hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Izpilddirektors/-e

Chief Executive Officer

WorkingDay Latvia klients – Kaski ir zīmols, kas kopš 1978. gada ir izaudzis no viena cilvēka uzņēmuma Somijā līdz starptautiskai uzņēmumu grupai, kurā ir vairāk nekā 350 profesionāļu.

2015. gadā, paplašinoties Kaski koncernam, tika atvērta plaša un mūsdienīga durvju ražotne Latvijā – Milzkalnē, Tukuma novadā.

Uzņēmums, kas gadu gaitā ir attīstījis ražošanas tehnoloģijas un darbinieku kvalifikāciju, lai sasniegtu augstākos kvalitātes standartus, un kļuvis par uzticamu partneri būvniekiem un nekustamo īpašumu attīstītājiem, aicina darbā Izpilddirektoru/-i, kas pārņems Kaski ražošanas uzņēmuma vadīšanu Latvijā.

A client of WorkingDay Latvia – Kaski is a Finnish brand, that has grown from a one-man company since 1978 to an international group of companies with over 350 professionals.

In 2015, with the expansion of the Kaski concern, a large and modern door production plant was opened in Latvia – Milzkalne, Tukums County.

The company, which over the years has developed production technologies and the qualifications of its employees to achieve the highest quality standards and has become a reliable partner for builders and real estate developers, is looking for an experienced Chief Executive Officer (CEO) to take over management of the Kaski manufacturing company in Latvia.

Jūsu loma:

Your role:

Kļūstot par Kaski Latvijas uzņēmuma Izpilddirektoru/-i, Jūsu uzdevums būs veicināt uzņēmuma attīstību un virzīt to uz ilgtermiņa panākumiem.

Lai gūtu panākumus šajā amatā, Jums būs jārīkojas pārdomāti un jābūt līderim/-ei, kas iedvesmo. Ideālam kandidātam jāpiemīt biznesa domāšanai un spējai novērtēt kopainu dažādās situācijās. Jūs darīsiet visu nepieciešamo, lai uzlabotu uzņēmuma naudas plūsmu, vienlaikus saglabājot cilvēcisko faktoru un uzņēmuma vērtības.

You will be the first in command in the Kaski Latvia company and responsible for driving the development of the company and guiding it towards long-term success.

To thrive as a CEO, you must be a prudent manager and an inspiring leader. The ideal candidate will have a business mindset and will be able to see the “big picture” in a variety of settings. You will take actions to enhance the company’s cash flow while keeping the human factor and values of the company.

Jūsu atbildība:

You will have to:

 • pārraudzīt saimniecisko darbību uzņēmumā;
 • izvirzīt stratēģiskus mērķus un pieņemt izšķirošus lēmumus;
 • veicināt uzņēmuma attīstību un palielināt pārdošanas apjomus Baltijā;
 • veidot uzticamas attiecības ar nozīmīgākajiem sadarbības partneriem un ieinteresētajām personām;
 • pārzināt uzņēmuma tirgus un nozari.

 • Oversee all operations and business activities
 • Set strategic goals and make critical decisions
 • Drive business development and increase sales in the Baltics
 • Build trust relations with key partners and stakeholders
 • Maintain a deep knowledge of the markets and industry of the company

Prasības:

Requirements:

 • vismaz 5 gadu pieredze izpilddirektora vai citā amatā, vadot biznesa struktūrvienību;
 • izglītība tehniskā vai uzņēmējdarbības jomā;
 • uzņēmējam raksturīgs domāšanas veids ar izcilām organizatora un līdera prasmēm;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • teicamas angļu valodas prasmes.

 • At least 5 years of experience as CEO or in other managerial position, running a business unit
 • Technical or business education
 • An entrepreneurial mindset with outstanding organizational and leadership skills
 • Good personnel and communication skills
 • Fluency in English

Uzņēmums piedāvā:

The company offers:

 • iespēju vadīt uzņēmumu Tukuma novada Milzkalnē, kas strādā pēc starptautiskiem standartiem un ražo kvalitatīvu produkciju vietējam un eksporta tirgum;
 • vadības komandu Somijā, kas novērtēs Jūsu ieguldījumu Latvijas uzņēmuma attīstībā;
 • atalgojumu EUR 3500 – 5000 bruto mēnesī, izvērtējot Jūs līdzšinējo pieredzi;
 • gada prēmiju atbilstoši uzņēmuma biznesa izaugsmei;
 • darba auto;
 • hibrīda darba modeli.

 • Opportunity to lead a company in Milzkalne, Tukums County, that works according to international standards and produces high-quality products for local and export markets
 • Management team in Finland that will appreciate your contribution to the development of the Latvia company
 • Monthly salary of EUR 3500 – 5000 gross based on your experience
 • Annual bonuses according to the company’s business growth
 • Company car
 • Hybrid model of working

Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011