Irēna Ļeoņenko

Paldies jums par izcili padarītu darbu!
Visi atlases projektā iesaistītie uzņēmuma pārstāvji atzīmēja ļoti augstu kandidātu kopējo līmeni.