hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Testēšanas automatizācijas inženieris/-e

Test Automation Engineer

WorkingDay Latvia klients – If P&C Insurance AS Latvija – Baltijas vadošā riska apdrošināšanas kompānija, kas pieder lielākajai nedzīvības apdrošināšanas kompānijai Ziemeļeiropā – If P&C Insurance Holding Ltd. Uzņēmums piedāvā pilnu riska apdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem Baltijas valstīs, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Dānijā, nodarbinot tajās ap 6 900 darbinieku. If Baltijā darbojas ar vienu zīmolu, piedāvājot daudzveidīgus apdrošināšanas risinājumus privātajiem un korporatīvajiem klientiem.

If IT nodaļa aicina pievienoties jaunu komandas biedru – testēšanas automatizācijas inženieri.

A client of WorkingDay Latvia is If P&C Insurance AS Latvia, who is a leading Baltic risk insurance company. The company is owned by If P&C Insurance Holding Ltd, the largest insurance company in Northern Europe. If offers a full range of risk insurance services is offered both to individuals and enterprises in Baltics, Sweden, Norway, Finland, Denmark, employing about 6900 employees. If operates under one brand in the Baltics, offering diversified insurance solutions for private and corporate clients.

If IT unit is happy to welcome a new team member – Test Automation Engineer.

Galvenie uzdevumi:

Your main tasks:

Jūsu atbildībā būtu izstrādāt, uzlabot un uzturēt automatizētus testus, kā arī veikt manuālus izpētes testus, kad nepieciešams.
Jūsu pienākumos arī būtu izveidot aprakstus testa gadījumiem automatizētajiem testiem, tostarp testa datu sagatavošana.
Jūs veiktu testus un analizētu to rezultātus.

Your responsibility would be to develop, improve and maintain automated tests as well as perform manual exploratory tests.
Creation of test case descriptions for automated tests would also be a part of your duties, including preparation of test data.
You would run the tests and analyze the results of it.

If vēlas, lai:

We want you if:

Jums ir pieredze darbā.Net, C # un ASP.NET, tehniskās iemaņas darbā ar Microsoft SQL un Visual Studio 2012 vai jaunākām versijām.
Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze ar Specflow, BDD, SSIS, SSRS, SSAS, ELT.
Jums arī jābūt teicamām latviešu un angļu valodas prasmēm mutvārdos un rakstiski.
Jūsu nākotnes komanda novērtēs orientāciju uz komandas darbu.

You have an experience in .Net, C# and ASP.NET, technical skills with Microsoft SQL and Visual Studio 2012 or later.
Experience with Specflow, BDD, SSIS, SSRS, SSAS,ELT will be considered as advantage.
You also need to have strong English communication skills, both – verbal and written.
Your future team will appreciate teamwork mindset orientation.

If solījumi jums:

If promise to you:

Starptautiska, moderna un dinamiska darba vide, vienā no vadošajiem apdrošināšanas uzņēmumiem Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā.
Izaicinoši un aizraujoši uzdevumi, personīgas izaugsmes un apmācību iespējas If grupas IT nodaļas ietvaros.
Laba motivācijas sistēma un kopīgas uzņēmuma priekšrocības, mēnešalga EUR 1700–3700 bruto.
Profesionāla un draudzīga komanda.

International, modern and dynamic working environment in one of the leading insurance companies in Nordic & Baltic region.
Challenging and exciting tasks to carry out, personal development and training opportunities within If Group based IT unit.
Good motivation package, monthly gross salary EUR 1700 – 3700, common company benefits.
Professional and friendly team.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011