Atkārtoti veic pētījumu par iekārojamāko darba devēju Latvijā

SIA WorkingDay Latvia jau otro gadu veic pētījumu Iekārotākais darba devējs 2008. Pētījuma mērķis ir noskaidrot uzņēmumu – darba devēju – reputāciju darba tirgū, kā arī galvenos motivējošos faktorus, kas darba ņēmējiem liek izvēlēties, kurā no šiem uzņēmumiem strādāt.

Pagājušajā gadā pētījums ieguva lielu atsaucību un tajā piedalījās 8313 respondenti. Pētījuma veicēji aicina darba ņēmējus un darba devējus arī šogad aktīvi iesaistīties pētījumā. Anketas aizpildīšana aizņem ne vairāk par piecām minūtēm un ir parocīga.

„Pētījuma rezultāti ir nozīmīgi ne tikai darba devējiem, kuri ar tā palīdzību var sekot savam tēlam darba tirgū, bet arī darba ņēmējiem tā ir lieliska iespēja sekot līdzi citu darba ņēmēju viedoklim par darba devējiem, kas palīdz izvēlēties savu iekārotāko darba devēju. Šogad, sakarā ar sarežģītajiem ekonomiskajiem apstākļiem valstī, blakus tādiem motivējošajiem faktoriem, kā darba saturs, vadības attieksme, sociālās garantijas, atalgojums, apmācības un izaugsmes iespējas, darba apstākļi un prestižs, pētījumā ir iekļauts arī svarīgs faktors – atalgojums. stāsta pētījuma projekta vadītājs, uzņēmuma mārketinga direktors Māris Silinieks.

Tāpēc personāla atlases un darbinieku nomas uzņēmuma „WorkingDay Latvia vadība jau otro gadu veic darba devēju reputācijas pētījumu, kas darba devējiem palīdz apzināties savu pozicionējumu darba tirgū, bet darba ņēmējiem kalpo par labu ceļvedi savas ideālās darba vietas sameklēšanā.

Pētījums, sākot no 2007. gada, tiek veikts reizi gadā. Darba devējiem tas ļauj sekot sava tēla izmaiņām darba tirgū un pieņemt lēmumus par nepieciešamjām reklāmas vai sabiedrisko attiecību aktivitātēm ar nolūku spodrināt tēlu un atpazīstamību potenciālo darba ņēmēju vidū.