hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Automatizācijas inženieris/-e

Cloud Automation Engineer

darbā ar mākoņu risinājumiem

WorkingDay Latvia klients – If P&C Insurance AS Latvija – Baltijas vadošā riska apdrošināšanas kompānija, kas pieder lielākajai nedzīvības apdrošināšanas kompānijai Ziemeļeiropā – If P&C Insurance Holding Ltd. Uzņēmums piedāvā pilnu riska apdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem Baltijas valstīs, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Dānijā, nodarbinot tajās ap 6 900 darbinieku. If Baltijā darbojas ar vienu zīmolu, piedāvājot daudzveidīgus apdrošināšanas risinājumus privātajiem un korporatīvajiem klientiem.

If IT nodaļa aicina pievienoties savai komandai Automatizācijas inženieri.

A client of WorkingDay Latvia is If P&C Insurance AS Latvia, who is a leading Baltic risk insurance company. The company is owned by If P&C Insurance Holding Ltd, the largest insurance company in Northern Europe. If offers a full range of risk insurance services is offered both to individuals and enterprises in Baltics, Sweden, Norway, Finland, Denmark, employing about 6900 employees. If operates under one brand in the Baltics, offering diversified of insurance solutions for private and corporate clients.

If IT unit is happy to welcome a new team member – Cloud Automation Engineer.

Jūsu galvenā prioritāte būs uzdevumi,

Your priorities will be:

kas saistīti ar uzņēmuma tīkla pakalpojumu uzturēšanu un izstrādi, ieskaitot procesu automatizēšanu. Ja Jums ir svarīga attīstība – LIELISKI! Ņemot vērā, ka būsiet iesaistīts jaunās tīkla un mākoņpakalpojumu iniciatīvās, mēs ceram, ka spēsiet pielieto savas prasmes to attīstībā.

The company’s utilized network solution maintenance and development related tasks, including automating routines where possible. If you feel that you are into supporting of development – GREAT! As you will be involved in new network plus cloud service initiatives, we hope you’ll sort out how to set it up.

Jūsu atbildība:

Your responsibilities will be:

 • eksperta līmenī nodrošināt uzņēmuma projektus un komandas ar tīkla risinājumiem un konsultācijām;
 • izveidot, uzturēt un paplašināt tīkla risinājumus, izmantojot Azure;
 • pārvaldīt piegādātājus;
 • darbs ar trešās puses risinājumiem: ugunsmūri (firewall), WAFs, slodzes līdzsvarotājiem (load balancers), DNS serveriem;
 • darbs ar IT pārmaiņu un procesu vadības rīkiem;
 • dalība risinājumu izstrādes forumos;
 • komunikācija ar iekšējiem klientiem un dokumentācijas sagatavošana (iekšējai un ārējai lietošanai).

 • Providing the company’s projects and teams with network solutions and expert level consultancy
 • Network solution establishment, maintenance and expansion using Azure
 • Providing support during office hours
 • Vendor management
 • Working with 3rd party solutions: firewalls, WAFs, load balancers, DNS servers
 • Working with IT change and process management tools
 • Participating in solution design forums
 • Communication with internal clients and documentation (creating document for internal and external use), updating team internal and external pages

Jūs esat atbilstošs mums, ja jums ir:

You are what we need if you have experience in:

 • pieredze sistēmas un tīkla administrēšanā ar MS Windows;
 • pieredze skriptu rakstīšanā un automatizācijā ar PowerShell;
 • pieredze mākoņpakalpojumu risinājumos: MS Azure;
 • teicamas angļu valodas prasmes, gan rakstiski, gan mutvārdos.

 • System and network administration with MS Windows
 • Experience in scripting and automation with PowerShell or other
 • Cloud solutions with MS Azure
 • Your have excellent verbal and written skills in English

Novērtēsim, ja jums ir zināšanas par:

If will appreciate, if you have knowledge in:

 • Agile projektu vadību: Scrum, Kanban;
 • Linux, IP/TCP;
 • Bash, Ansible, Docker, Git;
 • ServiceNow, Azure DevOps, Service Bus.

 • Agile project management: Scrum, Kanban
 • Linux, IP/TCP
 • Bash, Ansible, Docker, Git
 • ServiceNow, Azure DevOps, Service Bus

Mēs piedāvājam:

You will have:

 • starptautisku, modernu un dinamisku darba vidi vienā no vadošajiem apdrošināšanas uzņēmumiem Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā;
 • izaicinošus un aizraujošus uzdevumus;
 • labu motivācijas sistēmu;
 • mēnešalgu EUR 1800 –2800 bruto;
 • kopīgas uzņēmuma priekšrocības;
 • sadarbību profesionālā un draudzīgā komandā.

 • International, modern and dynamic working environment in one of the leading insurance companies in Nordic & Baltic region
 • Challenging and exciting tasks to carry out
 • Good motivation package
 • Monthly gross salary EUR 1800 – 2800
 • Common company benefits
 • Professional and friendly team

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011