hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Klientu atbalsta speciālists/-e

Customer Support Specialist

ar norvēģu/vācu/zviedru/holandiešu/somu/dāņu/poļu valodas prasmēm

with Norwegian/German/Swedish/Dutch/Finnish/Danish/Polish language skills

WorkingDay Latvia klients – globāls biznesa procesu ārpakalpojumu un tehnoloģiju uzņēmums, kas apkalpo FinTech un citus klientus, veido jaunu klientu apkalpošanas centru Rīgā, Latvijā. FinTech uzņēmums apkalpo miljoniem klientu visā pasaulē, piedāvājot inovatīvus finanšu risinājumus. Ja meklē iespēju būt daļai no veiksmīgas un strauji augošas komandas un veidot savu veiksmes stāstu biznesa procesu ārpakalpojumu/FinTech nozarē, tad šī ir Tava iespēja.

A client of WorkingDay Latvia – a global BPO Service and technology company, that serves FinTech and other customers – is establishing a new customer service centre in Riga, Latvia. The FinTech client company serves millions of customers globally, providing innovative financial solutions. If you would like to be part of a successful and rapidly growing team and build your success story in the BPO/FinTech industry, this is your opportunity.

Par amatu:

About the Role:

Kā Klientu atbalsta speciālists/-e Tu palīdzēsi klientiem risināt viņu jautājumus pa tālruni un/vai e-pastā/čatā. Šajā amatā nepieciešamas spēcīgas komunikācijas prasmes, darbs komandā un apņemšanās nodrošināt izcilu klientu apkalpošanu.

As a Customer Support Specialist, you will be the first point of contact for customers, helping to resolve their queries via phone and/or email/chat. This role requires strong communication skills, teamwork, and a commitment to excellent customer service.

Galvenie pienākumi:

Key Responsibilities:

 • klientu apkalpošana: risināt klientu jautājumus, atbildot uz telefona zvaniem, e-pastiem un čatu, sniedzot ātrus risinājumus;
 • eskalācijas: pāradresēt sarežģītus jautājumus komandas vadītājiem pēc nepieciešamības;
 • fokuss uz kvalitāti: uzturēt augstus kvalitātes standartus un sasniegt noteiktos mērķus attiecībā uz atbildes laiku, apstrādes laiku un risinājumu;
 • sadarbība komandā: efektīvi sadarboties ar savu komandu un citām nodaļām;
 • nepārtraukta mācīšanās: piedalīties apmācībās, lai būtu informēts par produktiem un procesiem.

 • Customer Service: Handle customer queries through phone calls, emails, and chats, providing prompt solutions
 • Escalations: Escalate complex issues to team leads as needed
 • Quality Focus: Maintain high-quality standards and meet performance targets for response time, handle time, and resolution rate
 • Team Collaboration: Work effectively with your team and other departments
 • Continuous Learning: Attend training sessions to stay updated on products and processes

Nepieciešamās prasmes:

Skills and Requirements:

 • teicamas komunikācijas prasmes norvēģu/vācu/zviedru/holandiešu/somu/dāņu/poļu valodā (B2 – C2 līmenis);
 • ļoti labas angļu valodas prasmes;
 • orientācija uz klientu;
 • spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā;
 • zināšanas par pakalpojumu centru rīkiem un procesiem būs Tava priekšrocība.

 • Strong communication skills in Norwegian/German/Swedish/Dutch/Finnish/Danish or Polish (B2 – C2 level)
 • English level at least B2
 • A customer-focused mindset
 • Ability to work both independently and as part of a team
 • Familiarity with contact centre tools and processes is considered an advantage

Tavi ieguvumi:

Company Benefits and Compensation:

 • elastīgs darba laiks: strādā tā, kā tas atbilst Tavam dzīves stilam, ar pielāgojamu grafiku (pilna laika, nepilna laika);
 • hibrīda darba modelis: ņemot vērā Tavu darba sniegumu un uzņēmuma vajadzības, pārej uz hibrīdu darba modeli;
 • premium klases veselības apdrošināšana: saņem veselības aprūpi sev un savai ģimenei (laulātajam un bērniem), ieskaitot veselības pārbaudes, zobārstniecību, redzes pārbaudes, recepšu medikamenti, atbalsts mentālās veselības uzlabošanai u.c.;
 • karjeras iespējas: sāc savas darba gaitas šajā amatā un iegūsti neierobežotas karjeras un izaugsmes iespējas starptautiskā uzņēmumā;
 • attīstība: piekļūsti plašam bezmaksas mācību kursu un izglītojošo resursu klāstam, izmantojot uzņēmuma mācību platformu;
 • prieks: iesaisties regulārās aktivitātēs, kas izveidotas, lai padarītu darbu patīkamu un veicinātu komandas garu;
 • moderns birojs: strādā plašā, mūsdienīgā birojā Jaunajā Teikā (Gustava Zemgala gatve 74, Rīga);
 • atalgojums: saņem bruto mēneša atalgojumu EUR 1500 – 1900 apmērā, atkarībā no Tavām prasmēm un pieredzes;
 • pārcelšanās atbalsts: saņem pārcelšanās bonusu un atbalstu mājokļa meklējumos, ja pārcelies no citas valsts.

 • Flexibility in Working Hours: Work in a way that suits your lifestyle with adaptable scheduling (full-time, part-time)
 • Hybrid Work Model: Transition to a hybrid model after meeting performance standards and depending on business needs
 • Premium Medical Insurance: Enjoy health coverage for you and your family (your spouse and children) including routine health checks, dental, vision, prescription drugs, mental health support and much more
 • Career Opportunities: Start your journey in this role and explore pathways for career growth and a lot of opportunities within an international company
 • Learning and Development: Access a wealth of free training courses and educational resources through the company learning platform
 • Workplace Fun: Engage in regular activities designed to make work enjoyable and foster team spirit
 • Modern Office: Work in a sleek, contemporary office at Jaunā Teika (Gustava Zemgala gatve 74, Riga)
 • Competitive Salary: Receive a gross monthly salary in the range of EUR 1500 – 1900, depending on your skills and experience
 • Relocation Support: Receive a relocation bonus and assistance in finding a place to live, ensuring a smooth transition to your new environment, if you’re joining from another country

Ja Tev ir motivācija, spēja pielāgoties un patīk klientu apkalpošana, gaidīsim Tavu pieteikumu!

If you're driven, adaptable, and passionate about customer service, we want to hear from you!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja Tev ir motivācija, spēja pielāgoties un patīk klientu apkalpošana, gaidīsim Tavu pieteikumu!

If you're driven, adaptable, and passionate about customer service, we want to hear from you!

You can obtain additional information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011