hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Vecākais/-ā Python izstrādātājs/-a

Senior Python Developer

WorkingDay Latvia klients – Delska ir zīmols, kurā 2024.gada jūnijā apvienojās Latvijas uzņēmums DEAC un Lietuvas Duomenų Logistikos Centras (DLC), atzīmējot 25 gadu jubileju datu centru biznesā. Ar šo stratēģisko apvienošanos, uzņēmumiem Baltijā un pasaulē tiek piedāvāti pilna spektra pakalpojumi IT infrastruktūras paplašināšanai vairākās datu centru lokācijās, un darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, kā arī jaudīgs un uzticams datu pārraides tīkls.

Delska nākotnes attīstības plānos ietilpst datu centru infrastruktūras paplašināšana un jaunu uzņēmumu pievienošanās grupai, lai nodrošinātu visaptverošu reģionālo datu centru un tīkla ekosistēmu.
Kopš 2020. gada DEAC un DLC ir daļa no Šveices Quaero European Infrastructure Fund II piederošā uzņēmuma Baltic Rezo.

Uzņēmuma attīstoties, meklējam pieredzējušu Python izstrādātāju.

A client of WorkingDay Latvia – Delska is a brand that was launched in June 2024 when the Latvian company DEAC merged with Lithuania’s Duomenų Logistikos Centras (DLC), marking their 25th anniversary in the data center business. This strategic merger will benefit businesses, offering sophisticated solutions for reliable operations of IT infrastructure and networks across multiple locations.

Delska’s growth plans include expanding data center infrastructure and additional players joining the group to build a strong regional data center and network ecosystem
Both companies have been part of the Baltic Rezo group, owned by Swiss Quaero European Infrastructure Fund II and managed by Quaero Capital since 2020.

As the company grows, we are looking for an experienced Python Developer.

Tavs uzdevums būs:

You will:

izstrādāt un ieviest augstas kvalitātes programmatūras risinājumus, veidojot kompleksas lietojumprogrammas progresīvāko programmēšanas iespēju izpildījumā.

Develop and implement high-quality software solutions, creating complex applications using cutting-edge programming features.

Profesionālās prasmes un kompetences:

Professional skills and qualifications:

 • padziļināta izpratne par lietotņu dizaina principiem;
 • pieredze uzņēmējdarbības tīmekļa lietotņu izstrādē;
 • labas analītiskās un komunikācijas prasmes;
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas.

 • Good understanding of applications’ design principles
 • Experience in enterprise web application development
 • Good analytical and communication skills
 • Good level of English and Latvian

Nepieciešamā pieredze un zināšanas:

Job experience/knowledge of:

 • 5+ gadu profesionālā darba pieredze darbā ar Python;
 • Django un Django REST ietvars;
 • relāciju datubāzes un SQL;
 • HTML un CSS;
 • izpratne par objektorientēto programmēšanu;
 • pieredze ar JavaScript kā priekšrocība;
 • kā pluss: VueJS, Vuetify un Git.

 • 5+ years of experience using Python
 • Django and Django REST framework
 • Relational databases and SQL
 • HTML and CSS
 • Understanding of Object-Oriented programming
 • JavaScript experience as an advantage
 • As a plus: VueJS, Vuetify, and Git

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • aizraujošu darbu strauji augošā, starptautiskā IT uzņēmumā;
 • iespēju attīstīties un paplašināt zināšanas un prasmes, izmantojot augsta līmeņa apmācības;
 • mēneša atalgojumu no EUR 4000 līdz 6000 bruto, balstoties uz Tavu pieredzi un zināšanām;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • iespēju strādāt hibrīda režīmā (daļēji attālināti);
 • draudzīgus un atbalstošus kolēģus;
 • regulārus uzņēmuma pasākumus.

 • Exciting work in a rapidly growing international IT company
 • Opportunities to grow & expand knowledge & skills through high-level training
 • A monthly salary ranging from EUR 4000 to 6000 gross, based on your experience and knowledge
 • Health insurance after the probation period
 • Opportunity to work hybrid (partly remote)
 • Friendly and supportive colleagues
 • Regular company events

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011