hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Tehniskā direktora palīgs/-dze

Nekustamo īpašumu attīstības jomā

WorkingDay Latvia klients ir uzņēmumu grupa ar vairākiem nekustamajiem īpašumiem Rīgas centrā, kuru kopējā aktīvu vērtība ir virs 25 miljoniem eiro. Papildus esošo nekustamo īpašumu renovācijai uzņēmums plāno arvien jaunus investīciju projektus. Arī šobrīd ir iegādes stadijā vairāki citi īpašumi.

Pieaugot darba apjomam, uzņēmums meklē papildinājumu savai komandai – Tehniskā direktora palīgu/-dzi.

Prasības kandidātiem:

 • izglītība būvniecībā, inženierzinātnēs, arhitektūrā vai citā saistītā jomā;
 • zināšanas par būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un būvniecības procesa gaitu;
 • zināšanas un spēja orientēties būvniecības un projektu skaņošanas procesos (BIS);
 • spēja lasīt būvniecības un inženieru tīklu tehniskos rasējumus;
 • prasmes strādāt ar DWG, PDF, Excel programmām;
 • spēja labi komunicēt ar būvniekiem, projektētājiem, ēku apsaimniekotājiem, valsts un pašvaldības institūcijām;
 • enerģiskums, precizitāte, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.

Lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu Tehniskajam direktoram būvniecības procesu vadībā, Jūsu pienākumos būs:

 • veikt projekta dokumentācijas sagatavošanu;
 • sadarboties ar apakšuzņēmējiem, projektētājiem, būvniekiem, būvuzraugiem un ēku apsaimniekotājiem;
 • kontrolēt un sekot līdzi būvnieku un projektētāju darbu izpildes termiņiem;
 • strādāt ar būvniecības tehnisko dokumentāciju;
 • pārbaudīt būvnieku un projektētāju izstrādāto tehnisko risinājumu atbilstību darba uzdevumam;
 • piedalīties būvniecības sapulcēs un protokolēt;
 • piedalīties būvniecības konkursa dokumentācijas sagatavošanā, iesniegto piedāvājumu izvērtēšanā;
 • piedalīties ēkas tehnisko iekārtu uzraudzībā un kontrolē (tehniskā apkope, garantijas remonts u.c.).

Jūsu ieguvumi:

 • dinamisks darbs veiksmīgā uzņēmumu grupā, kas plāno arvien jaunus investīciju projektus;
 • neliels, saliedēts kolektīvs;
 • pozitīvi ambicioza vadības komanda ar skaidriem mērķiem;
 • iespēja augt līdz ar uzņēmuma panākumiem;
 • konkurētspējīgs atalgojums EUR 2300 – 2700 bruto, ņemot vērā kandidāta līdzšinējo pieredzi;
 • veselības apdrošināšana;
 • darba vieta mūsdienīgās biroja telpās Rīgā, tuvajā Pārdaugavā.

Ja šis piedāvājums Jūs ir ieinteresējis, gaidīsim Jūsu CV!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja šis piedāvājums Jūs ir ieinteresējis, gaidīsim Jūsu CV!

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011