hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Klientu atbalsta komandas vadītājs/-a

Customer Support Team Lead

ar norvēģu/vācu/zviedru/holandiešu/somu/dāņu/poļu valodas prasmēm

with Norwegian/German/Swedish/Dutch/Finnish/Danish or Polish language skills

WorkingDay Latvia klients – globāls biznesa procesu ārpakalpojumu un tehnoloģiju uzņēmums, kas apkalpo FinTech un citus klientus, veido jaunu klientu apkalpošanas centru Rīgā, Latvijā. FinTech uzņēmums apkalpo miljoniem klientu visā pasaulē, piedāvājot inovatīvus finanšu risinājumus. Ja meklē iespēju būt daļai no veiksmīgas un strauji augošas komandas un veidot savu veiksmes stāstu biznesa procesu ārpakalpojumu/FinTech nozarē, tad šī ir Tava iespēja.

A client of WorkingDay Latvia – a global BPO Service and technology company, that serves FinTech and other customers – is establishing a new customer service centre in Riga, Latvia. The FinTech client company serves millions of customers globally, providing innovative financial solutions. If you would like to be part of a successful and rapidly growing team and build your success story in the BPO/FinTech industry, this is your opportunity.

Galvenie pienākumi:

Key Responsibilities:

 • komandas vadība: motivēt, mentorēt un attīstīt komandas dalībniekus dinamiskā vidē;
 • veiktspējas pārraudzība: sasniegt un pārsniegt SLA, pārvaldīt apjoma samazinājumu, produktivitāti un aizplūšanas līmeni;
 • operatīvā koordinācija: pārvaldīt ikdienas darba plūsmas, deleģēt uzdevumus un nodrošināt savlaicīgu klientu apkalpošanas KPI izpildi;
 • kvalitātes nodrošināšana: veikt auditus, sekot līdzi kvalitātei un nodrošināt atbilstību procedūrām;
 • klientu komunikācija: risināt klientu jautājumus un sūdzības, kā arī sadarboties ar citām nodaļām, lai risinātu sarežģītus jautājumus;
 • nepārtraukta uzlabošana: veikt problēmu cēloņu analīzi, lai identificētu uzlabojumu iespējas, un ieviest rīcības plānus;
 • tiešais klientu atbalsts: nodrošināt atbalstu pa tālruni, e-pastu, čatā vai sociālajos tīklos, lai atrisinātu klientu problēmas;
 • apmācība un attīstība: noteikt nepieciešamās apmācības, nodrošināt koučingu un sadarboties ar personāla un apmācību komandām, lai uzlabotu veiktspēju;
 • atbilstība un pārskati: reģistrēt lietu risinājumus, uzturēt operatīvos pārskatus un nodrošināt datu aizsardzības atbilstību.

 • Team Management: Motivate, mentor, and develop team members in a dynamic environment
 • Performance Oversight: Meet and exceed SLAs by managing shrinkage, productivity, and attrition rates
 • Operational Coordination: Manage daily workflows, delegate tasks, and ensure timely delivery of customer service KPIs
 • Quality Assurance: Conduct audits, mentor on quality parameters, and ensure SOP compliance
 • Client Communication: Address client queries and complaints, and collaborate with other departments for complex issue resolution
 • Continuous Improvement: Perform root cause analysis to identify improvement opportunities and implement action plans
 • Direct Customer Support: Provide support via phone, email, chat, or social media to resolve customer issues
 • Training and Development: Identify training needs, provide coaching, and collaborate with HR and Training teams to improve performance
 • Compliance and Reporting: Record case resolutions, maintain operational reports, and ensure data protection compliance

Nepieciešamās prasmes:

Skills and Requirements:

 • teicamas komunikācijas prasmes norvēģu/vācu/zviedru/holandiešu/somu/dāņu/poļu valodā (C1 vai C2 līmenis);
 • ļoti labas angļu valodas prasmes;
 • vismaz 1–2 gadu pieredze komandas vadītāja amatā klientu apkalpošanas vai kontaktu centrā;
 • spēcīgas līderības un komandas vadības prasmes;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • problēmu risināšanas un analītiskās prasmes;
 • spēja pielāgoties mainīgām prioritātēm un efektīvi pārvaldīt vairākus uzdevumus;
 • zināšanas par kvalitātes nodrošināšanas un procesu uzlabošanas metodēm.

 • Strong communication skills in Norwegian/German/Swedish/Dutch/Finnish/Danish or Polish (C1 or C2 level)
 • English level at least B2
 • At least 1-2 years of experience as a Team Lead in customer service or contact centre
 • Strong leadership and team management skills
 • Excellent communication and interpersonal abilities
 • Solid problem-solving and analytical skills
 • Ability to adapt to changing priorities and manage multiple tasks effectively
 • Knowledge of quality assurance and process improvement methodologies

Tavi ieguvumi:

Company Benefits and Compensation:

 • elastīgs darba laiks: strādā tā, kā tas atbilst Tavam dzīves stilam, ar pielāgojamu darba grafiku (pilna laika, nepilna laika);
 • premium klases veselības apdrošināšana: saņem veselības aprūpi sev un savai ģimenei (laulātajam un bērniem), ieskaitot veselības pārbaudes, zobārstniecību, redzes pārbaudes, recepšu medikamenti, atbalsts mentālās veselības uzlabošanai u.c.;
 • karjeras iespējas: sāc savas darba gaitas šajā amatā un iegūsti neierobežotas karjeras un izaugsmes iespējas starptautiskā uzņēmumā;
 • attīstība: piekļūsti plašam bezmaksas mācību kursu un izglītojošo resursu klāstam, izmantojot uzņēmuma mācību platformu;
 • prieks: iesaisties regulārās aktivitātēs, kas izveidotas, lai padarītu darbu patīkamu un veicinātu komandas garu;
 • moderns birojs: strādā plašā, mūsdienīgā birojā Jaunajā Teikā (Gustava Zemgala gatve 74, Rīga);
 • atalgojums: saņem bruto mēneša atalgojumu EUR 2100 – 2300 apmērā, atkarībā no Tavām prasmēm un pieredzes;
 • pārcelšanās atbalsts: saņem pārcelšanās bonusu un atbalstu mājokļa meklējumos, ja pārcelies no citas valsts.

 • Flexibility in Working Hours: Work in a way that suits your lifestyle with adaptable scheduling (full-time, part-time)
 • Premium Medical Insurance: Enjoy health coverage for you and your family (your spouse and children) including routine health checks, dental, vision, prescription drugs, mental health support and much more
 • Career Opportunities: Start your journey in this role and explore pathways for career growth and a lot of opportunities within an international company
 • Learning and Development: Access a wealth of free training courses and educational resources through the company learning platform
 • Workplace Fun: Engage in regular activities designed to make work enjoyable and foster team spirit
 • Modern Office: Work in a sleek, contemporary office at Jaunā Teika (Gustava Zemgala gatve 74, Riga)
 • Competitive Salary: Receive a gross monthly salary in the range of EUR 2100 – 2300, depending on your skills and experience
 • Relocation Support: Receive a relocation bonus and assistance in finding a place to live, ensuring a smooth transition to your new environment, if you’re joining from another country

Ja esi aizrautīgs/-a komandas vadītājs, kam svarīga operacionālā izcilība un teicama klientu apkalpošanu, aicināmi Tevi pieteikties un pievienoties dinamiskai organizācijai.

If you're passionate about leading a team, driving operational excellence, and delivering outstanding customer service, we invite you to apply and join the dynamic organization.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja esi aizrautīgs/-a komandas vadītājs, kam svarīga operacionālā izcilība un teicama klientu apkalpošanu, aicināmi Tevi pieteikties un pievienoties dinamiskai organizācijai.

If you're passionate about leading a team, driving operational excellence, and delivering outstanding customer service, we invite you to apply and join the dynamic organization.

You can obtain additional information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011