hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

B2B lielo klientu vadītājs/-a (profesionālie displeji)

B2B Key Account Manager (for Signage and Hospitality products)

darbam ar projektiem Latvijā un Igaunijā

to work on projects in Latvia and Estonia

WorkingDay Latvia klients – LG Electronics Inc. ir globāls tehnoloģiju un ražošanas uzņēmums, kas darbojas vairāk nekā 100 valstīs, nodarbinot vairāk nekā 70 000 cilvēku visā pasaulē. LG veido produktus un pakalpojumus, kas padara dzīvi labāku, vieglāku un laimīgāku, pateicoties paaugstinātai produktu funkcionalitātei un priekam, ko tie sagādā. Vienkāršāk sakot, LG piedāvā jaunākās inovācijas, lai radītu “Life’s Good” – no sadzīves tehnikas un elektronikas līdz biznesa inovācijām profesionālo displeju, gaisa kondicionēšanas, enerģijas risinājumu un transportlīdzekļu vadības paneļu jomās.

LG nodrošina tādu biznesa vidi, kas ļauj darbiniekiem realizēt savas iespējas, koncentrēties uz savu darbu un radīt vērtību dinamiskā un ļoti efektīvā organizācijā.

LG Electronics Latvia aicina pievienoties pieredzējušu un entuziasma pilnu B2B lielo klientu vadītāju (profesionālie displeji) darbam ar projektiem Latvijā un Igaunijā.

A client of WorkingDay Latvia – LG Electronics Inc. is a global innovator in technology and manufacturing with operations in more than 100 locations and a workforce of over 70 000 people around the world. At LG they make products and services that make lives better, easier and happier through increased functionality and fun. Put simply, they offer the latest innovations to make “Life’s Good” – from consumer electronics to business innovations in digital signage, air conditioning, energy solutions and vehicle components.

They offer business environment that enables their colleagues to demonstrate their capabilities, focus on their work and create value in dynamic and highly efficient organization. Join the team of industry professionals!

LG Electronics Latvia is seeking for an experienced and enthusiastic B2B Key Account Manager (for Signage and Hospitality products) to work on projects in Latvia and Estonia.

Galvenie pienākumi:

Main duties and responsibilities:

Svarīgi šajā darbā ir pievērst uzmanību detaļām un augstas kvalitātei, kā arī spējai uztvert un pārvērst produkta tehniskās iespējas klienta priekšrocībās.

 • uzturēt lieliskas attiecības ar esošajiem partneriem B2B jomā (LG Signage and Hospitality Solutions) un attīstīt jaunus kanālus;
 • proaktīvi sadarboties ar izplatītājiem, integratoriem un gala klientiem, lai veidotu stabilas attiecības;
 • darboties biznesa attīstībā un pirms pārdošanā ar LG profesionāliem displejiem, profesionālo displeju risinājumiem, piesaistīt jaunus korporatīvos klientus un rast jaunas biznesa iespējas:

– ģenerēt un meklēt jaunas pārdošanas iespējas;
– veikt konsultatīvo un uz vērtībām balstītu pārdošanu, nodrošinot atbilstošus risinājumus un sniedzot priekšlikumus, iedziļinoties klienta biznesa vajadzībās;
– izstrādāt jaunus risinājumus un jaunus biznesa modeļus eko partneriem, izmantojot pilnu LGE un partneru produktu un risinājumu klāstu;
– attīstīt un uzturēt attiecības ar partneriem (instalētāji, arhitekti, dizaineri u.c.);

 • aktīvi strādāt, lai sasniegtu uzņēmuma un individuālo ieņēmumu un peļņas mērķus;
 • veikt tirgus datu un analīzi, sekot līdzi konkurentu aktivitātēm un tirgus tendencēm;
 • saglabāt pārskatu par sell-in un sell-out datiem pārdošanas kanālos, lai nodrošinātu augstu prognožu precizitātes līmeni;
 • uzturēt atjauninātu un atbilstošu informāciju par projektiem, izmantojot CRM sistēmu;
 • pārstāvēt uzņēmumu izstādēs, pasākumos un izbraukuma prezentācijās;
 • uzturēt augstu klientu apmierinātības un lojalitātes līmeni.

Attention to detail and an eye for quality, along with the ability to grasp and translate product technical capabilities into customer benefits is crucial.

 • Maintain excellent relations with existing partners in B2B area (LG Signage and Hospitality Solutions) and develop new channels
 • Proactively approach distributors, integrators and end-customers to build solid customer relationships
 • Work on business development and presales with LG Signage and Hospitality Solutions, engage new enterprise customers and develop new business opportunities:

– Generate and develop sales pipeline opportunities
– Perform Consultative Sales and Value-based Selling by providing suitable solution packages and making proposals with in-depth understandings of customer’s business needs
– Develop new solution packages and new business models with eco partners, using full range of LGE and partner’s products and solutions
– Develop and maintain relationship with eco partners (installer, architect, designer, etc.)

 • Work proactively towards meeting company’s and individual revenue and profit targets
 • Perform analysis of market data, competition activities, and gather information on market trends
 • Keep an overview of sell–in and sell–out data in channels to ensure high level of forecast accuracy
 • Maintain up-to-date and relevant project information through CRM system
 • Represent company at exhibitions, events and roadshows
 • Maintain high level of customer satisfaction and loyalty

Prasības:

Requirements:

 • vismaz 3 gadu pārdošanas pieredze B2B jomā. Audiovizuālās nozares un/vai IT risinājumu pārdošanas pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • jaunu kanālu izstrādes un projektu vadības pieredze;
 • interese par industriju un tehnoloģijām;
 • lieliskas argumentācijas, prezentācijas un sarunu vadīšanas prasmes;
 • proaktivitāte, organizētība, efektivitāte, orientācija uz detaļām;
 • tekošas latviešu valodas prasmes, labas angļu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski.

 • At least 3 years of sales experience in B2B area. Audio Visual industry background and/or IT solutions sales background is an advantage
 • New channel development and project management experience
 • Keen interest in industry and technology
 • Great argumentation, presentation and negotiation skills
 • Proactive, organized, efficient, detail-oriented
 • Fluent in Latvian, solid command of English both spoken and written

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • pievienoties vienam no pasaules labākajiem uzņēmumiem un nozares profesionāļu komandai;
 • dinamisku multikulturālu darba vidi;
 • karjeras un personības attīstības iespējas;
 • konkurētspējīgu atalgojumu un bonusus:

– mēneša bruto alga, pamatojoties uz Jūsu pieredzi un kvalifikāciju no EUR 2500 – 3100;
– ceturkšņa bonuss, pamatojoties uz individuālo sniegumu;
– uzņēmuma auto;
– veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes laika) un sociālās garantijas;
– elastīgs darba laiks.

 • Work in one of the world’s top tech companies with the team of industry professionals
 • Access to the latest technologies and innovative products
 • Dynamic intercultural environment
 • Competitive remuneration and benefits package:

– Gross salary from EUR 2500 to 3100 based on qualifications
– Quarterly bonus depending on individual performance
– Company car
– Health Insurance (after probation period) and social guarantees
– Flexible working time

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011