hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

React Native izstrādātājs/-a

React Native Engineer

WorkingDay Latvia klients – Nutrameg ir uzņēmums, kas strādā pie tā, lai veselības aprūpe būtu līdzīga videospēlēm – tikpat saistoša un izklaidējoša, bet tajā pašā laikā medicīniski pamatota un lietotājam noderīga. Uzņēmums izstrādā veselības aprūpes lietotnes, ko izmanto miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Uzņēmuma mērķu sasniegšanai Nutrameg aicina pievienoties React Native izstrādātāju komandai Rīgā.

A client of WorkingDay Latvia – Nutrameg is the company which is working to make healthcare similar to video games – as engaging and fun, but at the same time – medically justified and deeply helpful to the user, developing healthcare apps for millions of people around the world.

To reach company goals, Nutrameg is looking for React Native Engineer to join the team in Riga.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • izstrādāt un uzturēt iekšējās un ārējās lietojumprogrammas;
 • rakstīt tīru koda pamatu, balstoties uz mūsdienīgiem tīmekļa izstrādes principiem, piemēram, SOLID, Clean code u.c.;
 • sniegt ieteikumus esošā koda pamata uzlabošanai.

 • Create and maintain internal and external applications
 • Write a clean codebase based on modern web development principles, such as SOLID, Clean code, etc.
 • Suggest improvements to the existing codebase

Galvenās prasības:

Qualifications:

 • 4+ gadu pieredze programmatūras izstrādē;
 • pieredze darbā ar TypeScript, React Native (iOS/ Android), React Native Web, React Query;
 • zināšanas par Git un GitHub;
 • efektīva koda veidošana, apzinot patterns un anti-patterns, to atbilstoši strukturējot, padarot viegli saprotamu un labi dokumentētu, un veidojot automatizētos testus;
 • spēja izprast biznesa prasības un mērķus un pārvērst tos tehniskajās prasībās.

 • 4+ years of experience in software development
 • Experience with TypeScript, React Native (iOS/ Android), React Native Web, React Query
 • Familiarity with Git and GitHub
 • Your code is efficient, aware of patterns and anti-patterns, properly structured, easily understandable and well documented, and backed up by automated tests
 • Ability to understand business requirements and goals and translate them into technical requirements

Vēlamās prasības:

Nice to have:

 • Eleventy;
 • Nunjucks;
 • JavaScript;
 • Tailwind CSS.

 • Eleventy
 • Nunjucks
 • JavaScript
 • Tailwind CSS

Uzņēmuma piedāvājums:

Offer:

 • ikmēneša atalgojums EUR 4000 – 6000 bruto;
 • veselības apdrošināšana un sociālā apdrošināšana;
 • apmaksātas atvaļinājuma prāmju un lidmašīnu biļetes;
 • apmaksāts telefona rēķins darba un personīgajām vajadzībām;
 • komandu pasākumi visā Eiropā.

 • Monthly salary up to EUR 4000 – 6000 gross
 • Private health insurance and social insurance
 • Paid ferry and airplane tickets on vacations
 • Paid phone bill for work and personal use
 • Team events all over Europe

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011