hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Sociālo mediju komunikācijas speciālists/-e

Estonian Speaking Specialist

ar igauņu valodas zināšanām

Social Media Communication

WorkingDay Latvia klients ir uzņēmums Pranamat Sales & Marketing. Uzņēmums veido un nodrošina pilna spektra reklāmas un mārketinga pakalpojumus, lai reklamētu jaunus augstas kvalitātes veselības un skaistumkopšanas produktus ES valstīs, Austrālijā, ASV, Krievijā, Latīņamerikā.

Ja Tev ir labas igauņu valodas zināšanas runā un rakstos, ja vēlies dalīties savās radošajās idejās un darboties jaunā, mērķtiecīgā un ļoti draudzīgā komandā, tad tieši Tevi mēs meklējam amatam – Sociālo mediju komunikācijas speciālists/-e ar igauņu valodas zināšanām.

A client of WorkingDay Latvia is company Pranamat Sales & Marketing. The company creates and executes full advertising and marketing service to promote new high-quality health and beauty products for EU countries, Australia, USA, Russia, Latin America.

If you have good level in both written and verbal Estonian, if you are eager to share your creative ideas and be a part of the young, ambitious and very friendly team, we need you for the role – Estonian speaking Social Media Communication Specialist.

Ko mēs Tev uzticēsim?

What will we trust you?

 • nodrošināt klientu servisu un mārketinga aktivitātes igauņu valodā runājošiem klientiem;
 • piedalīties sociālo mediju mārketinga stratēģijas izstrādē;
 • veidot, īstenot un analizēt reklāmas kampaņas;
 • popularizēt zīmolu un veidot uzņēmuma pozitīvo tēlu;
 • meklēt iespējas sadarbībai ar jauniem mediju un citiem partneriem (blogeriem, ekspertiem, mediju personībām un hedlaineriem, slavenībām);
 • veidot saturu – visu veidu reklāmas tekstiem, piedāvājumus sadarbības partneriem, sociālo mediju saturu.

 • Manage client service and marketing activities for the Estonian speaking market
 • Take part in the development of social media marketing strategies
 • Create, implement and evaluate advertising campaigns
 • Maintain a positive image of the company and promote the brand
 • Identify, establish and maintain cooperation with new media and other partners (bloggers, experts, media personalities and headliners, celebrities)
 • Create content – all kinds of promotional texts, partnership offers, social media

Novērtēsim, ja Tev ir:

What will we appreciate in you?

 • teicamas igauņu valodas zināšanas (dzimtā valoda): spēja gramatiski pareizi rakstīt, radīt saistošus teikumus, pievilcīgus un uzmanību piesaistošus tekstus;
 • augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība (vēlams, mārketingā, sabiedriskajās attiecībās vai žurnālistikā);
 • labas komunikācijas un prezentēšanas spējas;
 • pacietība un spēja strādāt ar klientiem;
 • angļu vai krievu valodas zināšanas saziņai ar kolēģiem;
 • vēlme mācīties un pilnveidot savas zināšanas un prasmes;
 • datorprasmes: pieredzējis lietotājs, internets, PowerPoint, Excel, Word.

 • Native Estonian language: ability to write grammatically correctly, create interesting sentences, attractive and eye-catching texts
 • Higher or incomplete higher education (preferably Marketing, PR or Journalism)
 • Good communication and presentation abilities
 • Patience and ability to work with clients
 • English or Russian language for daily communication within a team
 • Desire to learn and fulfill your knowledge and skills
 • Computer skills: advanced user, Internet, PowerPoint, Excel, Word

Ko Tu iegūsi?

What you get in return:

 • darbu augošā veselības aprūpes un skaistumkopšanas nozarē;
 • darba algu (EUR 1000 – 1500 bruto), ņemot vērā Tavu līdzšinējo pieredzi sociālo mediju mārketingā;
 • nepieciešamās apmācības (pieredzējuša kolēģa atbalsts, mācību materiāli, iespēja piedalīties sabiedrisko attiecību un mārketinga kursos un semināros);
 • izaicinājumiem bagātus projektus;
 • sadarbību ar slaveniem redaktoriem, izdevējiem, mediju personībām un slavenībām;
 • jaunu, draudzīgu un izpalīdzīgu komandu, daudz korporatīvo pasākumu;
 • lielisku darba vidi mūsdienīgā birojā Rīgā, Mūkusalas ielā 29b;
 • bezmaksas autostāvvietu un smaidus.

 • Work in a fast-growing health and beauty industry sector
 • Salary (EUR 1000 – 1500 gross) depending on your experience in social media marketing
 • On-the-job training (experienced supervisor, training toolkit, opportunity to participate in PR and marketing training courses and workshops)
 • Challenging projects
 • Collaboration with famous editorials, publishers, media personalities and celebrities
 • Young, friendly and helpful team, many corporate events
 • Good office environment in Riga, Mukusalas street 29b
 • Free parking and smiles.

Esi gatavs ikdienas komunikācijai ar klientiem Igaunijā?
Sūti savu CV sadaļā Pieteikties!

Are you ready for daily communication with clients in Estonia?
Send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Vita Šaroka
Phone: +371 26031065
E-mail: vita.saroka@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Vita Šaroka
Phone: +371 26031065
E-mail: vita.saroka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Esi gatavs ikdienas komunikācijai ar klientiem Igaunijā?
Sūti savu CV sadaļā Pieteikties!

Are you ready for daily communication with clients in Estonia?
Send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Vita Šaroka
Phone: +371 26031065
E-mail: vita.saroka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Vita Šaroka
Phone: +371 26031065
E-mail: vita.saroka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011