draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 02.06.2017
WorkingDay client is Latvian IT company Zabbix LLC with offices in Riga, Tokyo and New-York. The basic work sphere of Zabbix LLC is development of open source software for monitoring of networks and applications. Apart from that the company offers a wide range of professional services designed to fit every customer's unique business demands including implementation, integration, custom development and consulting services as well as various training programs.

The top-quality open source monitoring platform created by company is one of the most popular open source monitoring software in the world. It is already used in more than 50 countries and is applied across different industries with significant IT infrastructure like banking & finance, IT companies, telecommunications etc.

This is an ideal opportunity - the company is searching for technically progressive thinking developers who value quality and possibility to take a part in global project:

PHP DEVELOPERYour main tasks will be:

 • development of high quality, easily maintainable code based on company guidelines;
 • participation in teamwork (code reviewing, testing);
 • close co-operation with the Technical Support Department;
 • constant in-depth acquisition of Zabbix monitoring software;
 • get involved in instructing of junior developers, depending on your qualification level and background.

  Requirements for a person in this position:

 • excellent knowledge of PHP, SQL, HTML, JavaScript, CSS;
 • high sense of responsibility and ability to work in a team;
 • very good knowledge of technical English;
 • knowledge of Latvian and Russian on conversational level.

  Following skills will be considered as a strong advantage:

 • knowledge of PHPUnit, Selenium and UNIX;
 • previous experience in IT architecture solutions and preparation of technical specifications.

  Company offers:

 • a unique opportunity to participate in a global scale project by developing one of the most widely used monitoring software in the world;
 • opportunity to participate in international conferences and meet the biggest players in IT industry;
 • professional growth, opportunity to take a part in technical decision-making;
 • work with the latest technologies;
 • competitive salary, social guarantees, health insurance and other bonuses;
 • comfortable and convenient office, which you may reach without traffic jam and use free parking lot all the time.


  If you are interested in career opportunities with Zabbix, please send your CV to Inese Bērzabinde:

  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reg. no.: 40003793545
  Licence no.: 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay klients ir Latvijas IT uzņēmums Zabbix SIA ar birojiem Rīgā, Tokijā un Ņujorkā. Zabbix SIA pamata darbības joma ir atvērtā koda programmatūras izstrāde tīklu un lietotņu uzraudzīšanai. Tāpat uzņēmums piedāvā plašu profesionālo pakalpojumu klāstu, kas atbilst katra klienta unikālajām biznesa vajadzībām un ietver ieviešanas, integrācijas, individualizētas izstrādes un konsultāciju pakalpojumus, kā arī dažādas apmācības programmas.

  Uzņēmuma radītā augstākās kvalitātes atvērtā koda monitoringa platforma ir viena no populārākajām atvērtā koda monitoringa programmatūrām pasaulē. To izmanto jau vairāk kā 50 valstīs un tā tiek pielietota dažādās nozarēs ar ievērojamu IT infrastruktūru, piemēram, banku un finanšu pakalpojumu uzņēmumos, IT uzņēmumos, telekomunikāciju jomā u.c.

  Šī ir lieliska iespēja - uzņēmums meklē tehniski progresīvi domājošus/-as prgrammētājus/-as, kas augstu vērtē kvalitāti un iespēju piedalīties starptautiskā projektā.


  PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A


  Galvenie uzdevumi:


 • augstas kvalitātes, viegli uzturama koda izstrāde saskaņā ar uzņēmuma pamatnostādnēm;
 • darbs komandā (koda pārskatīšana, testēšana);
 • cieša sadarbība ar tehniskā atbalsta nodaļu;
 • nepārtraukta padziļināta Zabbix monitoringa programmatūras apguve;
 • darbs ar jaunākajiem programmētājiem, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas līmeņa un pieredzes.

  Amata prasības:

 • Izcilas PHP, SQL, HTML, JavaScript, CSS zināšanas;
 • augsta atbildības sajūta un spēja strādāt komandā;
 • ļoti labas tehniskās angļu valodas zināšanas;
 • latviešu un krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

  Tālāk minētās prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību:
 • PHPUnit, Selenium un UNIX zināšanas;
 • iepriekšēja pieredze IT arhitektūras risinājumu izstrādē un tehnisko specifikāciju sagatavošanā.

  Uzņēmums piedāvā:

 • unikālu iespēju piedalīties starptautiska mēroga projektā, izstrādājot vienu no visplašāk lietotajām monitoringa programmatūrām pasaulē;
 • iespēju piedalīties starptautiskās konferencēs un tikties ar lielākajiem spēlētājiem IT nozarē;
 • profesionālās izaugsmes iespējas, iespēju piedalīties tehnisko lēmumu pieņemšanā;
 • darbu ar jaunākajām tehnoloģijām;
 • konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un citus bonusus;
 • ērtu biroju, līdz kuram varēsiet nokļūt bez satiksmes sastrēgumiem un izmantot bezmaksas autostāvvietu.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Inesei Bērzabindei!

  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.