Sandra Grunde

Sadarbības laikā WorkingDay ir pierādījis sevi kā uzticamu sadarbības partneri. Vairāku gadu laikā ir noslēgušies vairāki veiksmīgi darbinieku atlases procesi, kuru rezultātā esam ieguvuši profesionālus darbiniekus. Komunikācija ar uzņēmumu ir bijusi profesionāla un efektīva gan pirms projektu uzsākšanas, gan to laikā. Šo sadarbību vērtējam kā pozitīvu un uzņēmumam vērtīgu.