Digitālajai pārveidei vajadzīga uz cilvēku orientēta darba vieta

Ernesta Hemingveja romānā “Un saule lec” vienam no tā personāžiem, Maikam Kempbelam, jautā, kā viņš bankrotēja. “Divējādi,” viņš atbild. “Pamazām un pēkšņi.” Revolūcijas uzņēmējdarbībā notiek tāpat, un šobrīd mēs atrodamies divu vienlaicīgu uzņēmējdarbības revolūciju epicentrā. Digitālā pārveide un uz cilvēku orientētā darba vieta sāka ietekmēt viena otru apmēram pirms desmit gadiem. Pamazām un tagad pēkšņi tās ir saslēgtas simbiotiskā apskāvienā, un darba pasaule vairs nekad nebūs tāda, kā agrāk.

Digitālā pārveide pakāpeniski veidojās pēdējā desmitgadē, jaunajām tehnoloģijām, produktiem un ekonomiskajiem modeļiem aizstājot sen iedibinātās nozares. Datu vākšana un analīze – digitālās pārveides “operētājsistēma” – tagad spēlē nozīmīgu lomu, lai atklātu jaunu vērtību katrā uzņēmējdarbības elementā.

Tajā pašā desmitgadē uz cilvēkiem orientēta darba vieta attīstījās, lai izspiestu anonīmo birokrātiju. Talantīgākie darbinieki tagad prasa, lai darba devēji respektētu ne tikai viņu vērtību, bet arī viņu vērtības. Nesena Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta Slouna skolas veiktā vadītāju aptauja atklāja, ka 72% respondentu pilnībā piekrita apgalvojumam, ka viņiem “ir ļoti svarīgi strādāt organizācijā, kurai ir mērķis, kam viņi tic.” Uz cilvēku orientēta darba vieta izveidojās pēdējā desmitgadē, kad cilvēkresursu speciālisti saprata, cik svarīgi ir izmantot uzņēmuma kultūru, lai piesaistītu labākos darbiniekus un pārspētu konkurentus. Tāpat kā digitālā pārveide, arī uz cilvēku orientēta darba vieta izmanto datu analīzi, lai detalizēti izprastu cilvēku mijiedarbību.

Un kur šeit parādās “pēkšņi”? Tie ir pēdējie 18 mēneši. Pandēmija iedvesmoja tādu kultūras attīstības paātrinājumu, kas līdzinās gāzes pedāļa nospiešanai Tesla automašīnā, jo vadītāji un darbinieki dažu dienu laikā steidzās radīt jaunus darba veidus. Jaunais attālinātā darba konteksts un šodienas jaunie hibrīdo darba vietu plāni nojauc robežas starp darbu un mājām, starp cilvēku un institūcijām, kā arī starp akcionāriem un ieinteresētajām pusēm.

IBM cilvēkresursu vadītāja Nikla Lamoro to nesen apstiprināja Workhuman Live Online konferencē, man sakot: “Mums ir bijuši līderi, kas koncentrējas uz kultūru, un cilvēki, kas koncentrējas uz pārveidi. Bet pavisam nesen mēs tikām ne tikai pie jauna izpilddirektora, bet arī pārveides un kultūras vecākā viceprezidenta. Mēs apvienojām pārveidi un kultūru, jo viens nevar pastāvēt bez otra.”

Vērtību un datu deja

Katra cilvēka būtības pamatā ir vēlme pēc saiknes ar citiem cilvēkiem, daudzveidības, iespējām, kopienas, pozitivitātes un sajūtas, ka lietām ir jēga. Šīs vajadzības vairs neattiecas tikai uz dzīvi ārpus biroja. Uz cilvēku orientēta darba vieta ir attiecību kultūra, kuras pamatā ir cilvēkam raksturīgākās vērtības: piederības sajūta, empātija, komandas darbs, iesaistīšanās, cieņa, laipnība un pateicība. Šī ir nezūdoša platforma pārmaiņām.

Uz cilvēku orientēta darba vieta dod cilvēkiem iespēju kopt un veidot tādas darba attiecības, kas ļauj viņiem dzīvot autentiski. Uzņēmuma misijas moto paustās vērtības atspoguļojas tā darbinieku uzvedībā, un, pateicoties digitālajām tehnoloģijām, šo autentiskumu var izmērīt tāpat kā jebkuru citu uzņēmējdarbības mērķi. Piemēram, Workhuman datu rīki analizē izteiktās vērtības, kad darbinieki novērtē viens otra darbu, un salīdzina iegūtos rezultātus ar uzņēmuma paustajām vērtībām. Sistēma var vizuāli atainot šo nepastāvīgo parādību, ko saucam par kultūru, norādot līderiem, vai darbavietas sociālā realitāte atbilst viņu izvirzītajiem ideāliem.

Jauni datu analīzes veidi var palīdzēt veicināt pat tik subjektīvas cilvēku īpašības kā taisnīgums. Izmantojot darba pārvaldības sistēmas, dabiskās valodas apstrāde var noteikt, vai vadītāja vērtējums par dažādiem darbiniekiem ir objektīvs un bez neapzinātiem aizspriedumiem, un pat likt šim vadītājam apsvērt iespēju komunikācijā izmantot citus vārdus. Digitālā pārveide šādā veidā liek uzņēmumam ātrāk kļūt par uz cilvēku orientētu darba vietu.

Plašākā mērogā, salīdzinot uzņēmuma datus ar mūsu datubāzi, kurā ir 50 miljoni novērtēšanas gadījumu, tas parāda progresu attiecībā uz svarīgiem cilvēciskiem faktoriem, piemēram, iesaisti, autentiskumu un labvēlību darbinieku vidū.

Divas pārveides, kas pastiprina viena otru

Digitālā pārveide tagad ir tik sarežģīta un neatliekama, ka to nevar panākt, izmantojot paraugu vai projekta plānu; tas ir dinamisks, nepārtraukts tehnoloģiju, domāšanas veida, uzskatu, konteksta un uzņēmējdarbības prakses izmaiņu kopums. Tas, ko jūs varat darīt, ir sākt strādāt vienā virzienā un konsekventi veidot veiksmīgu pārveižu vēstījumu. Mēs esam suga, kas rada stāstus, meklē jēgu, tāpēc tad, kad pārveide kļūst par jūsu kultūras stāsta neatņemamu sastāvdaļu, cilvēki sevī iedēsta ne tikai nepieciešamību pārveidoties – viņiem ir psiholoģiska loma pārveides panākumos. Vēstījumam iespiežoties katrā uzņēmuma šūnā, secīgas pārmaiņas izraisa spararata efektu, pieradinot cilvēkus pie nemitīgām pārmaiņām.

Ir pieejams digitālu rīku kopums, lai atbalstītu uz cilvēku orientētu darba vietu, un tas sastāv no darbabiedru atzinības, nemitīgas darba izpildes vadības un datu vizualizācijas. Esmu šeit jau rakstījis par darbabiedru atzinības kā kultūras “spēka vairotājas” lomu, stājoties pretī pārmaiņām. Digitālās tehnoloģijas palielina darbabiedru atzinības iespaidu, ļaujot tai organiski plaukt visā organizācijā, līdz tās dotie augļi un atziņas kļūst par daļu no katra cilvēka ikdienas. Dvīņu revolūcijas pastiprina viena otru.

Īpaši pateicoties datu vizualizācijai, visas tās cilvēka emocijas, piemēram, laipnību, piederības sajūtu un pateicību, darba kolektīvā var viegli izmērīt. Nākamreiz, aplūkojot diagrammu, ievērojiet, kā dati un veids, kā tie tiek atainoti, jūsu prātā uzbur vēstījumu. Datus atainojot vizuāli, veidojas saiknes, kas veido stāstu. Tas ir tieši tas, kas lieliski izdodas datu vizualizācijai un sociālo lietotņu informācijas paneļiem. Tāpat kā datu analīze ietekmē šodienas stratēģisko lēmumu pieņemšanu, cilvēku analīze ietekmē cilvēkresursu speciālistu darbu, piemēram, darba izpildes vadību, iesaistes veidošanu un darbinieku noturēšanu.

Tādas antiutopijas filmas kā “Matrikss” kļūdījās. Tā vietā, lai digitālās tehnoloģijas padarītu ikdienas pasauli cilvēkiem naidīgu, tās pastiprina autentiskās saiknes spēku plašākā mērogā. Desmit gadus digitālā pārveide un uz cilvēku orientēta darba vieta attīstīja simbiotiskas attiecības. Vispirms pamazām un tagad pēkšņi tās paver iespēju padarīt pat mūsu lielākās un sarežģītākās darba vietas par elastīgām, saistītām un cilvēciskākām kopienām.

Raksts tapis sadarbībā ar Hieroglifs International

Autors: Eriks Moslijs