hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

SAP Commerce mākoņrisinājumu (Hybris) izstrādātājs/-a

SAP Commerce Cloud (Hybris) Developer

WorkingDay Latvia klients – Pearl Latvija ir Norvēģijas konsultāciju uzņēmums, kas piedāvā individuāli pielāgotus SAP risinājumus un produktus.

Pearl Consulting rada vērtību privātā un publiskā sektora uzņēmumiem, piedāvājot SAP risinājumus, pielietojot nozares labākās prakses (SAP S / 4, SAP BI, SAP CRM, SAP PO, hybris utt.). Pearl Latvija ir arī SAP Platinum partneris.

Uzņēmums specializējas Java e-komercijas programmatūras izstrādē un plāno Rīgā izveidot SAP Commerce kompetenču centru.

Saistībā ar paplašināšanos uzņēmums meklē kvalificētus un ambiciozus darbiniekus, kas pievienotos Rīgas birojam.

A client of WorkingDay Latvija – Pearl Latvija is a Norwegian consulting company with main focus on SAP-related services and products.

Pearl Consulting creates value for private and public enterprises by delivering SAP solutions based on templates and best practices (SAP S/4, SAP BI, SAP CRM, SAP PO, hybris, etc). Pearl Latvia is also a SAP Platinum partner.

Company has strong focus on Java e-commerce applications and wants to build up a competence center for SAP Commerce in Riga.

Due to expansion, they are looking for skilled and ambitious employees to join their office in Riga.

Nepieciešamās iemaņas:

Skills required:

 • 3+ gadu pieredze IT nozarē;
 • 2+ gadu pieredze ar J2EE un dizaina modeļiem (Services, Facades, IoC);
 • 1+ gada pieredze kā Full-stack ar SAP Komercijas mākoņpakalpojumiem (Hybris);
 • labas zināšanas par WEB tehnoloģijām (HTML / CSS / JavaScript / jQuery);
 • pieredze darbā ar Spring ietvaru un objektu-relāciju attēlojumu (Object-Relational Mapping) tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • dinamika attiecība uz laiku un darba pienākumiem;
 • labas komunikācijas iemaņas;
 • pozitīva attieksme;
 • tekoša angļu valoda.

 • 3+ years’ experience in IT
 • 2+ years’ experience in J2EE and design patterns (Services, Facades, IoC)
 • 1+ years’ experience as Full-Stack with SAP Commerce Cloud (Hybris)
 • Good knowledge of Web technologies (HTML / CSS / JavaScript / jQuery).
 • Spring and Object-Relational Mapping (e.g. Hibernate) framework experience will be considered as advantage
 • Dynamic with regards to working time
 • Good communication skills
 • Positive attitude
 • Fluent English

Priekšrocība:

Advantages:

 • augstākā izglītība datorzinātnēs, informācijas sistēmās vai citās saistītās jomās;
 • iespēja nekavējoties sākt darbu.

 • Higher education in Computer Science, Information Systems, or other related field
 • Possibility to start employment immediately will be considered as an advantage

Uzņēmums Tev piedāvās:

Company will offer you:

 • iespēju strādāt ar labākajiem SAP un e-komercijas speciālistiem Rīgā un Ziemeļvalstīs;
 • izaicinoši projektus un klientus;
 • darba datoru (priekšroka tiek dota Macs);
 • apmācība un sertifikācija labākajos SAP un e-komercijas kursos pasaulē;
 • elastīgu darba grafiku;
 • ikmēneša sacensības galda tenisā/futbolā un snūkerā;
 • uzkodas un dzērienus birojā;
 • draudzīgus kolēģus un biroju Rīgas centrā;
 • ikmēneša bruto atalgojumu sākot no EUR 1500 līdz EUR 4300 bruto, atkarībā no iepriekšējās pieredzes un iemaņām;
 • apmaksātu telefona rēķinu un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

 • Possibility to work with some of the best SAP and E-commerce consultants in Riga and in Nordic
 • Challenging projects and customers
 • Personal computer (we prefer Macs)
 • Training and certification on the best SAP and E-commerce courses in the world
 • Flexible working hours
 • Table football/tennis/snooker competitions
 • Snacks and drinks in the office
 • Friendly work environment in center of Riga
 • Monthly gross salary EUR 1500 – 4300 gross depending on previous experience and skills
 • Covered phone bills and health insurance after passing probationary period.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011