Darbinieki Latvijā no vadītājiem visvairāk sagaida cieņu un atzinību

Viena no būtiskākajām prasībām, lai darbinieks savu darbu uzskatītu par “normālu”, ir vadītājs, kurš ar cieņu izturas pret saviem padotajiem, noskaidrots If Apdrošināšana veiktajā pētījumā Baltijas valstīs. Respondenti atzina, ka viņu pašreizējās darba vietās tieši vadītāji ir vājākais ķēdes posms. Kopumā Baltijas valstīs izpratne par to, kādam jābūt vadītājam, atšķiras.

Izdegušie un stresa pilnie darbinieki „supervaroņi”

“Šobrīd darba tirgus ir pārpildīts ar „perfekta darba” piedāvājumiem, un tiek sagaidīts, ka kandidāti būs neapturami “supervaroņi”. Diemžēl tas nav reāli, un šāda attieksme var darbiniekos radīt ar darbu saistītu stresu, trauksmi un arī izdegšanu. Tāpēc mēs vēlamies sākt plašāku diskusiju par normālu darbu – par labām, ilgstošām un veselīgām darbavietām un profesionālām savstarpējām attiecībām.”
Žanna Upeniece, If Apdrošināšana Personāla nodaļas vadītāja.

Nepieciešama cieņa, atzinība un spēja uzklausīt dažādus viedokļus

Aptaujā 1500 darbiniekiem no dažādiem uzņēmumiem Baltijas valstīs tika lūgts nosaukt, kādām īpašībām, viņuprāt, ir jāpiemīt normālam vadītājam. Vairāk nekā puse respondentu uzskata, ka vadītājam ar cieņu jāizturas pret saviem darbiniekiem. Šo iezīmi biežāk izcēla tieši sievietes.

Latvieši un arī kaimiņi lietuvieši uzskata, ka otrā nozīmīgākā vadītāja īpašība ir spēja izrādīt atzinību un novērtēt savus darbiniekus, toties igauņi vēlas, lai vadītājs ir kompetents savas jomas pārzinātājs.

Aptaujātie norāda, ka vadītājam ir jāspēj arī uzklausīt citu cilvēku viedokļus, uzņemties atbildību un būt atvērtam jaunām idejām un piedāvājumiem. Šīs prasības norādīja gandrīz puse no visiem respondentiem. Vadītāja spēju uzklausīt citu viedokļus un kritiku augstāk novērtēja tieši cilvēki nobriedušākā vecumā.

Latvijā novērtē taisnīgu un spēcīgu līderi, mazāk – empātisku

Parasti šādās aptaujās cilvēki izceļ lietas, kuru viņiem visvairāk trūkst. Tādēļ fakts, ka Latvijā un Lietuvā cieņa un atzinība ir divas vissvarīgākās vadītājiem izvirzītās prasības, ļauj teikt, ka savstarpējo darba attiecību veidošanā darbavietās vēl ir daudz vietas uzlabojumiem. Jāsaka, ka Igaunijā vērojamas atšķirības, tas, iespējams, ir tādēļ, ka mūsu kaimiņvalsts šajā jomā jau ir attīstītāka.
Žanna Upeniece, If Apdrošināšana Personāla nodaļas vadītāja

Viena no īpašībām, kas Baltijas valstīs tiek novērtēta atšķirīgi, ir taisnīgums. To, kā normālam vadītājam svarīgu prasību, uzsver vairāk nekā 40 % latviešu un lietuviešu, bet Igaunijā – tikai 19 % darbinieku.

Tāpat Latvijā katrs trešais strādājošais vēlas strādāt pie spēcīga līdera, bet Igaunijā stingra vadība ir būtiska tikai katram piektajam.

Tikai 4 % latviešu uzskata, ka normālam vadītājam nepieciešama empātija. Abās kaimiņvalstīs šī īpašība vērtēta krietni augstāk.

Humora izjūta un labs noskaņojums – patīkamam darba mikroklimatam

Ir arī vērtības, kur Latvijas un Igaunijas darbinieki ir vienisprātis, bet lietuvieši – atšķirīgās domās. Tas ir jautājums par humora izjūtu un labu noskaņojumu. Ja Latvijā un Igaunijā humoru no vadītājiem sagaida trešdaļa respondentu, Lietuvā to par svarīgu uzskata tikai 17 %.

Pētījuma iniciatori Baltijas valstīs bija If Apdrošināšana, lai noskaidrotu, ko cilvēki darbspējīgā vecumā uzskata par normālu darbu. „Normāla darba” kampaņas mērķis ir attīstīt veselīgu un ilgstošu darbinieka un darba devēja attiecību stratēģiju, kas ļautu ikvienam savā darbavietā justies labi. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 1500 dalībnieki no dažādiem uzņēmumiem, aptauju veica pētījumu kompānija „Inspired UM”.

Katram uzņēmumam jāvērtē savi vadītāji

„Lai uzzinātu to, kā mums, If Apdrošināšanai, sokas šajā aspektā, mēs savā uzņēmumā Baltijas valstīs regulāri aptaujājam savus darbiniekus par mūsu vadītājiem un dažādiem vadības aspektiem. Lai arī mūsu darbinieki vadītājus novērtēja krietni augstāk nekā citās darbavietās, vadības joma mūsu uzņēmumā kopumā tika novērtēta nedaudz zemāk nekā komandas darbs, labsajūta darbā un jēgpilns darbs. Tas arī mums parādīja, ka šajā ziņā vēl ir daudz darāmā,” paskaidro If Apdrošināšanas Personāla daļas vadītāja. Ja vairākums aptaujāto Baltijas valstīs vērtēja savus vadītājus ar 6,5 punktiem no 10, tad If strādājošie saviem vadītājiem piešķīra no 7,6 līdz 8 punktiem.

Vairākums If Apdrošināšanas darbinieku, runājot par saviem vadītājiem, kā pozitīvās īpašības minēja atklātību, brīvību, atbildību un iespēju gan izteikt savu viedokli, gan piedalīties lēmumu pieņemšanā. Darbinieki arī uzsver, ka iespēja augt profesionāli un saņemt vadītāja atbalstu savā izaugsmē, ir viens no svarīgiem iemesliem, lai turpinātu strādāt If.

 

Raksta autore: Dace Vesterdāla (IF & PC Insurance AS)