hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Servisa un tehniskās apkopes inženieris/-e

Service and Maintenance Engineer

WorkingDay Latvia klients – Host ir pasaules līderis ilgtspējīgas enerģijas ražošanā. Uzņēmums specializējas inovatīvu un ilgtspējīgu enerģētikas iekārtu izstrādē, tostarp biogāzes attīrīšanas, CO2 sašķidrināšanas, oglekļa uztveršanas tehnoloģijas, bio-LNG tehnoloģijas un ūdeņraža iekārtas. Uzņēmuma tehnoloģijas veicina zaļās gāzes, bio-CNG un bio-LNG ražošanu.

Uzņēmums meklē jaunu komandas locekli – Servisa un tehniskās apkopes inženieri.

A client of WorkingDay Latvia – Host is a world leader in sustainable energy generation. The company specializes in the development of innovative and sustainable energy installations, including biogas upgrading, CO2 liquefaction, Carbon Capture technology, bio-LNG technology, and hydrogen units. Their technologies contribute to the production of green gas, bio-CNG and bio-LNG.

The company is looking for a new team member as Service and Maintenance Engineer.

Šai lomai tiek meklēts/-a:

For this role:

aizrautīgs/-a inženieris/-e uzņēmuma servisa un tehniskās apkopes nodaļai Baltijas birojā, kas atrodas Rīgā, Latvijā. Šajā amatā, Jūs galvenokārt būsiet atbildīgs/-a par biometāna iekārtu palaišanu un apkalpošanu dažādās vietās Eiropā. Jūs strādāsiet patstāvīgi un izmantosiet augstas kvalitātes instrumentus. Jūs nodrošināsiet, ka iekārtas tiek veiksmīgi nodotas ekspluatācijā, turpina optimāli darboties, kā arī veiksiet profilaktiskās apkopes. Jūs cieši sadarbosieties ar kolēģiem un būsiet kontaktpersona, ar kuru mūsu klienti var sazināties tehnisku jautājumu un problēmu gadījumā.

The company is looking for an enthusiastic Engineer for their Service & Maintenance department at the Baltic office located in Riga, Latvia. In this position you will be mainly responsible for the maintenance and service of gas upgrading installations at various locations throughout Europe. You will work independently and use high-quality tools. You will ensure that the installations are successfully commissioned, continue to function optimally, carry out preventive maintenance to prevent malfunctions, and resolve any malfunctions. You will work closely with colleagues and will be the point of contact for their customers for technical questions and problems.

Jūsu uzdevumi:

Your tasks:

 • jaunu iekārtu nodošana ekspluatācijā;
 • problēmu novēršana un remontdarbu veikšana;
 • periodiskā apkope.

 • Commissioning of new installations
 • Troubleshooting and carrying out repairs
 • Periodic maintenance

Amatam nepieciešamās prasmes un pieredze:

Skills and experience:

 • prasmes mehānikā un/vai automātikā, un/vai elektronikā kā servisa inženierim/-ei/mehāniķim/-ei;
 • pieredze smagās/vieglās tehnikas un/vai kuģu dzinēju, un/vai automatizēto vadības iekārtu apkopē;
 • spēja uzņemties atbildību un rast risinājumus problēmsituācijās;
 • elastīga un uz klientu orientēta un pozitīva attieksme pret darbu;
 • vēlama augstākā izglītība inženierzinātnēs;
 • autovadītāja apliecība (B kategorija);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • iespēja regulāri doties darba komandējumos ārpus Latvijas.

 • Expert skills in mechanics and/or automation and/or electronics as a service engineer or mechanic
 • Experience in maintenance of heavy and/or light machinery or automatic control systems
 • Higher education in engineering is preferred
 • Ability to work independently and find a solution to a problem
 • Flexible and customer-oriented, and positive attitude
 • Engineer diploma or comparable qualification will be an asset
 • Possession of driving license (category B)
 • Mastery of the English language
 • Good computer skills
 • Ability and willingness to travel outside Latvia on regular basis

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • konkurētspējīgu atalgojumu EUR 2800 – 3000 bruto, atkarībā no pieredzes un kvalifikācijas;
 • iespēju darboties neatkarīgi;
 • gada prēmiju atkarībā no peļņas sadalījuma;
 • sociālo un veselības apdrošināšanu;
 • elastīgu darba laiku;
 • darbs ģimenes uzņēmumā ar starptautisku pievilcību;
 • neformālu un atvērtu darba kultūru;
 • personīgās attīstības iespējas un inovācijas.

 • Competitive salary depending on experience EUR 2800 – 3000 gross
 • High degree of freedom and independence
 • Annual bonus based on profit distribution
 • Social security and health insurance
 • Flexible working hours
 • Working in a family business with international allure
 • Informal and open work culture
 • Space for personal development and innovation

Lai pieteiktos, CV (angļu valodā) lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Baiba Podziņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.podzina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Baiba Podziņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.podzina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV (angļu valodā) lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Baiba Podziņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.podzina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Baiba Podziņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.podzina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011