clinked.com veidotājs. Uzņēmums tika dibināts 2008. gadā ar mērķi nodrošināt labākus savienojumus, sadarbību un komunikāciju ne tikai biznesā, bet arī ārpus tradicionālajām robežām, lai klienti, piegādātāji, partneri un ieinteresētās personas gūtu labumu no informētiem savienojumiem. Uzņēmums saņēma atzinību par viņu darbu, tostarp tika nosaukts par 2012. gada Cisco British Innovation Gateway (BIG) pusfinālistu un 2009. gada Red Herring 100 Eiropas balvu ieguvēju. Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Kembridžas centrā.

Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai Latvijā Java Web aplikāciju izstrādātāju.

Mēs meklējam Java Web aplikāciju izstrādātāju, lai pievienotos inženieru komandai. Jūs būsiet atbildīgs par esošās aplikācijas uzturēšanu, jaunu funkciju izstrādi un palīdzību pārejai uz nākamo aplikācijas versiju. Mēs meklējam kvalificētus un motivētus cilvēkus, kuri var sniegt savas idejas un palīdzēt ietekmēt produkta turpmāko virzību.

A client of WorkingDay Latvia – Rabbitsoft is a software engineering company founded in Cambridge, UK and the creator of Clinked.com. Company was founded in 2008 with the goal of enabling better connections, collaboration and communication not just within a business but across traditional boundaries, so that customers, suppliers, partners and stakeholders all benefit from informed connections. Company received recognition for their work including being named semi-finalist in the 2012 Cisco British Innovation Gateway (BIG) and winner of the 2009 Red Herring 100 Europe Awards. Company headquarters based in central Cambridge.

Company invites to join their team in Latvia Java Web Application Developer.

We are seeking a Java Web Application Developer to join the engineering team. You will be responsible for maintaining the existing application, developing new features and helping with the transition to the next version of the application. We are looking for exceptionally skilled and motivated individuals who can bring their own ideas to the table and help influence the future direction of the product.

Nepieciešamās prasmes un zināšanas:

Essential skills & experience:

 • Web / REST API izstrāde, izmantojot Spring Framework;
 • MariaDB / MySQL, Redis, JPA, Hibernate;
 • JSP, HTML, CSS, JavaScript, jQuery.

 • Web / REST API development using Spring Framework
 • MariaDB / MySQL, Redis, JPA, Hibernate
 • JSP, HTML, CSS, JavaScript, jQuery.

Vēlamās prasmes (tiks uzskatītas par priekšrocību, bet nav obligātas):

Desirable skills (a huge plus but not essential):

 • Microservices;
 • Spring Boot;
 • Amazon Cloud.

 • Microservices
 • Spring Boot
 • Amazon Cloud
 • Serverless applications

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • patīkamu darba vidi starptautiskā un augošā uzņēmumā;
 • konkurētspējīgu atalgojumu EUR 1700 – 3500 bruto atkarībā no pieredzes un prasmēm;
 • profesionālās izaugsmes iespējas, strādājot ar labākajām tehnoloģijām;
 • dažādus labumus un bonusus;
 • karjeras un apmācību iespējas;
 • elastīgu darba laiku;
 • papildus brīvdienu dzimšanas dienā.

Atrašanās vieta: Liepāja (vēlams) vai Rīga, vai attālinātā darba iespējas.

 • Good working environment in the international growing organization
 • Competitive salary between EUR 1700 – 3500 gross depending on experience and skills
 • Professional development in work with best technologies
 • Different benefits and bonuses proposed by company
 • Career and training opportunities
 • Flexible working hours
 • To take a day off on a birthday

Location: Liepaja (preferred) or Riga, Latvia or remote work possibilities.

Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Anna Mažarova
Phone: +371 28723242
E-mail: anna.mazarova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Mažarova
Phone: +371 28723242
E-mail: anna.mazarova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Anna Mažarova
Phone: +371 28723242
E-mail: anna.mazarova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Mažarova
Phone: +371 28723242
E-mail: anna.mazarova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011