Imants Trezuns

Ja mums parādīsies kāda grūti aizpildāma vakance, kā tas bija šoreiz inženiera kontekstā, viennozīmīgi sazināsimies ar jums, jo esam pārliecinājušies par to, ka spējat sasniegt solīto rezultātu.